Senior Data analist

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 24 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 3604
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

De Belastingdienst werkt aan het versterken van de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen het inkoopproces zoals: de demand organisatie, het inkoop uitvoeringscentrum, de contracteigenaar, de contract manager, etc. 
De senior data-analist is verantwoordelijk voor het opstellen en automatiseren van verschillende rapportages en het verder ontwikkelen van dashboards en sturingsinstrumenten voor de kaderstellende- en regiefunctie. Daarnaast zorg je ervoor dat dat strategische informatie uit het inkoopproces geanalyseerd wordt, bijvoorbeeld op het gebied van markt, aantal inschrijvingen, inschrijfprijzen, doorlooptijden en afwijkingen van normen, aantallen, etc. Ook kunnen ad hoc verzoeken worden geanalyseerd (bijv. analyse van nationaliteit van leverancier t.b.v. naleving sanctiewetgeving, analyse social return en duurzaamheid, Kamervragen over type inkopen of verstrekte opdrachten, etc.).
Van de senior data analist wordt verwacht dat deze proactief trends en ontwikkelingen binnen het verzorgingsgebied signaleert. Op deze manier kunnen de inkoopketens ook meer data gedreven gaan werken. 
Het is van belang dat we het werken met data naar een nieuwe dimensie brengen. Het is aan de senior data analist om hier vorm aan te geven. Dit doe je in nauwe samenwerking met de inkoopcontroller. Daarnaast maak je deel uit van werkgroepen die het verbeteren van data en datakwaliteit als doel hebben. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Deze functie valt binnen het team ‘Regie en Kaderstelling Inkoopproces’. Dit is een nieuw team van ca. 18 medewerkers die de centrale regierol op inkoop uitvoert. Dit team draagt de verantwoordelijkheid over het Belastingdienstbrede inkoopbeleid (uitgangspunten en richtlijnen), de regie over het inkoopproces (zorgen dat iedereen zijn rol in het inkoopproces juist en tijdig uitvoert) en heeft mandaat om op te treden. Het mandaat en accountability over het integrale inkoopproces is belegd bij dit team. Dit betekent dat we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om het inkoopproces framework én de goede werking te verbeteren.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Deze functie is waarin je jouw analysekracht en communicatieve vaardigheden als adviseur optimaal kunt benutten. 
 • Jij de kans krijgt om het werken met inkoopdata naar een nieuw ambitieniveau te brengen, zowel bestuurlijk als inhoudelijk.
 • Deze rol bij draagt aan de samenwerking binnen de inkoopketen door het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe gedragen rapportages.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Een goede data analist kan ons leren om voorspellend te werken. De analist weet verschillende informatiebronnen te combineren tot nieuwe inzichten en helpt zo mee om de stakeholders eenduidig te informeren. Doordat we de ambitie hebben de data analyse naar een hoger plan te brengen is er ook ruimte om te experimenteren met vorm en inhoud. Het is een mooie baan om jezelf uit te dagen om beschikbare data bij de klant tot effect te laten komen.” Sietse Verbeek, teamleider Regie en Kaderstelling IUC.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het regelen van werkplekken, beveiliging, catering, evenementen, inkoop, de digitalisering en archivering van documenten – wat doet het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (CFD) eigenlijk niet? Kort gezegd levert het CFD producten en diensten op het gebied van facilitaire dienstverlening, huisvesting, inkoop en informatiehuishouding.

Omdat we zoveel verschillende diensten leveren, zijn de mensen en leveranciers met wie je werkt continu verschillend. Dit maakt het werk ontzettend afwisselend en dynamisch. De mensen die binnen het CFD werken, zijn van nature gastvrije dienstverleners. Dit beleef je als medewerker dagelijks door de informele en prettige werksfeer. En het bijzondere is: we werken niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor verschillende andere organisaties binnen de Rijksoverheid.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sietse Verbeek, Teamleider

06-11537612

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeremy Stork, Adviseur Werving & Selectie

06-10836158

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Inkoopproces Framework

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beheerder inkoopplanning

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd