Senior beleidsmedewerker Zorg op de Juiste Plek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar (Detachering behoort tot de mogelijkheden)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS190143 (DMO)
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

DMO is op zoek naar een enthousiaste en ervaren collega die zijn/haar sporen in eerdere beleidsfuncties heeft verdiend. Kennis van en ervaring met het werkveld van zorg en ondersteuning voor ouderen (zowel medisch als sociaal domein) zijn een pré. Specifiek zoeken we met deze vacature iemand die namens de directie Maatschappelijk Ondersteuning deelneemt in het VWS-brede team De Juiste Zorg op de Juiste Plek. De Juiste Zorg op de Juiste plek gaat over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Daarmee wordt bevorderd dat nauwer wordt aangesloten bij de behoeften van cliënten en patiënten om dagelijks te kunnen functioneren, en wordt een onnodig beroep op intensieve zorg en ondersteuning verminderd. Jouw taak is vanuit het perspectief van het sociaal domein (welzijn en ondersteuning) bij te dragen aan deze breed gedragen ambitie in het zorgveld.

Voor de directie Maatschappelijk ondersteuning:

 • Is daarbij een centrale uitdaging dat gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoren tot een integrale aanpak in de regio komen, die bijdraagt aan het welzijn en zelfstandig functioneren van bewoners.
 • Ligt daarbij een belangrijk accent op de doelgroep (kwetsbare) ouderen, naast de thema’s preventie en GGZ. Om die reden doe je mee in het team van het Programma Langer Thuis, dat zich specifiek richt op de opgave rond ouderen. De actielijn Zorg en ondersteuning thuis uit het Programma is erop gericht te bevorderen dat kwetsbare ouderen tijdig worden gesignaleerd en integrale zorg- en ondersteuning krijgen. Dit vraagt goede samenwerking tussen professionals uit alle verschillende domeinen (Zvw, Wmo en Wlz) en met mantelzorgers en vrijwilligers.

Om dit voor elkaar te krijgen bevat het Programma enkele maatregelen om de beweging naar integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare, thuiswonende ouderen te stimuleren. Dit moet op verschillende niveaus gebeuren, waarbij samenwerking op regionaal niveau tussen inkopers onderling (gemeenten en zorgverzekeraars) en met zorgaanbieders van belang is. Het is daarmee een actielijn waarbij je ook veel schakelt met collega’s van andere beleidsdirecties, en die qua doelstelling zeer nauw aansluit bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Voor alle werkzaamheden geldt dat deze de directie overstijgen; om resultaat te boeken dien je te kunnen opereren binnen een breed netwerk van VWS, andere departementen en talrijke organisaties op landelijk en lokaal niveau.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je hebt aantoonbaar ruime ervaring als senior beleidsmedewerker in een complexe beleidscontext. 
 • We zoeken een collega die een inhoudelijke en strategische bijdrage kan leveren aan het omgaan met complexe vraagstukken en de processen die daarmee samenhangen. Daarbij combineer je strategisch inzicht in en overzicht van beleidsprocessen met gevoel voor de praktijk van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, mantelzorgers en cliënten. 
 • Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid en neemt graag initiatief. Daarbij vind je het leuk om samen te werken met collega’s. 
 • Je gaat planmatig te werk en schrikt niet van strakke deadlines.
 • Je bent een sterke persoonlijkheid, bent doortastend met aandacht voor processen en voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden.
 • Je bent in staat om de bewindspersonen vakkundig te adviseren (beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit) en hebt ervaring met Algemene overleggen met de Tweede Kamer. Kortom, je scoort goed op de competenties verbonden aan het functieprofiel van senior beleidsmedewerker, te weten bestuurssensitiviteit, pro-activiteit, creativiteit, klantgerichtheid, netwerken, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren en samenwerken.

Competenties:

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • organisatiesensitiviteit 
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 2 jaar (Detachering behoort tot de mogelijkheden)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op:

 • Een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • Studiefaciliteiten;
 • Een extra verlofregeling voor ouderen;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • Laptop;
 • Smartphone;
 • Een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190143 (DMO) richten aan: Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Maatschappelijke Ondersteuning maakt onderdeel uit van het Directoraat Generaal Langdurige Zorg van VWS. Dit directoraat werkt aan een effectief systeem van zorg en ondersteuning voor mensen met (chronische) beperkingen als gevolg van een fysieke, verstandelijke of mentale aard.

De directie Maatschappelijke Ondersteuning richt zich vooral op het bereiken van de doelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015): het bieden van bescherming en ondersteuning aan iedereen die dit op eigen kracht of met behulp van zijn/haar netwerk niet kan zodat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en operationeel verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de Wmo, maar naast hen omvat het stelsel ook vele andere publieke en private partijen, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties.

De directie is de hoeder van het stelsel van ondersteuning zoals dit in de Wmo2015 is vastgelegd en borgt het publieke belang in de manier waarop het stelsel als geheel functioneert.

Die maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk, dichtbij huis, op maat en levensbreed georganiseerd, effectief en efficiënt. Hierbij letten wij op de kracht van de burger, gaan we samenwerkingsverbanden aan met departementen, gemeenten en veldpartijen en zoeken we naar creatieve oplossingen.

Vanuit de directie zijn we voor dit kabinet verantwoordelijk voor een drietal programma’s: Een tegen eenzaamheid, Langer Thuis (wonen, mantelzorg en goede zorg thuis voor ouderen), en Onbeperkt Meedoen (uitvoering VN verdrag handicap). Daarnaast zijn een aantal beleidsonderwerpen (bijv cliëntondersteuning of integraal PGB) in projecten uitgewerkt.

Bij de directie zijn ook een aantal taken belegd die niet voortvloeien uit de Wmo, maar wel van groot symbolisch belang zijn: het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de ondersteuning van oorlogsgetroffenen.
De directie bestaat uit ongeveer 80 full en part time medewerkers op tijdelijke of permanente basis.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Noor Focken

06-15036293

Reinier Koppelaar, Programmamanager Langer Thuis

06-31693706

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedeweker privacy en gegevensverwerking

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker farmacie in de praktijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)