• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGWB 24-141, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Het Waddengebied kent een aantal complexe opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit, natuur, economie en ruimtelijke inrichting. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid voor de Waddenzee. Samen met collega’s binnen het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) werkt IenW aan de opgave voor dit gebied. Als senior beleidsmedewerker Wadden ben jij betrokken bij beleidsvorming en uitvoering. Kom werken bij het ministerie IenW en zet je in voor de vormgeving van dit mooie natuurgebied! Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
De Agenda voor het Waddengebied 2050 vormt het vertrekpunt voor het beleid voor en het beheer van het Waddengebied. Jij bent betrokken bij de beleidsvorming voor dit gebied via deze Agenda en het realiseren van de verschillende initiatieven en (gebieds)opgaven binnen het Uitvoeringsprogramma.

Diverse programma’s en organisaties komen samen in ons werkveld: N2000, Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), verschillende ministeries en deltaprogramma’s, Water en Bodem Sturend én internationale verdragen zoals het Unesco Werelderfgoed verdrag en het Eems-Dollard verdrag.

De betrokken stakeholders zijn verenigd in het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken bestuurders. Jij bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse subsidieverstrekking aan het OBW vanuit het Rijk. Ook zorg jij voor verbindingen tussen deze stakeholders om de diverse beleidsbelangen van het Rijk goed af te wegen.

Verder:

 • ben jij namens DGWB opdrachtgever voor PAGW-projecten in diverse fasen: van pre-verkenning tot uitvoering
 • stel je criteria en een afwegingskader op over de landschappelijke kernwaarden van het Waddengebied
 • pak je werkzaamheden op uit het programma Eems Dollard 2050 en het programma Waddeneilanden
 • draag je bij aan de jaarlijks terugkerende Toogdag Wadden
 • werk je aan bestuurlijke overleggen, commissiedebatten en wetgevingsoverleggen in de Tweede Kamer
 • behandel je burgerbrieven, Kamervragen en de uitvoering van moties

Dit is waar jij voldoening uit haalt
In jouw nieuwe baan meewerken aan en meedenken over de duurzame bereikbaarheid en over de energietransitie in het Waddengebied: daar haal jij voldoening uit! We werken hard aan een integrale opgave voor het Waddengebied. De Wadden Agenda en het Deltaprogramma Wadden spelen hierin een belangrijke rol. Jij draagt hier graag aan bij.

Omdat het water niet stopt bij de grens is gebiedsoverstijgendwerken op nationaal niveau essentieel. Dus afstemming en oog hebben voor wat er in de andere gebieden speelt is noodzakelijk.

Jij haalt energie uit het dragen van verantwoordelijkheid voor een belangrijk natuurgebied in ons land. Je zet je graag gemotiveerd en met enthousiasme in voor het Waddengebied en hebt dan ook het beste voor met dit prachtige natuurgebied.

Verder vind jij het prettig als jouw takkenpakket mee beweegt met de actualiteit, de urgentie van dossiers en jouw persoonlijke wensen. Precies wat deze functie jou biedt! De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud bieden daarnaast volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Je voert de rol uit in duo-vorm met een andere collega. Het team bestaat in totaal uit circa 8 personen.

Herken jij je in deze rol? Solliciteer dan direct!
Of wil je eerst wat meer weten? Dat kan ook. Lees meer over de Agenda voor het Waddengebied 2050 of lees meer over het gezamenlijk plan voor het Waddengebied van de Rijksoverheid. Je kunt natuurlijk ook bellen met Anouk Verschuur, afdelingshoofd Grote Wateren en Bestuur, via 06-52037815 of Marc Sieval, teamcoördinator Zuidwestelijke Delta en Wadden, via 06-14819742. Zij staan jou graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater en voor een beter gebruik van water en bodem? Dan ben je bij het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) aan het juiste adres. Bij DGWB werk je samen met zo’n 260 collega’s aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater en aan een verantwoord gebruik en ruimtelijke ordening van de zee.
We sturen op een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en dat ons blijvend kan voorzien van de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid. Zo dragen we bij aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Team Zuidwestelijke Delta en Wadden
Het team Zuidwestelijke Delta en Wadden draagt bij aan een duurzaam en veilig gebruik van het water- en bodemsysteem. Het team werkt aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit ten behoeve van robuuste natuur in de Zuidwestelijke Delta en het Waddengebied. Samen met de regio wordt gewerkt aan de Gebiedsagenda’s, het Deltaprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. De coördinatie van dit laatste programma valt ook onder het team.

Het team vertegenwoordigt en vertaalt het beleid van DGWB in de gebieden en voert grensoverschrijdende verdragen uit. De teamleden hebben een integrale en overkoepelende kijk op het water- en bodembeleid. Daarbij kijkt het team breder dan alleen de grote wateren, ook de overgangen naar het land en de leefbaarheid in het achterland horen hierbij.

Een vijftal enthousiaste, gedreven en kundige mensen is dagelijks bezig met de verschillende dossiers in het Waddengebied en worden daarin bijgestaan door collega’s van Rijkswaterstaat. We werken in duo’s zodat je kunt sparren en er achtervang is. Op de verschillende dossiers wordt intensief samengewerkt met collega’s van diverse andere ministeries, rijksdiensten en kennis- en onderzoeksinstituten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc Sieval, coördinator

06-14819742

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, Adviseur Werving & Selectie

06-10151705

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

senior beleidsmedewerker IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker vitale infrastructuur watersector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd