• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 3 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1411(BPZ), Plaatsingsdatum: 18 juni 2024

Toezicht houden op de integrale beveiliging van het VWS concern en de veiligheid van het departement en haar concernonderdelen borgen. Dat is in het kort waar het Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag verantwoordelijk voor is. Als senior beveiligingsadviseur ondersteun je de BVA en de Beveiligingcoördinatoren (BVC’s) van het concern bij het ontwikkelen, opstellen, implementeren en onderhouden van (strategische en tactisch) beleid en richtlijnen ten behoeve van de integrale beveiliging van VWS.

Tevens ben je plaatsvervangend BVC voor het VWS kerndepartement. Je neemt in daartoe aangewezen gevallen de rol van de BVC van het Kerndepartement bij zijn of haar afwezigheid over. Hierbij werk je samen en stemt af met de BVC/Plaatsvervangend BVA.

Wat ga je doen als Senior Beveiligingsadviseur/ Plv. BVC Kerndepartement?
“Een balans vinden tussen omgaan met de waan van de dag op het gebied van beveiliging (incidenten) en actief meewerken aan en sturen op beleid en een langetermijnaanpak. Dat is jouw uitdaging. Zaken op tijd uitbesteden aan experts, de voortgang hiervan voortdurend monitoren en een verbindende rol spelen tussen de verschillende partijen waarmee je samenwerkt, is een belangrijk onderdeel van jouw functie.” Dennis, beveiligingsautoriteit

Jij werkt voor de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken, binnen team Bureau BVA. Jouw doel? Het beschermen van de belangen van VWS binnen het kader van integrale beveiliging. In deze rol houd jij toezicht op de effectiviteit van de te nemen maatregelen die voortkomen uit risicoanalyse(s) en de naleving van wet- en regelgeving. In de praktijk betekent dit dat je actief meewerkt, adviseert, initieert en organiseert. Hierbij sta je in nauw contact met de uitvoering binnen het kerndepartement. En ben je volledig op de hoogte van wat er op het gebied van veiligheid speelt. Meldt zich bijvoorbeeld een medewerker die bedreigd wordt via social media? Dan stel jij die persoon gerust en weet je wat de vervolgstappen zijn. Naast het ad hoc oplossen van incidenten, schrijf je (mee aan) beleid. En werk je aan een langetermijnaanpak. Het vergroten van het beveiligingsbewustzijn onder medewerkers is hier een belangrijk onderdeel van. Iedereen binnen het kerndepartement bijvoorbeeld bewust maken van het mogelijke gevaar van het gebruiken van een werktelefoon in het buitenland vraagt om de juiste aanpak én langdurige inzet. Verder ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van verschillende rapportages waarmee je het bevoegd gezag informeert.

In deze functie rapporteer je aan de BVA, bent senior adviseur binnen Bureau BVA en treed je op als vervanger van de BVC als dit nodig is of in vooraf afgesproken gevallen (bijvoorbeeld in bepaalde overleggen). Zowel als senior beveiligingsadviseur als in de rol van plv. BVC werk je samen met verschillende partijen die van betekenis zijn bij beveiligingsvraagstukken op het gebied van panden, personen, informatiebeveiliging en nog veel meer. Hierbij kun je denken aan de Rijksbeveiligingsorganisatie, CISO en de chief privacy officer. Jij initieert waar nodig risicoanalyses en begeleidt de verschillende disciplines bij de uitvoering hiervan. Verder adviseer je het lijnmanagement over hoe ze risico's kunnen verminderen en welke beveiligingsmaatregelen hierbij passen. Ook adviseer je hen over screeningsinstrumenten waaronder het aanwijzen van vertrouwensfuncties en de sluitstukgedachte.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en uitvoeringsorganisaties en van en naar bewindspersonen, de Bestuursraadleden en ook intra- en interdepartementaal en naar het parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) te ondersteunen in haar eigenaarsrol van de uitvoeringsorganisaties.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat, Stukkenstroom, Beveiliging/BVA en Eigenaarsadvisering. Bij de directie werken ruim 80 mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dennis Vischjager, BVA

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur kabinet en protocol

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)

Senior HR adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)