Senior beleidsmedewerkers/accounthouders Sociaal Domein

Gemeente Westland

 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.526 - €5.814
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 6 november
 • Vacaturenummer 13441
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze functie ben je samen met een collega zakelijke accounthouder van een aantal belangrijke partijen binnen het sociaal domein. Hierbij moet gedacht worden aan de verbonden partij SW- en reïntegratiebedrijf Patijnenburg, het Sociaal Kernteam Westland en de welzijnsorganisatie stichting Vitis Welzijn. Jouw primaire focus is gericht op de governance van deze partijen; het maken van resultaatafspraken vanuit de strategie participatie, zelfredzame samenleving en jeugd, keuzes maken voor subsidie of inkoop, contractuele vastlegging, contractuele voortgangsbewaking op directieniveau en bedrijfsvoerings-aangelegenheden. Jij werkt intensief samen met de beleidsmedewerkers in het sociaal domein, de uitvoering en de deskundigen van bedrijfsvoering. Daar waar het om een verbonden partij gaat, waarin de gemeente stemrecht en een eigenaarsbelang heeft, werk je integraal samen met de strategisch adviseur verbonden partijen. Het gaat zowel om de versterking van de integrale dienstverlening als om de resultaatsturing en kostenefficiency.

Wij zoeken voor deze functie dus twee nieuwe collega's die naast het accounthouderschap ook een beleidsmatige taak hebben. Of je werkt beleidsmatig aan de strategie " zelfredzame samenleving" in relatie tot de welzijnsorganisatie of je werkt aan de strategie op het gebied van jeugd in relatie tot het sociaal kernteam met daaraan gekoppeld de kostenbeheersingsprojecten jeugd. Daarnaast regisseer je de informatiebehoefte vanuit participatie of jeugd ten behoeve van beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid

Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je coördineert, stuurt en stemt af met de diverse stakeholders bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau aangevuld met relevante werkervaring:
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en je bent bekend met de uitvoeringspraktijk;
 • Je bent financieel en qua contractmanagement goed onderlegd;
 • Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk en je bent resultaatgericht;
 • Je hebt bewezen soepel te kunnen acteren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld en je staat stevig in je schoenen;
 • Samenwerking staat bij jou voorop, je bent een verbinder en weet op basis van gelijkwaardigheid door middel van. co-creatie resultaten te boeken.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €3.526 Max. €5.814 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.814,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lucia van den Brande, strategisch regisseur sociaal domein, telefoon: (0174) 67 2003 of Erik Hofstede, teammanager Beleid, telefoon: (0174) 67 2401

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Westland

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Westland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker en Accounthouder Duurzaamheid

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 20-28
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Wonen

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)