Senior beleidsmedewerker Wadden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 11 april
 • Vacaturenummer IW DGWB 23-026
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het Waddenteam van de afdeling Grote Wateren en Bestuur (GWB), met als standplaats Den Haag, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke senior beleidsmedewerker Wadden. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid voor de Waddenzee. Dit betekent dat de minister verantwoordelijk is voor de strategische beleidsvorming ten aanzien van het Waddengebied en de (gebiedsgerichte) Agenda voor het Waddengebied 2050.

Deze Agenda voor het Waddengebied 2050 vormt het vertrekpunt voor beleid, de uitvoering en het beheer. De Agenda beschrijft het langetermijnperspectief voor 2050 en formuleert een aantal gezamenlijke ambities en strategieën (‘Een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050’). De strategieën zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma dat onlangs is vastgesteld. Het gaat hierbij niet alleen om ontwikkelingen ten aanzien van onder meer natuur, bereikbaarheid, cultureel erfgoed, economie, klimaat en energietransitie, maar ook om monitoring, communicatie en kennis.

Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld met verschillende partijen in dit gebied, zoals de Waddenprovincies, de Wadden- en kustgemeenten, de waterschappen en stakeholders zoals de Coalitie Wadden Natuurlijk, de samenwerkende Waddenzeehavens, de visserijorganisaties, de landbouworganisaties en het Omgevingsberaad Waddengebied. De samenwerking verloopt via de governance van het Waddengebied.
Het Waddenteam bestaat momenteel uit een vijftal medewerkers en maakt onderdeel uit van één van de drie teams binnen de afdeling Grote Wateren en Bestuur. Het is een zeer enthousiast, gedreven en kundige club mensen. We werken in duo-vorm zodat je kunt sparren en er een achtervang is. Collega’s vervangen elkaar bij afwezigheid en ziekte en werken mee aan andere activiteiten binnen het Waddendossier daar waar nodig. Naast de samenwerking met de regio rondom het Uitvoeringsprogramma wordt er op verschillende dossiers intensief samengewerkt met collega’s van diverse ministeries, rijksdiensten en waterschappen.

Wat ga jij doen
Als senior beleidsmedewerker ben je in het Waddenteam een echte resultaatgerichte teamspeler. Je zorgt voor een scherp beeld van wat de opgave en de doelen zijn en wat er nodig is om deze ambities te realiseren. Tevens kun je de voortgang ervan perfect weergeven. Je zorgt voor een goede aansluiting met de omgeving, zowel intern als extern van het Rijk.
Je bent vanuit IenW verantwoordelijk voor onder andere de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. En bijvoorbeeld voor de uitvoering van de motie over criteria en afwegingskader kernwaarden Waddengebied, de coördinatie van de tot standkoming van beleidsregels voor drones in het Waddengebied, meewerken aan het opstellen van een monitoringsplan en de tot standkoming van een communicatiestrategie. Je stuurt op de inzet en goede betrokkenheid binnen het Deltaprogramma Waddengebied en de Trilaterale Samenwerking. Je bent strategisch betrokken bij de verkennning naar financiering van de Waddenacademie na 2026 in relatie tot de mogelijkheden voor opvolging van het Waddenfonds en bij de uitvoering van projecten van de Beheerautoriteit Waddenzee. Tot slot werk je mee aan de (interne) voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Opdrachtgeversoverleg Beheerautoriteit Waddenzee, Commissiedebatten/WGO’s in de Tweede Kamer, de beantwoording van Kamervragen en de uitvoering van moties. Bij gelegenheid ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van werkbezoeken en kennismakingsgesprekken

De exacte samenstelling van je takenpakket beweegt in overleg mee met de actualiteit, de urgentie van dossiers en jouw persoonlijke wensen. De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud bieden volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen.

 • je hebt aantoonbare ervaring op het terrein van integraal waterbeheer en de complexiteit van het samenbrengen van diverse belangen met vele partners intern en extern
 • je hebt kennis van waterbeheer, ecologie en mobiliteit
 • je hebt ruime ervaring met gebiedsprocessen, interdepartementale afstemming en parlementaire processen
 • je hebt ervaring met projectmatig werken. Je onderhoudt actief een relevant netwerk
 • je kunt ingewikkelde materie vertalen naar hanteerbare informatie en korte helder onderbouwde adviezen: zowel mondeling als schriftelijk

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Je hebt oog voor bestuurlijke en parlementaire processen en bezit een politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent omgevingsbewust en in staat om interdepartementaal en in de regio snel een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je werkt goed samen, bent verbindend en in staat om tegenstellingen te overbruggen.
Daarnaast ben jij analytisch en strategisch. Je schroomt niet jouw inbreng en ideeën te geven maar je waardeert ook dat anderen dat doen. Je bent resultaatgericht en denkt in opties en oplossingen en bent op zoek naar het gezamenlijk belang. Je werk je transparant, planmatig en gestructureerd. Je bent communicatief sterk, hebt een vlotte pen en weet op een aantrekkelijke en beknopte manier adviezen te schrijven voor bijvoorbeeld de minister. Je hebt een flexibele en pragmatische instelling wat betreft het werk dat gedaan moet worden. Je kunt snel schakelen, overzicht creëren en bewaken.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • voor Rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • de sollicitatiegesprekken zullen bij voorkeur op locatie in Den Haag plaatsvinden. Alternatief is het gebruik van een een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af
 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit en Grote Wateren stimuleert een duurzaam gebruik en inrichting van water in Nederland. De directie valt binnen het DG Water en Bodem. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren en andere binnenwateren is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van het water staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater en drinkwater te beschermen.
Voor de grote wateren (IJsselmeer, Wadden en Zuidwestelijke Delta) pakt de directie samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur en de besluitvorming van het waterbeheer. Bij de directie WGW werken ruim 70 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anouk Verschuur

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscoördinator Kustwacht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd