(Senior) Beleidsmedewerkers Toerisme

Ministerie van Economische Zaken / Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sport / recreatie
 • Reageren voor 4 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20240212_11/12
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij samen met een compact gemotiveerd team bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige Nederlandse Gastvrijheidssector? De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) zoekt per direct twee enthousiaste en initiatiefrijke collega’s met oog voor diverse belangen.

Wij zijn op zoek naar collega’s in schaal 11 en 12. De schaal 12 functie is een combinatie van een accountmanagement en een beleidsadviserende rol. De schaal 11 functie is een (ondersteunende) beleidsadviseursrol.

Als (senior) beleidsmedewerker werk je op het gastvrijheidsdossier (dit omvat onder andere toerisme en recreatie) binnen het team Retail en Toerisme. Het team waar je in landt bestaat uit 5 beleidsmedewerkers waarvan 4 werkzaam zijn op het gastvrijheidsdossier. Momenteel is de Directie TOP (bestaande uit ca. 90 FTE) bezig de bezetting van dit team weer volledig op orde te krijgen.

Het doel van het gastvrijheidsbeleid is een duurzame ontwikkeling van de gastvrijheidssector, zowel nationaal als internationaal. Het team Retail en Toerisme draagt hieraan bij door de sectoren in de gastvrijheidseconomie te ondersteunen bij uitdagingen zoals de verduurzaming en digitalisering van de sector, de beschikbaarheid van voldoende personeel en zorg voor voldoende (fysieke) ruimte. Hierin heeft het team een faciliterende en initierende rol; om het zelforganiserend vermogen van de sectoren te vergroten en daarmee samenwerking tussen de stakeholders te stimuleren. Daarbij is ook de relatie met andere departementen belangrijk. De sectorvisie Perspectief 2030, die ingaat op de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de veranderende rol van toerisme, vormt hiervoor de basis.
Daarnaast is het team ook verantwoordelijk voor de Nederlandse vertegenwoordiging in internationale netwerken - zoals o.a. de EU en de UNWTO – waar zij op de thema’s duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van de toerismesector en data de nationale en internationale agendas met elkaar verbindt.

De gastvrijheidssector staat in de politieke schijnwerpers. Je krijgt in beide functies dan ook te maken met alle aspecten van het politieke speelveld zoals Kamerbrieven, Kamervragen en het voorbereiden van commissiedebatten.

Binnen het team Retail en Toerisme specifiek en binnen directie TOP algemeen fungeren we als elkaars achtervang (bij voorziene en onvoorziene afwezigheid) en klankbord. Gezien de breedte van het dossier en het compacte cluster is er enige flexibiliteit in het werkpakket. De actualiteit en politiek vraagt soms om herprioritering en -verdeling van taken en werkzaamheden binnen het team.

We zoeken nieuwe collega’s voor de volgende verantwoordelijkheden:

Accounthouder NBTC (S12 met ondersteuning van S11);
Als accounthouder NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) draag je zorg voor de bestuurlijke aansturing van het NBTC. Je zorgt voor planning en verantwoordingsgesprekken. Ook draag je bij aan ontwikkeling van goed opdrachtgeverschap en implementatie van verbeterpunten uit het evaluatietraject wat begin 2024 is afgerond. Daarnaast heb je een coördinerende rol in gezamenelijke projecten/werkgroepen zoals de werkgroep voor de Toerismetop, de werkgroep Bestemmingmanagement en de stuurgroep van de Landelijke Data Alliantie.

Secretaris/projectleider Landelijke Raad Gastvrijheidseconomie (S12 met ondersteuning van S11);
Om de samenwerking in de gastvrijheidssector te faciliteren en te zorgen voor goede inbedding van de gastvrijheidssector in alle overheidslagen wordt er op dit moment gewerkt aan Landelijke Raad Gastvrijheidseconomie. Dit gebeurt in samenwerking met NBTC, brancheorganisaties, Provincies en onderzoekspartijen, onder leiding van een kwartiermaker in opdracht van EZK. Vanuit EZK ben jij, als secretaris, medeverantwoordelijk voor het uitbouwen van de samenwerking, faciliteren van bestuurlijke overleggen en mede vormgeven van de Raad, zowel qua inhoud als governance. Hierbij is een extra aandachtspunt om te zorgen voor een goede inbedding van andere departementen in de toekomstige Raad. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap richting de kwartiermaker en de juridische en organisatorische afhandeling hiervan.

Trekker interdepartementale samenwerking (S12 en/of S11);
Voor veel uitdagingen in de gastvrijheidssector zijn andere departementen primair verantwoordelijk, denk hierbij aan de aanpak vakantieparken (BZK), ruimtelijke uitdagingen (BZK), natuurinclusiviteit (LNV), (duurzame) mobiliteit (I&W). Om te zorgen dat belangen van de gastvrijheidssector geagendeerd een meegewogen worden in besluitvormingsprocessen van andere departementen is proactieve samenwerking belangrijk. Van de toekomstige collega wordt verwacht dat hij/zij een faciliterende en verbindende rol kan spelen rchting andere departementen om het belang en uitdagingen van gastvrijheidsscetor op de agenda te krijgen. Het gaat hierbij zowel om het identificeren van gezamenlijke belangen en de ontwikkeling van beleidspositie als dit omzetten in concrete resultaten. De intedepratementale samenwerking vindt plaats in nauw overleg met de Raad.

Daarnaast zijn de volgende reguliere werkzaamheden onderdeel van je werkpakket (S12 en S11)

 • Parlementaire werkzaamheden: Ook ben je een deel van je tijd bezig met parlementair werkzaamheden zoals Kamerbrieven en commissiedebatten etc.
 • Accounthouderschap bedrijven: vanuit ons team zijn wij ook eerste aanspreekpunt vanuit Bedrijven voor de gastvrijheidssector. Het gaat hierbij om contact en werkoverleggen met branches en in individuele bedrijven.
 • Diverse trajecten n.a.v. de (politieke)actualiteit: gezien de vele uitdagingen in dit dossier altijd losse trajecten die vanuit de actualiteit/politiek of sector onze aandacht vragen. Denk hierbij aan de aanpak vakantieparken of strandpaviljoen of ondermijning. Hierbij wordt onze expertise gevraagd dit kan gaan om deelname aan projectgroepen, maar ook een trekkers rol waar in wij meer verantwoordelijkheid hebben.

De directie TOPsectoren en Industriebeleid is op zoek naar een stevige en verbindende projectleider/ senior beleidsmedewerker die de samenwerking versterkt binnen de gastvrijheidssector. Iemand met oog voor diverse belangen, die constructief en met uithoudingsvermogen kan bouwen aan samenwerking en daarbij zorg kan dragen voor een goede positionering van EZK.

 • Je bent een goede netwerker en sterk gericht op samenwerken. Je vindt het leuk en uitdagend om samen te werken met branches, bedrijven, kennisinstellingen, andere departementen en mede overheden.
 • Je kunt opereren als projectleider (uitbouwen samenwerking) en als secretaris van bestuurlijke overleggen.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en houdt er van om proactief kansen op te pakken. Bij de vertaling naar concrete acties en resultaten neem jij het voortouw als de situatie erom vraagt.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met de retail- en gastvrijheidssector
 • Je werkt graag in teamverband.
 • Je beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels.
 • Ervaring met parlementaire processen is een pré.

Voldoe je misschien niet precies aan alle functie-eisen, maar geloof je dat je met jouw achtergrond, kennis en ervaring minstens net zo geschikt bent om deze functie te vervullen? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze vacature.

De inschaling zal op basis van kennis en ervaring worden toegepast.

Competenties:

 • Omgevingsbewust
 • Bestuurssensitief
 • Organisatiesensitief
 • Netwerken en samenwerken
 • Proactief
 • Actie/resultaatgericht
 • Vlotte pen
 • Creatief
 • Stakeholder management & engagement
 • Proces coördinerend vermogen
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd worden.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen onze directie zijn we o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid, economische veiligheid. Directie TOP is hét aanspreekpunt voor het bedrijfsleven bij de overheid. Bij TOP werkt een diverse groep medewerkers aan het Nederlandse bedrijvenbeleid vanuit de ambities om belangrijke maatschappelijke transities door publiek-private inzet te helpen versnellen en het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. Met gevoel wat werkt in de praktijk van economie en beleid zet TOP zich in om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. Dit doet TOP op basis van een sterke economische basis en kennis van sectoren. De directie TOP werkt aan de positionering van de maakindustrie, weerbaar maken van strategische sectoren, versterken van economische positie in mondiale waardeketens en het bevorderen van circulairiteit van grondstoffen.

Focus in het werk van de directie ligt op:

 • Benutten en versterken van ecosystemen van innovatieve bedrijven en (top-)sectoren, versterken van de concurrentiekracht van de (high tech) maakindustrie in internationaal perspectief, en het innovatieve en grondstoffenintensieve bedrijfsleven dat daarbij werkt aan vernieuwing en digitalisering van processen en producten.
 • Concurrentiekracht van de (hoogtechnologische/maak) industrie borgen en industrie helpen met wendbaarheid en weerbaarheid in de keten, vanuit thema’s als economische veiligheid, industriële participatie/ defensie-industriestrategie en strategisch industriebeleid. In het Europese industriebeleid wordt ingezet op sterke samenwerkingsverbanden in een aantal strategische waardeketens die maatschappelijk en economisch van groot belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof (IPCEI: Important Projects of Common European Interest). Dit biedt kansen voor de Nederlandse industrie om de innovatie- en technologische positie te versterken en uit te bouwen.

Ministerie van Economische Zaken / Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie. Met nu ruim 90 collega’s zijn we dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid waarmee we het verdienvermogen van de hele Nederlandse economie vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wim Kulik, MT-lid

06-3164 8005

Renske Klunder, senior beleidsmedewerker

06-4615 2271

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-2969 1489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken / Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior strateeg industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch Adviseur Communicatie & Stakeholdermanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Databeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)