(Senior) Beleidsmedewerker Werkend Stelsel

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-766(DMO)
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) is op zoek naar een enthousiaste en creatieve collega die kennis en ervaring heeft met het werkveld van zorg en ondersteuning en breed inzetbaar is voor verschillende beleidsonderwerpen binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De voorkeur gaat daarbij uit naar een collega die kennis heeft van de bekostigingssystematiek van Rijk en/of gemeenten en die aan de lat wil staan voor in ieder geval de volgende thema’s:

 • Financiële vraagstukken in het kader van de Wmo 2015
 • Eigen bijdrage systematiek
 • PGB

Je werkt in een betrokken team aan zogenoemde stelselvraagstukken. Samenwerken en sparren zit in het DNA van het team. Dit geldt voor zowel interne én externe samenwerking. Met tal van andere directies en organisaties wordt samengewerkt om het stelsel voor cliënten, aanbieders en gemeenten te verbeteren. De exacte vormgeving van jouw takenpakket wordt in overleg met jou en het team nader vormgegeven.

Wat ga je doen?
“Een grote maatschappelijke opgave is de betaalbaarheid en houdbaarheid van de Wmo 2015. Daar probeer ik dagelijks, samen met collega’s, een bijdrage aan te leveren” - Jules, teamcoördinator.

Je adviseert collega’s en het MT bij de beleidsontwikkeling en praktische knelpunten. Je advies raakt het hele brede terrein van de Wmo 2015 en de samenhang met andere zorgdomeinen (Wlz, Zvw, Jeugdwet). Om tot een goed advies te komen verdiep jij je in Wmo2015 en de PGB en haal je kennis op bij jouw directe collega's binnen ons team of andere afdelingen binnen VWS. Wil je meer van de casuïstiek weten om beter beleid te maken dan heb je de ruimte om deze info bij uitvoerende partijen zoals gemeenten op te halen. Ook de (gemeentelijke) financiën en bekostiging van de Wmo 2015 vallen hieronder. Je waarborgt daarbij de samenhang als het gaat om interbestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten voor wat betreft de Wmo 2015.Hierbij voer je, soms stevige, discussies met gemeenten en andere departementen, over bijvoorbeeld de toereikendheid van beschikbare middelen.

Wij vinden het belangrijker dat je het werk doet dan hoe je het doet. Uiteindelijk gaat het wel om het gewenste resultaat. Initiatief tonen en creatief werken wordt gewaardeerd.

Het is fijn als je affiniteit hebt met of interesse hebt in economische vraagstukken. Je houdt je namelijk ook bezig met de systematiek van de eigen betalingen binnen de Wmo 2015, zoals het abonnementstarief. Je krijgt namelijk te maken met begrotingen of zorgkosten die worden bepaald op basis van het inkomen. Je hoeft geen econoom te zijn, maar rekensommen maken en het verhaal achter de cijfers kunnen vertellen, is voor jou geen probleem. Gelukkig doe je dit niet alleen en hebben wij de mensen die heel blij worden van cijfers in huis. Dat doe je veelal in nauwe samenwerking met de directies Financieel-Economische zaken (FEZ), Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) en Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Concreet ga je je bezighouden met de nadere uitwerking en invoering van een ‘passende eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp’, een maatregel uit het coalitieakkoord. Dit betreft een traject waarbij zowel beleidsvorming, wet- en regelgeving en uitvoering betrokken zijn. Je voert voor dit alles overleg en hebt afstemming, in- en extern, over gesignaleerde knelpunten en mogelijke oplossingen voor die knelpunten. Daarbij werk je bijvoorbeeld nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en het CAK. Het feit dat je zowel interdepartementaal als met het veld afstemt maakt je werk uitdagend en soms ook complex.

Tot slot bestaat ook de kans dat je je gaat bezighouden met het persoonsgebonden budget (pgb). Een instrument dat over de verschillende zorgwetten heen gaat en waarmee mensen zelf regie kunnen voeren over de zorg en ondersteuning die zij wensen. In samenwerking met de VNG en cliëntorganisaties werk je aan (wettelijke) kaders om de pgb-houders als ook (gemeentelijk) professionals zo goed mogelijk toe te rusten op uitvoering en gebruik van het pgb.


Nog even kort op een rij wat je kunt verwachten:

 • Kennis van de financiering van de Wmo 2015 is niet per se noodzakelijk, dat mag je ook leren namelijk.
 • Je beantwoordt Kamervragen over stelselkwesties op het beleidsterrein van de directie en signaleert ontwikkelingen die relevant (kunnen) zijn voor het werkterrein van DMO en het zorgstelsel.
 • Binnen DMO, en zeker binnen het team Werkend Stelsel, vinden wij een goede teamsfeer en open communicatie over uitdagingen in het werk cruciaal. Je communiceert dus open en proactief, bent betrokken bij collega’s en hebt humor en relativeringsvermogen.
 • Je komt in dienst van DMO, dat betekent dat je portefeuille, afhankelijk van maatschappelijke en politieke trends en behoeften, in de toekomst kan wijzigen.
 • Het team zal er voor zorgen dat jij je gelijk thuis voelt binnen DMO en het team Werkend Stelsel; voor jou maken we een mooi inwerkprogramma op maat.

Heb jij de vacature gelezen en heb je nog niet alle kennis of ervaring in huis. Geen probleem, wij kunnen je veel leren over de onderwerpen maar zien jou daarin wel graag het initiatief nemen. Wil je nog meer weten neem dan vooral contact op, we vertellen je graag meer!

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring als senior beleidsmedewerker in een complexe beleidscontext;
 • Je hebt ervaring met bekostigingssystematiek vanuit de overheid;
 • Financiële kennis, een begroting begrijpen of lezen. Ook onderwerpen als indexatie en, inkomensafhankelijkheid zijn hierin belangrijk.

Herken jij jezelf hierin?
Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met cijfers en economische vraagstukken wil snappen. Je neemt graag initiatief en het leggen en onderhouden van contacten gaat jou gemakkelijk af. Met jouw analytische vaardigheden weet jij hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Jouw communicatieve vaardigheden zorgen dat jouw ideeën en/of adviezen zowel mondeling als schriftelijk helder bij de ontvanger binnenkomen en/of worden overgenomen. Dit betekent ook dat je moeilijke informatie simpel kunt uitleggen.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Olger van Griensven (Hoofd / MT-lid).
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • De invulling van de vacature is bij voorkeur per januari of februari 2023.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving. Dat is waar we als DMO aan werken. Een inclusieve samenleving waarin we ons realiseren wat het betekent om in vrijheid te leven. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed adviseren, zien wij als onze corebusiness.

De directie heeft een brede verantwoordelijkheid die voor een belangrijk deel voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015): het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van mensen die daar door hun beperking zelf (nog) onvoldoende toe in staat zijn. In dit licht creëert DMO de randvoorwaarden voor gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties die werken aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Al deze partijen werken aan ondersteuning ‘op maat’, rekening houdend met individuele omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Die ondersteuning kan heel divers zijn, bijvoorbeeld een hulp in het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een traplift, maar ook opvang vanwege onveiligheid thuis of dakloosheid.

Naast het beleid rondom de Wmo 2015 is DMO ook verantwoordelijk voor een aantal bredere thema’s, zoals de implementatie van het VN-verdrag handicap, het tegengaan van eenzaamheid en het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jules Houben, teamcoördinator Werkend Stelsel

06-11794752

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kwaliteit van zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd