Senior beleidsmedewerker zero-emissie stadslogistiek

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Natuur / milieu
 • Reageren voor 14 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-205
 • Plaatsingsdatum 31 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft een impuls aan het verduurzamen van mobiliteit. Met het invullen van de in het Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector als hoofddoel. Een belangrijk maatschappelijk thema, waar jij je bij ons in Den Haag voor inzet. Je bent een enthousiaste senior beleidsmedewerker die de handen uit de mouwen steekt. Zo realiseer je, samen met collega’s binnen en buiten de overheid, onze beleidsdoelen.

Als senior beleidsmedewerker zero-emissie stadslogistiek werk je aan de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de logistieke sector te verduurzamen. In het bijzonder ben je samen met een team van professionals de drijvende kracht achter de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek. Daarvoor werk je vanuit het ministerie samen met brancheorganisaties, de Topsector Logistiek, decentrale overheden, ngo’s, onderzoeksbureaus en kennisinstellingen.

Je werkt in een divers speelveld, waarin een grote veranderopgave voor de sectoren en overheden centraal staat. En waar communicatie, verschillende (vaak tegengestelde) belangen en het opkomen van digitalisering tegelijkertijd met en naast elkaar werken. Je bent dan ook een echte netwerker en bent voor jouw onderwerp de spreekwoordelijke spin in het web. Je weet wat er speelt, schakelt snel, motiveert en activeert partijen en weet kansen voor verdere verduurzaming te benutten. Je bent verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen de uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Ook draag je voor jouw onderwerpen de verantwoordelijkheid voor parlementaire zaken, zoals de voorbereiding van debatten en beantwoording van Kamervragen.

De achtergrond van jouw functie
We wonen, werken en recreëren steeds meer in of nabij onze steden. Steeds vaker bestellen we vanuit huis, eten we buiten de deur of struinen door winkelstraten om de tijd te verdrijven. Achter al deze activiteiten gaat een wereld van logistiek en bevoorrading schuil. Het zorgt ervoor dat de bestellingen thuis worden afgeleverd, restaurants en winkels op tijd worden bevoorraad en een verbouwing probleemloos verloopt. Een trend in de stadslogistiek is dat leveringen kleiner en frequenter worden, doordat er steeds vaker just-in-time levering is gewenst. Inherent hieraan is de toename van het aantal verkeersbewegingen in de steden. Dit gaat vaak ten koste van de bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid. Duurzame en efficiënte stadslogistiek is daarom belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden.

Tegen deze achtergrond ligt er een gemeenschappelijke opgave voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en brancheorganisaties om in onderlinge samenwerking duurzame en efficiënte stadslogistiek handen en voeten te geven. Om dit te realiseren is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we toewerken naar middelgrote zero-emissiezones voor dertig tot veertig grotere steden in Nederland vanaf 2025. En daarvoor hebben we toegangsregimes, slimme logistieke concepten en een stimuleringsprogramma voor de ingroei van elektrische bestel- en vrachtvoertuigen nodig. Die werken alleen als ook de randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd. Zo moeten hubs aan de rand van de stad worden ontwikkeld, voldoende laadinfrastructuur worden gerealiseerd, de kennisbasis op orde worden gebracht en de inzet van nul-emissievoertuigen worden verplicht bij publieke aanbestedingen. Het opstellen, vaststellen en uitvoeren van de uitvoeringsagenda Stadslogistiek speelt hierin een belangrijke rol.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en kunt met jouw uitstekende politieke antenne onderwerpen in goede banen leiden.
 • Je bent bestuurlijk en organisatiesensitief of kunt deze sensitiviteit ontwikkelen.
 • Je kunt standpunten van het ministerie en het directoraat-generaal Mobiliteit op een goede manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je werkt bij voorkeur projectmatig om je doel te realiseren.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je houdt van complexe uitdagingen, kunt zelfstandig werkzaamheden aanpakken, en bent proactief en oplossings- en resultaatgericht.
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en houdt ervan in onverwachte en ingewikkelde vraagstukken te duiken.
 • Je neemt initiatief en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
 • Je bent communicatief sterk in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent creatief en flexibel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het doel van het directoraat-generaal Mobiliteit is de netwerkkwaliteit van spoorwegen en het wegennet verder ontwikkelen. We waarborgen ook het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector. Daarmee dragen we bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

Programmadirectie Duurzame Mobiliteit
De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft een impuls aan het verduurzamen van mobiliteit. Het hoofddoel is het invullen van de in het Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers.

Onze taken zijn verdeeld over vier programma’s: elektrisch vervoer, verduurzaming van personenmobiliteit, verduurzaming van logistiek en verduurzaming van energiedragers. Deze inhoudelijke programma’s vormen het hart van de in 2018 opgerichte programmadirectie Duurzame Mobiliteit. Voor ieder programma is een programmamanager aangesteld die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de aansturing van het team en de realisatie van de beleidsdoelen.

Je werkt bij de programmadirectie in een open cultuur waarin we ruimte bieden voor ontplooiing en eigen initiatieven. Omdat onze opdracht van tijdelijke aard is, zitten we minder vast in een klassieke organisatie. We werken in een flexibele structuur die uitstekend past bij ons werk. Daar hoort ook bij dat we onze goede en tijdige producten soms onder flinke tijdsdruk leveren. Kortom, wij zijn harde werkers in een dynamische omgeving.

Programma Verduurzaming Logistiek
Je komt te werken in het programma Verduurzaming Logistiek. Het programmateam bestaat uit veelal jonge professionals die er van houden om de handen uit de mouwen te steken en samen de klus te klaren. Er wordt hard gewerkt, hard gelachen en de successen vieren we samen. Het team is je thuis waar je voor advies en ondersteuning terecht kunt. Gezamenlijk werken we aan de klimaatopgave om de logistiek te verduurzamen. Hierbinnen heeft iedereen een eigen rol te vervullen en zijn we allemaal eindverantwoordelijk ons eigen beleidsdossier.

De verduurzaming van logistiek is een breed beleidsterrein. Het gaat om de verduurzaming van de fijnmazige logistiek in de stad om de winkels te bevoorraden en pakketjes bij consumenten af te leveren, om het installatiebedrijf, de aannemer en de schilder om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar ook om de bulktransporten tussen bedrijven en naar het Europese achterland. Het gaat daarnaast om de verduurzaming van het openbaar vervoer met de bus in de stad en regio en de verduurzaming van het doelgroepenvervoer die onder andere zorgdragen voor het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en vervoer voor mensen met een functiebeperking naar het ziekenhuis. Tot slot gaat het om de verduurzaming van de bouwactiviteiten voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen en de aanleg en onderhoud van wegen. Denk aan het transport van mensen en goederen naar de bouwlocatie en het gebruik van mobiele machines, zoals graafmachines, op de bouwlocatie.

De opgave voor het team Verduurzaming Logistiek is dat al deze activiteiten in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, zonder emissie van broeikasgassen uitgevoerd worden. Om dit te realiseren zijn in het Klimaatakkoord tussendoelen voor 2030 opgesteld en afspraken gemaakt om deze te behalen. Deze doelen en afspraken uit het klimaatakkoord zijn voor het team leidend voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. J.G.A.M. Verbakel (vanaf 10 augustus)

06 - 52 74 02 67

De heer V.M. Holewijn MSc (tot 10 augustus)

06 - 55 71 49 36

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer B.O.U. Apai

06 - 15 42 89 76

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior projectleider verduurzaming bouw

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd