Senior data-analist P&O

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 8 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DB_20220414_13b
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De mogelijkheden ontginnen voor toepassing van P&O-data binnen onze organisaties en de basis leggen voor een nieuw specialistisch team op dit gebied. Kort gezegd is dit jouw mooie opgave als senior data-analist in Den Haag. Een pioniersfunctie waarin je de afdeling P&O van twee ministeries en hun uitvoeringsorganisaties helpt om meer grip te krijgen op de eigen processen en betrouwbare data te gebruiken voor betere sturing en besluitvorming.

Data-analyse en de bedrijfsvoering sturen op basis van kwalitatieve data zijn voor de gezamenlijke afdeling P&O van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nieuwe expertisegebieden. Tegelijkertijd realiseren we ons hoe belangrijk deze toepassingen zijn voor het efficiënter, effectiever en klantgerichter vormgeven van onze P&O-dienstverlening. Daarom gaan we hiervoor een nieuw team oprichten: P&O-data. Als senior data-analist geef je invulling aan de manier waarop we data gaan gebruiken, start je het nieuwe team op én ben je de beoogde coördinator van dit team.

Je brengt allereerst in kaart welke belangrijke data op het gebied van P&O binnen onze organisaties aanwezig zijn, waar deze zich bevinden en hoe we deze op een goede manier kunnen ontsluiten. Denk aan cijfers over het aantal medewerkers, de demografische opbouw van het personeelsbestand, onze exacte P&O-bestedingen of de opleidingen en trainingen die door medewerkers worden gevolgd. Gebaseerd op je analyse en bevindingen ontwikkel je een visie op het optimaal toepassen van data in onze bedrijfsvoering.

Daarnaast beschrijf je de scope van P&O-data en vertaal je je visie naar concrete producten en diensten, zoals rapportages, dashboards met ken- en stuurgetallen en voorspellingen. Bovendien stem je met alle relevante interne stakeholders af, maak je afspraken met andere afdelingen over de onderlinge taakverdeling en processen en zorg je voor de vereiste interne besluitvorming. Zo creëer je een heldere positie voor het nieuwe team P&O-data binnen de organisatie.

In eerste instantie bestaat je team waarschijnlijk uit één nog te werven data-analist, maar er is budget voor nog een analist. Hoe het team zich precies gaat ontwikkelen? Daar geef je als senior data-analist zelf in belangrijke mate richting aan. Investeren in de toepassing van data is een bewuste beleidskeuze van onze afdeling P&O. Aan jou de uitdaging om met veel ruimte voor eigen inbreng het nieuwe team P&O-data en het gebruik van data in onze bedrijfsvoering tot een succes te maken.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt als senior data-analist met circa vijfendertig collega’s binnen het cluster P&O Sevices van onze afdeling P&O. Hier bouw je het nieuwe team P&O-data: een van de in totaal drie teams die we uiteindelijk binnen ons cluster hebben.

De afdeling P&O is onlangs een ingrijpend veranderingstraject gestart dat de komende jaren verder vormgegeven moet worden. Het belangrijkste doel van deze transitie is om de P&O-dienstverlening aan de ministeries van EZK en LNV (en de diverse concernonderdelen) in de breedste zin te verbeteren. Belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn onder meer onze medewerkers verder ontwikkelen in hun rol, de onderlinge samenwerking versterken, processen en de toepassing van P&O-data optimaliseren en ons dienstverleningsaanbod verder professionaliseren.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ministerie van Economische Zaken en Klimaat streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directie Bedrijfsvoering
Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering. Onze directie werkt hard om deze middenpositie goed vorm te geven, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren? Dit verder uitbouwen en bestendigen samen met EZK en LNV.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Personeel & Organisatie (P&O), Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Zizi de Winter

06-23802469

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder / Informatieanalist Datamanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd