(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.12)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 2 jaar, Een detachering behoort tot de mogelijkheden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VWS200126 (OBP)
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hou je van afwisseling en vind je het leuk om met regelmaat met verschillende beleidsonderwerpen bezig te zijn? Ben jij niet bang om in het diepe te springen? Onderwerpen en vraagstukken verder te helpen door je schouders eronder te zetten? Andere en vernieuwende inzichten te bieden of het proces een extra impuls te geven? Wil jij jezelf breed (door)ontwikkelen en wil je een bijdrage leveren aan een nieuw team dat gericht is op leren en ontwikkelen? Reageer dan op deze vacature en kom werken binnen de nieuwe beleidspool van VWS!

VWS is een dynamisch departement, dat ook door de coronacrisis de komende periode flink in beweging is. De opgaven van de zorg in Nederland zijn fors en de politieke aandacht is continu hoog. Door de vergrijzing, nieuwe technologieën en de continue maatschappelijke wens om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren is er voortdurend werk aan de winkel voor de beleidsdirecties. De beleidsdirecties van VWS hebben mede daardoor toenemend behoefte aan flexibele inzet van ervaren, energieke en breed inzetbare beleidsmedewerkers, die in staat zijn om snel in te springen en in korte tijd toegevoegde waarde te leveren. Na de zomer start daarom de nieuwe beleidspool Flex|Beleid, waarbij de ambitie is om met een team van tien beleidsmedewerkers – van verschillende senioriteit -  in te kunnen spelen op de capaciteitsvragen (van verschillende niveaus) vanuit de beleidsdirecties van VWS. Als beleidsmedewerker van Flex|Beleid ben je in staat om tijdens kortlopende opdrachten (ca. 6/9 maanden) toegevoegde waarde te leveren door beleidsdossiers een stap verder te brengen. Daarom ben je in staat om in korte tijd inhoudelijk complexe opgaven je eigen te maken, soepel kunt samenwerken met anderen en je als een vis in het water voelt in de politiek-bestuurlijke dynamiek. Zo kun je je binnen een jaar zowel bezighouden met bijvoorbeeld het verder brengen van preventie in het zorgstelsel of het verbeteren van de ondersteuning van dak- en thuislozen. Waarbij je in een volgende opdracht de bewindspersonen kunt adviseren over hoe de gevolgen van de coronacrisis te beheersen. Deze uitdagende omgeving stelt je in staat je inhoudelijk te verbreden en je persoonlijk verder te ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling staat bij Flex|Beleid hoog in het vaandel. We hebben ruime aandacht voor hoe jouw ontwikkelwensen zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij opleidingsmogelijkheden (via opleidingen, coaching en intervisie).

Flex|Beleid wordt voorlopig voor twee jaar opgezet, om te onderzoeken of deze nieuwe pool ook structureel goed kan inspelen op de behoefte aan flexibele en ervaren beleidscapaciteit. De aanstelling is daarom tijdelijk. Bij de samenstelling van de pool wordt gezocht naar een goede mix van mensen die het Rijk kennen en mensen die juist meer ervaring hebben met gemeenten, het zorgveld en de uitvoering. Ook wordt voor verschillende niveaus geworden (S11, S12, S13). De werving en selectie wordt in twee fasen gedaan. Bij de eerste fase ligt de focus op kandidaten die reeds bij VWS/het Rijk werken (juli). Bij de tweede fase wordt ook breder gekeken naar geschikte kandidaten van buiten het Rijk (augustus/begin september).

Wat ga je doen?

 • Tijdens de tweejarige pilot van VWS Flex|Beleid ga je bij meerdere beleidsdirecties aan de slag op uitdagende beleidsdossiers, waar tijdelijk extra capaciteit nodig is. De beleidsdossiers kunnen uiteenlopen van advisering over het beleid rond dure geneesmiddelen, meewerken aan het verminderen van wachtlijsten in de ggz, het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers en ontwikkeling van sportbeleid.
 • Je krijgt de gelegenheid om je breder te ontwikkelen, waarbij wordt ingespeeld op jouw opleidings- en ontwikkelwensen.
 • Je komt te werken binnen een nieuw team van circa 10 mensen, waarbij je een bijdrage kunt leveren aan het opzetten en professionaliseren van VWS Flex|Beleid

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • je kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers en bedenkt creatieve oplossingen
 • je hebt algemene kennis van de VWS-beleidsterreinen en een brede belangstelling;
 • je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent je bewust van wat er in de omgeving speelt
 • je kunt goed samenwerken en gemakkelijk contacten onderhouden
 • je bent leergierig, ontwikkelingsgericht en staat open voor reflectie
 • Je bent inzetbaar op beleidsontwikkeling (in alle beleidsfasen) op één of meer beleidsmatige complexe beleidsterreinen, die inhoudelijk sterk verweven zijn met ander beleidsgebieden (directie- of kolomoverstijgend);
 • Je stelt beleidsnotities, -adviezen en plannen op o.b.v. eigen analyse en/of onderzoeken en rapportages, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid;
 • Je hebt ervaring in meer departementen en/of beleidsterreinen

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar, Een detachering behoort tot de mogelijkheden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Voor kandidaten buiten de Rijksoverheid: deze functie betreft een aanstelling voor bepaalde tijd (24 maanden).

Voor medewerkers van VWS / de Rijksoverheid: deze vacature staat open voor medewerkers van VWS en de Rijksoverheid met een vast dienstverband en betreft een tijdelijke detachering of overplaatsing voor de duur van 2 jaar. Je behoudt je rechtspositie. Na afloop keer je terug naar de directie/dienst van herkomst of stroom je uit naar een andere plek.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200126 (OBP)richten aan: Leonard Feis.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Voor kandidaten buiten de Rijksoverheid: deze functie betreft een aanstelling voor bepaalde tijd (24 maanden).
 • Voor medewerkers van VWS / de Rijksoverheid: deze vacature staat open voor medewerkers van VWS en de Rijksoverheid met een vast dienstverband en betreft een tijdelijke detachering of overplaatsing voor de duur van 2 jaar. Je behoudt je rechtspositie. Na afloop keer je terug naar de directie/dienst van herkomst of stroom je uit naar een andere plek.
 • Als je op gesprek wordt uitgenodigd word je gevraagd een beknopte reflectie te schrijven. Hierover ontvang je bij de uitnodiging nadere informatie.De sollicitatiegesprekken vinden plaats op de volgende data:
 • 20 juli
 • 21 jui
 • 22 juli

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Flex|Beleid maakt onderdeel uit van VWS Flex (onderdeel van directie Organisatie, Personeel en Organisatie). VWS Flex bestaat uit Flex|Pro, Flex|Gedetacheerden en Flex|Trainees. Flex|Beleid i.o. wordt het vierde onderdeel van VWS Flex. De missie van VWS Flex is het leveren van kwaliteit en flexibele capaciteit om de prioriteiten van VWS te helpen realiseren en een bijdrage te leveren aan een flexibel en wendbaar VWS.

VWS is een toonaangevende werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. We streven een inclusieve cultuur na waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leonard Feis, Kwartiermaker/manager Flex|Beleid

06-11308561

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.13)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.11)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker HR-advies

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)