Senior beleidsmedewerker vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-111
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren. Dat is de opgave van de in Den Haag gevestigde directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als senior beleidsmedewerker draag jij hieraan bij door vernieuwend milieu- en veiligheidsbeleid te ontwikkelen rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De ruimte in Nederland is schaars. Optimale benutting daarvan dwingt ons tot keuzes, en veiligheid is daarbij een randvoorwaarde. Om de risico’s van het vervoer toekomstbestendig te kunnen beheersen, is er het programma Robuust Basisnet. Daarbinnen speel jij een belangrijke rol. Je pakt de vragen op die op ons afkomen als het gaat om het beleid rondom de externe veiligheidsrisico’s in stedelijke gebieden. Daarbij hoort ook de afstemming met andere beleidsdepartementen, andere overheden en overige belanghebbenden, zoals bedrijven. Ook draag je bij aan de afspraken die met partijen worden gemaakt om het vervoer van gevaarlijke stoffen safe-by-design te maken en uit te voeren.

Samen met je collega’s breng je onder meer in kaart welke veiligheidsvraagstukken er als gevolg van de energietransitie op ons afkomen. Denk aan een mogelijke toename van het vervoer van waterstof en ammoniak. Uiteraard kom je ook direct met oplossingen. En heb je oog voor de doorwerking van de Omgevingswet op de ruimte waarbinnen het vervoer wordt afgewikkeld. Hierbij stel je jezelf de vraag: welke slimme, creatieve oplossingen kunnen worden ingezet om het vervoer veilig én de omgeving leefbaar te houden?

Omdat in de komende regeringsperiode de vraag over ruimtegebruik nóg belangrijker wordt, is het jouw taak om bij deze (interdepartementale) discussie aan te sluiten. Je borgt het belang van het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, ook waar andere wenselijke ontwikkelingen zoals woningbouw of bedrijfsmatige activiteiten worden uitgewerkt. Op zelfstandige wijze voer je inhoudelijke en deskundige gesprekken met decentrale overheden, kennisinstituten, adviesbureaus en het bedrijfsleven. Je vertaalt inhoudelijke analyses in adviezen voor de bewindspersoon en de ambtelijke top, en schrijft brieven aan de Tweede Kamer.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ruime ervaring in een vergelijkbare strategische functie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de werking van de Omgevingswet en van extern veiligheidsbeleid.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
 • Je vindt samenwerken belangrijk en kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je bent in staat zowel je eigen verantwoordelijkheid als het gezamenlijk belang in het oog te houden en van daaruit mensen aan te zetten tot actie.
 • Je durft besluiten te nemen, neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken plaats via een online tool.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen zijn het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de Directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte risico’s voor de omgevingsveiligheid en het milieu. Onze doelen? Risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen veilig zijn. We werken in dynamische teams (taakvelden) aan een veelheid aan actuele beleidsonderwerpen, zoals de veiligheid van bedrijven, de veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, vuurwerk, de veiligheid van de energietransitie, crisiscoördinatie, asbest, en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het team veilig vervoer van gevaarlijke stoffen zet zich in voor een veilige leefomgeving langs de transportassen. Onze ambitie is om in 2030 de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen verwaarloosbaar te laten zijn en het vervoer in 2050 safe-by-besign te hebben. Dit team richt zich op een verschuiving van de focus van het beheersen van risico’s naar het voorkomen van risico’s.

De negentig medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor de persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s bieden we trainingen en cursussen aan. Nieuwe medewerkers koppelen we aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige periode, waarin we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuisraken van nieuwe collega’s.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B. Beldman

06-21238320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd