Senior coördinerend vaktechnisch adviseur Omzetbelasting

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 6 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1206195
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De keten omzetbelasting heeft de opgave het in samenhang realiseren van de beleidsagenda (inclusief nieuwe wet- en regelgeving en veelal in EU-verband), de vernieuwing van het OB-systeem, en de benodigde procesvernieuwing/standaardisatie. Dit met als resultaat dat de continuïteit van het bedrijfsproces omzetbelasting en haar kasstroom op de korte en lange termijn gewaarborgd blijft. Ketenbrede samenwerking en wederzijds begrip is een voorwaarde voor een goed werkende keten. De keten begeleidt de keuzes in het portfoliomanagementproces en bevordert de transparantie van keuzes. 

Als lid van het ketenbureau omzetbelasting word je geplaatst bij de directie MKB, afdeling Informatiemanagement, data en security (ÍD&S). Naast klantbehandeling, bedrijfsvoering en productie is ID&S een van de vier landelijke afdelingen van de directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De directeur MKB is ketenvoorzitter van de ketens OB en LH.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Wat deze baan zo leuk maakt is dat je als een spin in het web zicht krijgt op de werking van de keten omzetbelasting over de directies heen. In jouw rol als coördinerend specialistisch adviseur bevind jij je op het snijvlak van nieuw beleid, vaktechniek, uitvoeringsprocessen en informatievoorziening. Samen met collega’s van uitvoerings- en handhavingsbeleid en fiscaal juridische zaken draag je zorg voor de uitvoeringstoetsen voor nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de omzetbelasting of wetgeving die de omzetbelasting raakt. Daarbij fungeer je als gesprekspartner van uitvoerings- en handhavingsbeleid en fiscaal juridische zaken en de omzetbelastingketen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over (voorgenomen nieuwe) wetgeving en de beoordeling van de uitvoerbaarheid en implementatie daarvan binnen de Belastingdienst. 

Als senior adviseur ben je verantwoordelijk voor het initiëren, agenderen en monitoren van zaken voor alle schakels van het ketenproces. Je start en begeleidt trajecten in een multidisciplinaire, bestuurlijke omgeving. Je rapporteert en stelt beleidsmatige adviezen op. Je weet daarbij expertises te verbinden en organiseert actieve betrokkenheid om tot een gedragen resultaat te komen. Je acteert zelfstandig, stelt prioriteiten en acties voor jezelf en anderen. Je acteert zelfstandig, stelt prioriteiten en acties voor jezelf en anderen. Je organiseert de samenwerking en bent in staat om anderen aan te spreken met zorg voor de relatie.

Vanuit een divers werkpakket ontstaat de mogelijkheid een breed netwerk op te bouwen en fiscale kennis zowel inhoudelijk als organisatorisch in te zetten. Je maakt deel uit van het ketenbureau, een enthousiast team dat de samenwerking in de keten organiseert en ondersteunt. In het wekelijkse overleg wisselen we ervaringen en voortgang op de eigen onderhanden taken uit en checken we of we met elkaar op koers liggen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Vernieuwing aan de orde van de dag is bij de Belastingdienst. En dat merk je ook in jouw baan. 
 • Een breed netwerk opbouwen ‘part of the job’ is. Jij werkt samen met specialisten en andere managers om de kwaliteit en efficiency van processen te verbeteren.
 • Je bij draagt aan de modernisering en verbetering van de dienstverlening.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik vind het belangrijk dat onze klanten in hun contacten ervaren dat we één Belastingdienst zijn. Dat vereist een ketenbreed inzicht en een gedeelde focus op het totale van-klant-tot-klantproces. Het beter maken voor de klant, daar ga ik voor.” Eric Zeebregts, ketencoördinator omzetbelasting

 • Je hebt een wo-diploma, bijvoorbeeld in de richting fiscaal recht. 
 • Je hebt ruime kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de omzetbelasting. 
 • Je hebt ervaring met het opbouwen en in stand houden van netwerken. 
 • Je hebt ervaring in adviesprocessen en interesse in uitvoeringsprocessen. 
 • Je hebt de vaardigheden en ervaring in het begeleiden en coachen van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen. 
 • Het is een pré als je een relevant netwerk hebt opgebouwd binnen de Belastingdienst, kennis hebt van de omzetbelastingprocessen en/of bekend bent met het portfolioproces en de organisatie van IV. 

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken 
 • netwerken 
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, een draagvlakgesprek, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred Elberse, Ketenmanager Omzetbelasting

06 - 46 18 21 90

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nina Damsma, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 86 66 60

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Formeel Recht/AVG team Intensief Toezicht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Enschede, Zwolle, Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Inkomensheffing MKB

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem / Doetinchem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager Fiscale Dienstverlening

Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd