Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-168
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang. Er is nog een grote slag te slaan in de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. En juist in de relatie tussen landbouw en water liggen grote uitdagingen en veel verschillende belangen. De landbouw heeft behoefte aan water maar wat doet landbouw voor de waterkwaliteit? Het wordt steeds warmer en droger en dat heeft effecten op de waterkwaliteit en ecologie. Werk met ons mee aan verbetering van de waterkwaliteit zonder het belang van de landbouw uit het oog te verliezen. Hoe ontwikkelen we een gezonde balans en samenwerking tussen landbouw en water? Het zijn grote vragen waarin jij een sleutelrol zou kunnen spelen.

Jouw toekomstige baan
Als Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit zet jij je in teamverband in om de doelen voor de waterkwaliteit te behalen. Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor inbreng namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het DAW werken landbouw en waterbeheerders samen aan de wateropgave en de oplossingen die de waterschappen en boeren samen kunnen bieden. De minister van IenW heeft voor het DAW € 38,5 miljoen beschikbaar gesteld en verwacht cofinanciering van andere partijen. Jij bent namens IenW de opdrachtgever van het DAW en verantwoordelijk voor de stevige financiële bijdrage die het ministerie levert. Je adviseert de ambtelijke top en de bewindslieden over het programma, neemt deel aan diverse werkgroepen en zorgt voor de verbinding tussen het DAW en andere relevante (rijks)programma’s, zoals het Deltaprogramma Zoetwater, de Kaderrichtlijn Water en het gemeenschappelijk landbouwbeleid bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Jij schakelt van “voeten in de klei” naar de politieke besluitvorming en bent in staat die werelden te verbinden. De komende jaren wordt het spannend want juist aan de kant van landbouw liggen grote opgaven om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Nederland zet zich in om alle maatregelen te hebben uitgevoerd in 2027 en daarmee te voldoen aan de doelen voor waterkwaliteit. Met het DAW worden boeren geholpen en gestimuleerd om landbouw en water bij elkaar te brengen, gebiedsgericht in concrete projecten, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Deelname aan het DAW moet worden uitgebreid anders liggen meer verplichtende maatregelen op de loer.

Werken bij het IenW betekent een stevige dosis verantwoordelijkheid, de ruimte om jezelf te ontwikkelen en je werk op jouw manier te doen. Je komt in een afdeling en daarbinnen in een team met bevlogen collega’s, veel kennis, expertise en collegialiteit. We zorgen dat er juist in deze (COVID) tijd aandacht is voor een goede start en ruimte om collega’s te leren kennen. We bieden volop mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Dit vragen we van je

 • Je bent een teamspeler die actief de samenwerking zoekt. Je neemt graag het initiatief en pakt het voortouw om te zorgen dat ideeën van de grond komen. Daarvoor werk je planmatig en gestructureerd. Je neemt ervaring mee in een opdrachtgevende rol waarin het opstellen van begrotingen een onderdeel was. Van nature ben je ondernemend en je denkt graag mee op strategisch niveau. Je bent in staat om in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen partijen bij elkaar te brengen en voortgang te boeken. Dit vertaal je naar beleidsmatige en politiek relevante informatie. In samenwerking met collega’s bereidt je keuzes van de bewindspersonen voor en zorg je voor de communicatie naar de Tweede Kamer. Wij vinden humor en een goede sfeer ook heel belangrijk en verwachten van jou daaraan een actieve bijdrage.

Functie-eisen

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • Ruimschootse relevante werkervaring op strategisch niveau;
 • Ervaring als opdrachtgever en met projectmanagement;
 • Je bent ondernemend en weet verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Interne sollicitanten met een vaste aanstelling behouden dit recht;
 • We zijn voornemens de sollicitatiegesprekken te voeren op donderdag 12 augustus en vrijdag 13 augustus.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM)
De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het DG Water en Bodem. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

De afdeling Waterkwaliteit en -kwantiteit
De afdeling waterkwaliteit en -kwantiteit werkt aan actuele thema’s op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit vier teams waarin circa 30 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan thema’s als voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn. Hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor schoon en veilig drinkwater, ook voor toekomstige generaties en we werken aan schoon en ecologisch gezond water. Je komt te werken in het team Waterkwaliteit, Natuur en Landbouw waarin collega’s samenwerken aan onder meer de Kaderrichtlijn Water, de Programmatische aanpak grote wateren en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S.M. Paardekooper MSc

06-11585240

De heer drs. M.J.C. Busch

06-15093695

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Projectbeheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd