Senior beleidsmedewerker Voertuigemissie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-086
 • Plaatsingsdatum 19 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag heeft ambitieuze beleidsdoelen voor het verduurzamen van de mobiliteitssector en het voertuigpark in Nederland. Als senior beleidsmedewerker voertuigemissie lever je daar een belangrijke bijdrage aan.

In het regeerakkoord/klimaatakkoord is afgesproken dat het verduurzamen van ons energiesysteem en een transitie naar alternatieve energiedragers en (bio)brandstoffen noodzakelijk is voor het halen van de klimaatdoelen voor alle sectoren. Dus ook voor de transportsector. Als senior beleidsmedewerker voertuigemissie bij de programmadirectie Duurzame Mobiliteit ga je in eerste instantie aan de slag met werkzaamheden en afspraken die in het nieuwe klimaatakkoord zijn opgenomen. Samen met collega’s binnen en buiten de overheid werk je aan beleidsdoelen die daarnaast ook bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving.

Je richt je op verschillende thema’s zoals het EU-normbeleid voor emissies – het bronbeleid - en EU-richtlijnen van het mobiliteitspakket. Denk daarbij aan de clean vehicle directive, stikstofuitstoot, dieselfraude, fiscale vergroening van voertuiggerelateerde belastingen, de transitie naar nul-emissievoertuigen, het verduurzamen via het elektrificeren van brom- en snorfietsen en de batterijstrategie voor elektrische voertuigen. Hiervoor onderhoud je intern en extern goede contacten met de dossierhouders van andere beleidsonderdelen binnen het ministerie en met relevante stakeholders zoals de RDW, TNO, de RAI en de BOVAG. Ook onderhoud je contacten met de diverse betrokken directoraten-generaal bij de Europese Commissie, andere relevante EU-onderdelen, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, de Verenigde Naties in Genéve en ambassades en overheden in relevante landen.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma of gelijkwaardig niveau en aantoonbare kennis en ervaring met relevante beleidsonderwerpen.
 • Je hebt kennis van het mobiliteitsdomein en van besluitvormingsprocessen op Europees niveau.
 • Je kunt standpunten op een goede manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren in het Nederlands en het Engels.
 • Je kunt complexe zaken gemakkelijk inzichtelijk maken en hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een organisatie en kunt goed omgaan met de druk en hectiek in een politieke en maatschappelijke omgeving.
 • Je neemt graag het initiatief, pakt zaken aan met oog voor het resultaat en bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken.
 • Je kunt goed samenwerken en netwerken en snel schakelen tussen verschillende dossiers.

Voldoe je (nog) niet aan alle functie-eisen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Duurzame Mobiliteit:
Het directoraat-generaal Mobiliteit heeft als doel om de netwerkkwaliteit van spoorwegen alsmede het wegennet verder te ontwikkelen. Maar ook om het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Daarmee dragen wij bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De programmadirectie Duurzame Mobiliteit ontwikkelt beleid om de mobiliteitssector verder te verduurzamen. Dit in verbinding met economische belangen, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en de gezondheid van burgers. De programmadirectie Duurzame Mobiliteit geeft invulling en uitvoering aan het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het bronbeleid op het gebied van wegvoertuigen en brandstoffen voor alle transportmodaliteiten (EU-regelgeving).

De programmadirectie is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling die bijdraagt aan schonere, stillere en zuinigere voertuigen. Het gaat zowel om wegvoertuigen zoals personenauto’s, vrachtauto’s, bussen en brommers, als om non-road mobiele machines. Denk daarbij aan binnenvaartschepen en graafmachines. De werkzaamheden op het gebied van voertuigemissies hebben een sterk internationaal karakter. Er lopen diverse internationale onderhandelingen over de aanscherping van Europese normstellingen en verbetering van testmethoden.

De programmadirectie is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het eerste aanspreekpunt op het gebied van fiscale vergroening van het wagenpark. Maar we dragen ook op andere manieren bij aan de vergroening, bijvoorbeeld met zero-emissie stadsdistributie, de transitie naar elektrische brom- en snorfietsen, de harmonisering van milieuzones en de differentiatie van parkeertarieven. Daarnaast werken we aan een adequaat systeem van toezicht, zodat emissiebeheerssystemen bij voertuigen ook in de praktijk goed werken. Ook is geconcentreerde kennis rondom voertuigemissies van groot belang met het oog op de stikstofproblematiek.

We hebben een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. De teams bestaan uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in cultuur, gender en leeftijd. Het is belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. R. Smaak

06 - 51 84 91 59

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer B.O.U. Apai

06 - 15 42 89 76

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscoördinator voertuigbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscoördinator uitvoering Batterijstrategie en afstemming waterstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en Zeespiegelstijging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)