Senior Casemanager Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 22846
 • Plaatsingsdatum 23 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gedetineerden helpen om succesvol terug te keren in de samenleving; dat is wat jij gaat doen als senior casemanager bij het Justitieel Complex Zaanstad (JC). Je begeleidt gedetineerden die verblijven binnen de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) bij het Detentie en Re-integratieproces (D&R-proces). Het doel? Ervoor zorgen dat de kans op recidive zo klein mogelijk is. 

De doelgroep is complex. De ISD-maatregel is bedoeld voor meerderjarige daders die veelvuldig met politie en justitie in aanraking komen vanwege het plegen van criminaliteit en het frequent veroorzaken van overlast in het publieke domein. Het doel van de ISD-maatregel is te komen tot een afname van recidive door middel van behandeling en resocialisatie. Vrijwel alle veelplegers hebben een verslavingsachtergrond en meer dan de helft kampt met psychiatrische problematiek en/of een persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De kans op terugval is groot en de aanpak van ISD’ers behoeft maatwerk. En daar kom jij in beeld als casemanager. 

Als casemanager heb je een eigen caseload en ben je mentor van een aantal ISD’ers. Voor hen garandeer je dat het D&R-proces goed verloopt. Zo stel je in overleg met diverse disciplines, zowel intern als extern, het D&R-plan op voor de intra- en extramurale fase van hun detentieperiode. Je begeleidt de ISD’ers bij activiteiten en interventies in het kader van de re-integratie. Gedurende de detentieperiode coördineer je alle werkzaamheden rondom het D&R-proces en zorg je ervoor dat het plan up-to-date blijft. Uiteraard zie je toe op een goede uitvoering van het D&R-plan en ben je het aanspreekpunt voor de gedetineerden, collega’s en ketenpartners van de ISD’ers uit jouw caseload. 

We werken veel samen met in- en externe partners uit het netwerk waarbinnen we opereren. Het spreekt dan ook voor zich dat je het bestaande netwerkt goed onderhoudt en verder uitbouwt daar waar nodig. Je vertegenwoordigt de organisatie tijdens de behandeling van tussentijdse toetsingen van de ISD-maatregel in de rechtbank en je adviseert over door- en terugplaatsing van deelnemers. Ook adviseer je het hoofd D&R bij calamiteiten in de extramurale fase. 

Als senior casemanager ben je een belangrijke schakel in het D&R-proces. Doordat je veel contact hebt met gedetineerden kan jouw dag soms pittig zijn. ISD’ers moeten extra gemotiveerd worden en het traject gaat vaak in kleine stapjes vooruit. Het is dan ook prettig om te weten dat je in een fijn team terechtkomt waar je op terug kunt vallen. In de uitvoering van jouw werkzaamheden wordt je ondersteund door een administratief medewerker back-office. Je stuurt de medewerker back-office niet aan, wel werken jullie nauw met elkaar samen en stemmen werkzaamheden met elkaar af. Je legt verantwoording af aan het hoofd detentie- en re-integratie. 
 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. De vestiging biedt plaats aan meer dan 1000 justitiabelen in zowel een Huis van Bewaring als Gevangenisregime, in de ISD en patiënten in het PPC. Het JC Zaanstad biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC Zaanstad actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringen van de recidive. 

De kracht van het JC Zaanstad is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de justitiabele bouwt het JC Zaanstad aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden. De justitiabele zal waar mogelijk zeggenschap en regelruimte krijgen. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd waarbij we ondersteunen waar nodig. 

Personeel en organisatie
Het personeel van het JCZ is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JCZ investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A. Mosterd, plaatsvervangend hoofd Detentie & Re-integratie

06-50030536

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Zorg-/Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Zorg-/Behandel Inrichtingswerker (ISD)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog ISD

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd