Senior beleidsmedewerker werk en integratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer 36/22-18
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In het team Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt in Den Haag werken we aan het verbeteren van de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond. Dit is hard nodig omdat mensen met een migratieachtergrond gemiddeld genomen fors minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Mede door jouw inzet als beleidsmedewerker werk en integratie kunnen we, samen met een grote groep partners, stappen zetten op weg naar gelijkwaardige kansen voor iedereen.

De afgelopen kabinetsperiode hebben we in praktijkpilots onderzocht welke aanpakken bij gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen effectief zijn om gelijkwaardige kansen te bevorderen. Nu zijn we aan de slag met activiteiten die bijdragen aan het breder toepassen van die inzichten en dragen we bij aan verdere beleidsontwikkeling op het snijvlak van integratie en werk. Hiertoe hebben we onlangs samen met twintig landelijke (koepel)organisaties de werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Als senior beleidsmedewerker ontwikkel, implementeer en evalueer je het beleid en begeleid en initieer je projecten op het snijvlak van werk en integratie. Dit doe je samen met je directe collega’s in het VIA-team, met collega’s van andere directies binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en met externe partners. Jij houdt je specifiek bezig met beleid van gemeenten en UWV gericht op de toeleiding naar werk van mensen met een migratieachtergrond in de bijstand of WW, waaronder ook nieuwkomers. Daarnaast werk je mee aan Kamerbrieven, beantwoord je Kamervragen en lever je input voor debatten met de Tweede Kamer.

Jij zorgt ervoor dat effectieve aanpakken om de arbeidsmarktkansen en -posities te verbeteren worden verspreid en toegepast door onze partners. Om dit te bereiken werk je nauw samen met diverse betrokken stakeholders zoals de sociale partners, de G40, VNG, G4, SAM, UWV en Divosa. Daarnaast zoek je ook binnen het ministerie van SZW de verbinding met andere directies, zodat je inspanningen goed aansluiten bij andere beleidstrajecten binnen het sociaal domein. Je bent hierbij een belangrijke gesprekspartner, zorgt voor draagvlak, stimuleert samenwerking en hebt oog voor de uitvoering.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het doel van het directoraat-generaal (DG) Sociale Zekerheid en Integratie is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen en in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven. En waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Samenleving en Integratie
De directie Samenleving en Integratie valt onder het DG en werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. Jij draagt als (senior) beleidsmedewerker bij aan het bevorderen van gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen, ongeacht herkomst.

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Het verbeteren van de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond, daar draait het om binnen Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Het team van dertien mensen is divers samengesteld. Allemaal voelen we grote betrokkenheid bij de inhoud van ons werk. We maken gebruik van elkaars kracht, hebben oog voor persoonlijke ontwikkeling en staan elkaar collegiaal bij.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nathalie Harrems (vanwege vakantie tot 15/8/22, bij vragen over vacature na 15 aug bellen)

06 250 06 538

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker gegevensuitwisseling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider loket Vragen en Verzoeken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Chief Science Officer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd