Senior Beslismedewerker Visadienst

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur tijdelijk -> onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 6 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2023/983
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, bij klantgroep EU en internationaal teams 6, 7 en 9, meerdere vacatures voor de functie Senior Beslismedewerker (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een jaarcontract worden aangeboden.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat ga je doen:

Als senior medewerker ben je een spin in het web van je team en je klantgroep. Je ondersteunt, biedt inzichten en adviseert je teammanager en de andere teamleden in de dagelijkse gang van zaken binnen het team en betreffende de klantgroep, je coördineert werkzaamheden en begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden. In het kort, een afwisselende, enerverende functie waarin je continu bezig bent met verschillende taken.

In je rol als Senior Beslismedewerker werk je nauw samen met alle collega's binnen het team. Je bent een inhoudelijke specialist die tot in de puntjes op de hoogte is van wet en regelgeving en je hakt zo nodig de knoop door. Je bent verantwoordelijk voor de procesmatige coördinatie, coaching en begeleiding van medewerkers. Ook help je collega's als ze vastlopen in gesprekken met andere teams en/of directies. Je stelt de juiste vragen bij zaken waar discussie over is en je kunt deze discussie naar een hoger plan tillen.

Je bent verder aanspreekpunt voor teammanagement als het gaat om organisatie en de voortgang binnen de afdeling. Je zorgt door coördinatie, checken van voortgang, evaluatie en rapportage voor een zorgvuldig, snel en klantgericht beslisproces. Voor de coördinatietaken is het nodig dat je gestelde doelen of resultaten kan vertalen in activiteiten - voor jezelf, maar ook voor anderen. Hierbij zal je prioriteiten moeten stellen en planningen moeten afstemmen op lopende processen en ontwikkelingen.

Naast deze coördinerende en coachende taken, besteed je uiteraard ook aandacht aan besliswerk, maximaal de helft van je werktijd, bestaande uit het nemen van beslissingen op visum bezwaar zaken. Visum bezwaar behandelt het bezwaar dat tegen de beslissing van de Consulaire Service Organisatie (CSO, onderdeel van Buitenlandse Zaken) is ingediend. Dat betekent onder meer dat het gaat om snelle procedures en grote aantallen. Dit vraagt om een hoge mate van zelfstandigheid en besluitvaardigheid. Verder neem je deel aan landelijk overstijgende overleggen op beleids-of inhoudsniveau en je schakelt onder andere met medewerkers van de directies JZ en SUA. Je weet je weg te vinden indien er afstemming met hen nodig is. Incidenteel vinden deze overleggen of bijeenkomsten elders in het land plaats waarbij je aanwezig moet zijn.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Opleiden/begeleiden en coachen van medewerkers;
 • Expert kennisdrager in besliszaken;
 • Coördinatie van voorkomende werkzaamheden.

Je bent professioneel betrokken en je gaat slagvaardig en mensgericht te werk. Je ziet de meerwaarde van kennisdeling en samenwerking. Hierbij komen jouw uitstekende communicatieve vaardigheden goed van pas. Je bent initiatiefrijk en in staat om kansen en mogelijkheden tijdig te zien. Je hebt een flexibele instelling, die blijkt uit het kiezen van een aanpak die past bij de gegeven situatie. Jouw gedrevenheid om te vernieuwen en te verbeteren werkt aanstekelijk op je omgeving. Je bent sterk in plannen en organiseren;

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over inhoudelijke kennis van het vreemdelingenrecht en duidelijke ervaring met de werksoorten die binnen de klantgroep Familie en Gezin worden uitgevoerd;
 • Aantoonbare ervaring in het opleiden en coachen/begeleiden van medewerkers, daarnaast heb je ervaring met coördinerende taken;
 • Je spreekt en schrijft begrijpelijk en correct Nederlands;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen;
 • Ervaring en affiniteit met LEAN is een pre.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur tijdelijk -> onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening. Behalve de vijf klantgroepen is per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Team 6 en 7 van de Klantgroep EU-Visa

Binnen de directie RVN zijn team 6 en 7 belast met visumzaken. Team 6 bestaat uit twee clusters: Ondersteuning en Visum bezwaar. Team 7 houdt zich volledig bezig met visumbezwaar zaken. Visum bezwaar behandelt het bezwaar dat tegen de beslissing van de CSO is ingediend. Dat betekent onder meer dat het gaat om snelle procedures en grote aantallen. Dit vraagt om een hoge mate van zelfstandigheid en besluitvaardigheid. De werkzaamheden vinden vanuit huis maar ook op locatie plaats. Wij verwachten van je dat je op kantoor in Den Haag aanwezig bent op de momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aziz Labraimi, Manager

06-11730055

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sholeena Chaitram, Adviseur Werving en Selectie

06-21846913

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Manager Klantgroep Zakelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Tactisch Manager Regulier Verblijf en Nederlanderschap

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Operationeel) Manager

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)