Senior beleidsmedewerker weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 9 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-629(DICIO)
 • Plaatsingsdatum 19 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving
Wil jij als senior beleidsmedewerker werken aan het verbeteren van de weerbaarheid in de zorg? Help je ons met de implementatie de Critical Entities Resilience (CER) richtlijn, en het zorgveld met de aanpassingen en afspraken die daarvoor nodig zijn?

Kom dan werken in het projectteam dat dit oppakt met collega’s van cybersecurity en het departementaal crisiscentrum (DCC) van de directies Informatiebeleid (DICIO) en Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP).

De weerbaarheid van de Nederlandse en Europese maatschappij staat prominent op de politieke agenda in Den Haag en in Brussel. Ook de weerbaarheid van de Nederlandse zorgsector ligt onder een vergrootglas. De Europese Commissie heeft twee Europese richtlijnen voorgesteld om de weerbaarheid van belangrijke sectoren, waaronder ook de zorgsector, in alle lidstaten te versterken:

1. Een herziening van de richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB2)
2. Een nieuwe richtlijn betreffende de veerkracht van kritieke entiteiten (CER).

Uit beide richtlijnen vloeit een groot aantal eisen en verplichtingen voort die nu ook van toepassing zijn op delen van het zorgveld. Zo verplicht de CER-richtlijn lidstaten een strategie te ontwikkelen voor de versterking van de weerbaarheid van ‘kritieke’ entiteiten. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van risicobeoordelingen, het identificeren van de ‘kritieke’ entiteiten en het organiseren van toezicht en handhaving. De kritieke entiteiten zelf zijn daarnaast verplicht risicobeoordelingen uit te voeren, een weerbaarheidsplan op te stellen met maatregelen die genomen worden om de weerbaarheid te verhogen en melding te maken van incidenten. Daarnaast zal er vanuit de overheid een bepaalde vorm van ondersteuning ingericht moeten worden. De CER-richtlijn biedt samen met de NIB2-richtlijn een kader voor digitale en fysieke weerbaarheid van vitale aanbieders. Daarmee versterken de richtlijnen het fundament van fysieke en digitale veiligheid en zorgen zo voor een weerbare economie en samenleving zowel in Nederland als de rest van de Europese Unie.

De voorgestelde richtlijnen hebben veel raakvlakken en moeten zo veel mogelijk in samenhang worden bezien. Het gaat immers om twee kanten (digitaal en fysiek) van dezelfde medaille (weerbaarheid).

Beide richtlijnen moeten worden verwerkt in Nederlandse wetten, in de praktijk worden geïmplementeerd, en nageleefd. Naar verwachting treden beide wetten medio 2024 in werking. Het zorgveld, VWS en ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staan samen voor deze grote uitdaging. Om hiermee aan de slag te gaan zet VWS een implementatieteam op, bestaande uit een projectleider, twee beleidsmedewerkers, een jurist en ondersteuning.
Voor dit projectteam zoeken wij een senior beleidsmedewerker weerbaarheid zorg.

Wat ga je doen?
“Dagelijks met hart bijdragen aan een digitaal weerbare zorgsector: zodat het Nederlandse zorgveld meer weerbaar wordt tegen cyberdreigingen, nu én in de toekomst. Daar word ik blij van!’’
– Anmar Toma, Sr. Beleidsmedewerker Cybersecurity VWS


Je gaat als senior beleidsmedewerker zelfstandig aan de slag met de zorgkant van de Critical Entities Resilience (CER)-richtlijn. Denk hierbij aan het samen inzichtelijk maken van de gevolgen van de richtlijn voor het zorgveld en de overheid, zorgen voor goede communicatie hierover aan het zorgveld en de Tweede en Eerste Kamer, het meedenken en -werken bij het opstellen van de juiste wetsteksten en natuurlijk het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie.

Je werkt daarbij nauw samen met je collega’s uit het projectteam DICIO/VGP en met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en andere departementen als Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, andere directies binnen VWS als Curatieve Zorg, Patiënt en Zorgordening en Wetgeving en Juridische Zaken, met IGJ en het zorgveld. Het projectteam bestaat uit 4 collega’s met verschillende expertises en wordt daarnaast ondersteund door een projectsecretaris en hulp vanuit de Financieel Adviseurs en het team Communicatie van de directie DICIO. Je komt te werken in een prettige informele werksfeer waar aandacht is voor elkaar.

De kern van je werk bestaat onder andere uit:

 • Schrijven en toetsen van beleidsteksten gericht op de juiste implementatie van de richtlijn;
 • Voorbereiden en uitwerken van de politieke verantwoording;
 • Vormgeven aan de nationale strategie ihkv de CER-richtlijn;
 • Uitvoeren van risicobeoordelingen;
 • Meedraaien in interdepartementale overleggen;
 • Afstemmen met en meekrijgen van partijen binnen en buiten VWS;
 • Het zorgveld ondersteunen bij de implementatie van beide richtlijnen;
 • Uitwerken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat VWS, IGJ en het zorgveld goed voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe Nederlandse wetgeving.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DICIO bestaat uit vijf teams en inmiddels rond de 90 vaste medewerkers. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie.

DICIO werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, AI en cybersecurity. Een jong en nog deels onontgonnen beleidsterrein. De directie werkt samen met andere onderdelen van het departement om samen de juiste gegevens op de juiste plek te krijgen en veiligheid daarbij te waarborgen.

Bij VGP wordt gewerkt aan concrete onderwerpen als een rookvrije generatie of het voorkomen van drugsgebruik, verontreinigingen in ons voedsel, (zoals Fipronil in eieren), discussies over rubbergranulaat op kunstgrasvelden of de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol. Onderwerpen die volop in de publieke belangstelling staan en die je regelmatig terugziet in de media. Weerbaarheid van de zorg, zowel fysiek als digitaal, is wat beide directies samenbindt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jim Bloemberg

06-25315187

Ries Peters

06-11794784

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist (digitale) weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker grondslagen gegevensuitwisseling zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd