Senior Controller

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer Justid2022/030
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Sta jij stevig in je schoenen? Ben je niet bang om af en toe ‘nee’ te verkopen en hou jij van een werkomgeving die nog volop in ontwikkeling is? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als senior controller beoordeel jij in hoeverre de directies, die onder jouw hoede vallen, ‘in control’ zijn en de juiste prioriteiten stellen. Dit alles, uiteraard binnen het beschikbare budget. Wensen op het gebied van de door Justid op te leveren producten en diensten met betrekking tot het uitvoeren van onze missie, oftewel ‘Cruciale informatie op het juiste moment’ zijn immers in de regel groter dan het budget, en vaak ook nog ambitieus. Het is van groot belang dat Justid volledig in control is en een heldere koers vaart. Precies dat is het doel van concern control.

Concreet komt dit neer op het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Je adviseert de Concerncontroller en de Algemeen Directeur van Justid. Om dit goed te kunnen doen, doorgrond je technische en complexe informatie die je vertaalt in een helder stuk.
 • Je fungeert als schakelpunt naar de ‘maak organisatie’ en je hebt hierin nauw contact met de directeur en managers.
 • Je adviseert (on)gevraagd de directie en managers over een breed scala aan control onderwerpen, zoals:
 1. Het borgen van een efficiënte en effectieve inzet van publieke middelen;
 2. Het toezicht houden op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle;
 3. Een betere ondersteuning van en sturingsmogelijkheden voor de voortbrengingsprocessen;
 4. Het inzichtelijk maken van risico’s; dit doe je door erop toe te zien dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek worden geactualiseerd;
 5. Je stelt de concernrapportage op over de omvang van de risico’s en de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen. Waar nodig doe je verbetervoorstellen.
 • Je bent mede-regisseur van het proces om toezicht en controle verder te ontwikkelen en breed in te bedden in de besturing en bedrijfsvoering van de organisatie.
 • Je draagt er zorg voor dat er in de besturing van de organisatie en haar dienstverlening voldoende tegenmacht is georganiseerd om afgewogen besluiten te kunnen nemen. Je zorgt ervoor dat er een organisatie breed ‘eigenaarschap’ van control ontstaat.
 • Over het toezicht, de controle en de verantwoording onderhoud je externe contacten, met name met de staven vanuit het departement, toezichthoudende instanties, de eigenaar en de strategische opdrachtgevers.
 • Je bent bekend met het 3- lines of defence principe en hebt met jouw gevarieerde takenpakket een belangrijk aandeel in derdelijnscontrol en daar waar de tweede en derdelijns-control elkaar ontmoeten.

Wat bieden we?

 • Een dynamische omgeving waar we met veel humor werken aan een veilige samenleving.
 • Een fulltime werkweek is 36 uur. Wij bieden veel flexibiliteit in de manier waarop je dit wilt indelen zodat je carrière en je privéleven goed op elkaar aansluiten.
 • Op dit moment is thuiswerken, met onze faciliteiten, het uitgangspunt. Om elkaar te ontmoeten en om samen te werken is werken op kantoor wel mogelijk. Aan onze nieuwe hybride werkvorm, wordt op dit moment hard gewerkt.
 • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons en onze medewerkers om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en op technische vernieuwingen.
 • Een marktconforme beloning en een individueel keuzebudget van 16,37% wat, op het moment van jouw keuze, in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook ontvang je een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voor het bewaken van de (interne) checks en balances, passend binnen de toezichtkaders van JenV, is er een control-, audit- en toezichtvisie ontwikkeld. Het onderdeel Control is daar een uitvloeisel van. Deze multidisciplinaire stafafdeling, waaraan leiding wordt gegeven door de concerncontroller, heeft een onafhankelijke positie. De concerncontroller rapporteert direct aan de algemeen directeur. De functies van Beveiligingscoördinator, Chief Information Security Officer en
Privacy Officer vragen ook om een onafhankelijke positionering en moeten direct aan de algemeen directeur kunnen rapporteren. Daarom is besloten om deze, en de aan deze functies gerelateerde formatie ook op te nemen in de stafafdeling Control.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Folkersma

06-18602925

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beveiligingscoördinator (Nederland en thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Portfolio Adviseur (Nederland/thuis - 24-36 uur)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo-Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)