Senior beleidsmedewerker verzekeraars

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 16 september
 • Vacaturenummer GT 19-24
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De verzekeringssector en regelgeving is sterk in beweging en daarom zoeken we versterking voor ons team. Kun jij complexe materie snel verwerken, kun je onderhandelen in Brussel en hou je van snel schakelen met de minister, De Nederlandsche Bank en verzekeraars? Dan zou dit weleens dé baan voor jou kunnen zijn.

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en regelgeving voor de verzekeringssector in Nederland. Jij bent als senior beleidsmedewerker één van de adviseurs voor de minister op het gebied van verzekeraars.

Als senior beleidsmedewerker verzekeraars heb je een afwisselende baan waarin geen werkdag hetzelfde is. De ene dag voer je technische internationale onderhandelingen. De volgende dag beantwoord je Kamervragen over actuele verzekeringsonderwerpen en adviseer je snel en bondig de minister in de Haagse politieke context.

Je zet je in voor een effectieve en werkbare regulering voor verzekeraars. Jouw invloed daarin is groot. Je onderhoudt contacten met toezichthouders, Europese instellingen, verzekeraars en andere ministeries. De vraagstukken bij Financiën hebben vaak een financiële én juridische dimensie en staan volop in de maatschappelijke belangstelling.

Je werkt bij de afdeling Financiële Stabiliteit in een team van ruim twintig mensen. Veelal jonge professionals met verschillende professionele achtergronden. Op een specifiek onderwerp werk je meestal samen met één of twee andere collega’s.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in internationale onderhandelingen, bijvoorbeeld bij de Europese Raad in Brussel over Solvency 2, of bij de Financial Stability Board in Bazel over het beleid ten aanzien van internationale verzekeringsgroepen.
 • Je adviseert de minister van Financiën over actuele onderwerpen op het terrein van de Nederlandse verzekeringssector, zoals over de huidige consolidatie onder levensverzekeraars of over winstuitkering door zorgverzekeraars.
 • Je onderhoudt een sterk netwerk in de Nederlandse verzekeringssector, met je collega’s bij andere Europese lidstaten en met de specialisten en toezichthouders van De Nederlandsche Bank. Je volgt de ontwikkelingen in de verzekeringssector op de voet, zodat je proactief kunt adviseren.
 • Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid en er zijn korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top. Deze eigen verantwoordelijkheid betekent dat je zelfstandig optreedt, maar tegelijkertijd goed samenwerkt met de collega’s in je team.

Functie-eisen

 • Je hebt een masteropleiding afgerond.
 • Je houdt ervan om je in complexe materie te verdiepen. Je bent in staat om je technische kennis en complexe onderwerpen te vertalen naar heldere en bondige adviezen.
 • Je bent een stevige adviseur die energie krijgt van een goed debat, zowel binnen het team als extern, bijvoorbeeld in Brussel of in overleggen met verzekeraars.
 • Je bent een teamspeler, toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid.
 • Je bent analytisch sterk, politiek sensitief, en hebt oog voor details.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed en kunt zowel mondeling als schriftelijk helder formuleren in een formele, publieke setting.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • We beoordelen wekelijks de binnengekomen sollicitaties, óók tijdens de vakantieperiode, zodat jij snel weet of we een match zien en of je wordt uitgenodigd voor een eerste gespreksronde.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waar het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. Dit omvat het streven naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. En het streven naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is het vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. De directie telt ongeveer 75 medewerkers.

Afdeling Financiële Stabiliteit
De afdeling Financiële Stabiliteit is verantwoordelijk voor het gehele terrein van het zogenaamde prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Hierbij draait het om toezicht op individuele instellingen zoals banken en verzekeraars, maar ook om de infrastructuur voor effecten- en betalingsverkeer en het stabiliteitstoezicht op het financiële systeem als geheel: het macro-prudentiële of systeemtoezicht. In het verlengde hiervan zorgt de afdeling voor het beleid dat nodig is om in het geval van een financiële crisis adequaat te kunnen optreden, en hebben wij ook een centrale rol gespeeld in de overheidsinterventies tijdens de crisis. Tot slot zijn we actief betrokken bij de discussies over Europees bankentoezicht en het Europese resolutiemechanisme. De afdeling bestaat uit ongeveer 25 medewerkers.

 

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joost Smits, hoofd afdeling Financiële Stabiliteit

070-3428992

Wouter Soetaert, plv. hoofd afdeling Financiële Stabiliteit

070-342 8599

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema (expert recruiter)

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior wetgevingsjurist afdeling Financiële Stabiliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior/coördinerend adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën, hoofddirectie Financieel-Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Junior communicatiemedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)