• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 493128, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Als senior communicatieadviseur heb je een zeer gevarieerd takenpakket, waarbij je verantwoordelijk bent voor het geven van communicatieadvies binnen de Staf van de Koninklijke Marechaussee. Dit team is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de organisatie, van HR- en ICT-vraagstukken tot innovaties aan de grens en ontwikkelingen op militair gebied. Je geeft leiding aan een team van vijf communicatieadviseurs.

Wij zoeken een echte communicatievakman/vrouw, met een duidelijke kijk op de rol en meerwaarde van communicatieadvies. Je hebt kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het veiligheidslandschap, oog voor de cultuur van onze militaire organisatie en kunt goed prioriteiten stellen. Vanzelfsprekend heb je uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je stuurt op een naadloze samenwerking op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Je weet hoe je als meewerkend leidinggevende een team van goed opgeleide professionals naar een nog hoger niveau kunt brengen.

Wat ga je doen?

 • Het geven van strategisch en tactisch in- en extern communicatieadvies en het overzien van de uitvoering daarvan;
 • Het coördineren en faciliteren van het vakgebied communicatie-advies, bijvoorbeeld door het zijn van hoofdredacteur van de interne kanalen en het zijn van huisstijlcoördinator;
 • Ondersteunen van de commandant Koninklijke Marechaussee bij publieke optredens en evenementen, bijvoorbeeld door het schrijven van speeches en het maken van draaiboeken, variërend van inhoudelijke conferenties tot herdenkingen;
 • Leidinggeven aan het team communicatieadvies.

Het werk kan gedeeltelijk uitgevoerd worden op kantoor en gedeeltelijk thuis. Aangezien de Koninklijke Marechaussee 24 uur per dag werkt aan de veiligheid in Nederland, kunnen je werkzaamheden ook buiten de reguliere kantooruren zijn.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het Cluster CCE van het Kabinet van Staf CKMar.

De Staf CKMar is belast met de ondersteuning van CKMar bij de besturing van de Koninklijke Marechaussee.

De Staf CKMar opereert op het strategische niveau en houdt zich onder andere bezig met:

 • visie- en strategievorming voor de KMar, waaronder het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en het uitwerken van de consequenties hiervan voor de KMar;
 • het participeren in en beïnvloeden van de beleids- en planontwikkeling van gezag en beheer, waaronder het BPB-proces gericht op de allocatie en beheersing van middelen;
 • het adviseren van CKMar en van de SG van Defensie in zijn rol als korpsbeheerder van de KMar;
 • kaderstelling, ondersteuning en faciliteren van de decentrale eenheden.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Sinds 1998 zijn we een zelfstandig krijgsmachtdeel. Als één van de vier krijgsmachtdelen maakt de Marechaussee naast Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht deel uit van het Ministerie van Defensie. De KMar is een politieorganisatie met militaire status. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen. Het Commando (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

R. Peters

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior social media adviseur

Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper WAN

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide (Camp New Amsterdam)
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd