Senior beleidsmedewerker westelijk halfrond

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Internationaal
 • Reageren voor 10 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 599
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan internationale thema’s met maatschappelijke impact, aan de slag met dossiers voor de regio Zuid-Amerika én ondersteunen op tal van andere vlakken. Jij hebt een enorm afwisselende functie als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Jouw hoofdverantwoordelijkheid? De ontwikkeling en uitvoering van het landenbeleid van Nederland voor de regio westelijk halfrond.

Natuurlijke rampen zoals orkanen, politieke coupes en instabiliteit of evacuaties: jij zorgt dat de directie Westelijk Halfrond én de Nederlandse ambassades in het westelijk halfrond paraat zijn bij deze crises en hierop kunnen acteren. Je bent daarbij het contactpunt Centrale Crisiscoördinator en werkt interdepartementaal op dit vlak. Bijvoorbeeld voor het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als tijdelijk extra inzet nodig is, spring je bij op kleine ambassades.

Daarnaast ga je aan de slag met een aantal dossiers voor de regio Zuid-Amerika. Denk aan regiobrede thematische dossiers rondom grondstoffen of landendossiers. Je werkt aan thema’s waarbij je écht impact maakt, en altijd met het oog voor de omgeving en vanuit het Nederlandse belang. Ook werk je aan grote projecten of belangrijke politieke en hoogprofielbezoeken met betrekking tot de regio. En draag je bij aan de parlementaire verplichtingen van de minister of aan dossiervorming voor bezoeken en gesprekken van bewindspersonen en de ambtelijke leiding. Waar nodig schrijf je heldere beleidsnotities, brieven, instructies, verslagen en dossiers waaruit een duidelijke en coherente visie naar voren komt.

Verder ondersteun je het managementteam bij inhoudelijke directiebrede taken en het ambassadenetwerk en zorg je ervoor dat een aantal processen op orde is. Je hebt een centrale rol bij taken die directiebrede coördinatie vragen. Dat kan gaan om ontwikkelingen op het gebied beleidsaansturing, zoals de meerjarige landenstrategieën en beleidskaders, en ook praktische vraagstukken. Je schakelt daarover met verschillende directies binnen én buiten Buitenlandse Zaken. Ook inventariseer je knelpunten en zorg je dat deze worden geadresseerd in het MT-overleg of ergens anders.

Dit alles doe je in een politiek zeer gevoelige omgeving, waar grote en vaak tegenstrijdige belangen op het spel staan. Hierbinnen bouw en onderhoud je een netwerk van gesprekspartners, ben je onderdeel van denktanks en rapporteer je over onder andere politieke, humanitaire en militaire ontwikkelingen. Bovendien werk je soms voor gevoelige dossiers die plots opkomen en belegd zijn buiten de directie.

Gamebased assessment
Voor deze vacature vragen we je een gamebased assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de gamebased assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Westelijk Halfrond (DWH) is de centrale directie voor de bilaterale betrekkingen met de landen van het westelijk halfrond. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor koninkrijkszaken. De collega’s binnen onze regiodirecties formuleren en bewaken beleidsstrategieën voor hun landen en regio’s voor de middellange en langere termijn. Daarmee zorgen zij voor een geïntegreerd, effectief en herkenbaar buitenlands beleid.

We werken hiervoor nauw samen met ons netwerk van posten, andere departementen (Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Defensie), de academische wereld, denktanks, ngo’s, het bedrijfsleven en buitenlandse partners. De regiodirecties en het postennet werken als communicerende vaten met elkaar samen, en vormen zo het expertisecentrum van landen- en regiokennis dat Buitenlandse Zaken is in dienst van het Rijk. De regiodirecties zijn het centrale aanspreekpunt voor het Nederlandse postennet en voor het corps diplomatique in Den Haag. Reizen naar de regio en onder andere Brussel komen met enige regelmaat voor.

Onze directie telt drie managementteamleden en 24 collega’s die werken in twee teams met twee clusters: Noord-Amerika en Midden- en Zuid-Amerika (Team 1) en Caraïben en Koninkrijkszaken (Team 2). Daarnaast heeft de directie een strategisch beleidsadviseur en twee managementondersteuners. De clusters bestaan uit een clustercoördinator en een aantal (senior) beleidsmedewerkers. DWH is naar buiten gericht: in onze coördinerende rol hebben we veel (externe) contacten. Dat betekent dat onze collega’s regelmatig deelnemen aan externe bijeenkomsten en outreach doen over het beleid en werk van Buitenlandse Zaken.

DWH kent een informele werksfeer. Er is veel aandacht voor sociale cohesie, maar ook voor onderwerpen als werkdruk en een veilige werkomgeving. Collegialiteit, vertrouwen in medewerkers, een goede werk-privébalans, inhoudelijke kennis en directe en korte communicatielijnen staan hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat onze collega’s zich opstellen als deel van hun directe team én van de hele directie. Waar mogelijk en noodzakelijk werken we projectmatig.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tanja Röling, Plaatsvervangend directeur

+31 70 3485873

Esther Tessemaker, Clustercoordinator Midden- en Zuid-Amerika

+31 70 3485114

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatievoorziening

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker ambassade Riyadh

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Riyad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaat

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd