Senior Data Modeleur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 22 april
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2019/270
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij team DataLab van afdeling Financiën Business Informatie (FBI), directie Bedrijfsvoering een vacature voor de functie van Senior Data Modeleur (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12-13). Het gaat om een functie voor bepaalde tijd (12 maanden).

Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als senior data modeleur behandel je thema’s die ertoe doen. Met jouw inzet lever je een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke resultaat en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Data en informatie zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door de continue technologische ontwikkelingen, creëren we meer data dan ooit te voren en wetenschappers verwachten dat deze explosie zich zal blijven ontwikkelen in de komende jaren. Deze data bevat in potentie veel informatie over individuen, burgers en vreemdelingen. Informatie die helpt om de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties in te richten (bijvoorbeeld door voorspellingen te maken over volumes of handelingen efficiënter uit te voeren), om gerichter te handhaven en om klantgerichter uitvoering te geven aan de publieke opgaves van overheidsdiensten (bijvoorbeeld door hergebruik van beschikbare data).

Binnen de IND is er de afgelopen jaren dan ook geëxperimenteerd met diverse data-analyse technieken. Uit deze experimenten is gebleken dat toepassing van deze technieken de IND kan helpen bij het (efficiënter en effectiever) invullen van haar publieke opgave.

Hier willen we als organisatie nu verder op gaan inzetten en zoeken daarom nieuwe medewerkers die dit samen met ons mogelijk gaan maken.

Als Data Modeleur:

Analiseer je externe bronnen (no-sql en sql), modelleert de output voor gebruik binnen de mathematische modellen en ontwerpt een transformatieproces indien nodig;

Combineer en integreer je databestanden tot één analysebestand, controleert de datakwaliteit en beoordeelt de inhoud van datavariabelen;

Maak je samen met de data scientist standaard data exchange processen;

Je zorgt voor generieke output van de modellen, onafhankelijk van de kanalen (website, intranet, apps, EAI) zodat dit geïntegreerd kan worden in andere informatiesystemen en presentatiekanalen;

Adviseer je de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd, waarbij jouw advies krachtig ondersteunt wordt door rapportages en pakkende presentaties;

Kijk je verder dan alleen je eigen specialisme. Je denkt mee met de data scientist en -analist en waar nodig neem je taken waar.

Functie-eisen

Algemene eisen:

 • Kennis en ervaring met de overheidsorganisaties of daaraan gerelateerd;
 • Kennis van data-exploratie en data-analyse en documentanalyse.

Harde eisen:

 • Minimaal afgeronde technische HBO/WO-opleiding;
 • Meer dan 5 jaar in het CV aantoonbare ervaring als data modeleur in een BI-omgeving;
 • Kennis en ervaring met diverse data-modelleringstechnieken, bv stermodellen;
 • Ervaring met het ontsluiten van externe- en interne bronnen;
 • Ervaring met het ontwerpen van datastromen en data exchange processen;
 • Ervaring met bescherming persoonsgegevens, bv automatisch anonimiseren en pseudonimiseren van data en documenten; 
 • Kennis en ervaring van SQL (SQL-Server);
 • Ervaring met werken in een sterk juridische omgeving en ervaring met analyseren van juridische documentatie;
 • Kennis van en ervaring met  agile methodologie.

Overige eisen:

 • Ervaring met web services, Restful API, JSON, XML.
 • Ervaring met F-Sharp
 • Ervaring met duurzame ontwikkeling en herbruikbaarheid van software componenten.

Competenties

Analyseren; Creativiteit; Netwerken; Omgevingsbewustzijn; Organisatiesensitiviteit; Overtuigingskracht; Plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit: Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je Cv.

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds. De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Team DataLab

Het team DataLab  is onderdeel van de afdeling Financiën en Business Informatie (FBI). FBI is een waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht: team Financiële Administratie, team Accounting,  team Business Control en team Business Informatie Centrum (BIC).

Het team DataLab is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve modellen. Daartoe beschikken zij over mathematische modellen die voor verschillende toepassingen ingezet kunnen worden. De diverse IND directies alsook het programma Informatie Gestuurd Werken kunnen hierop mede hun verbeterplannen baseren en implementeren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van simulaties, risicoprofielen en voorspelmodellen.

De data modeleur werkt binnen een team van Data Scientists, Data Analisten en Data Modeleurs.

Structurele en ad hoc vragen kunnen afkomstig zijn van verschillende directies van de IND. Intern zijn er processen om de diverse vragen te kanaliseren.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wedat Cemek, (operationeel) manager team Business Informatie Centrum

06 25 70 60 54

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Inkoop

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Inkoop S10

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Inkoop S9

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)