Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie / Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 12 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20230213_12
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. Als (senior) beleidsmedewerker stikstofbij de Afdeling Verduurzaming Industrie en als lid van het kernteam Stikstof van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag draag je actief bij aan de interdepartementale en interbestuurlijke aanpak van de stikstofopgave. Zo lever je een waardevolle bijdrage aan een groot ecologisch, maatschappelijk en economisch vraagstuk.

Samen met collega’s sta je voor de belangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hoe kan de sector industrie naast CO2-emissiereductie ook zijn stikstofuitstoot reduceren? Hoe voorkomen we dat de stikstofproblematiek de realisatie van de verduurzamingsopgave van de industrie frustreert? Hoe krijgen we de energietransitie gerealiseerd? Binnen de mogelijkheden van de beleidskaders en de wettelijke en financiële mogelijkheden denk je mee over het ontwikkelen en uitvoeren van beleid hierover. Een schone en concurrerende economie met ruimte voor ondernemerschap; daar ga jij voor!

Om ons doel te bereiken, haal je informatie op bij betrokken stakeholders, beoordeel je de situatie en bezie je de mogelijkheid van het benutten van in- en externe instrumenten. Het directoraat-generaal (DG) Landelijk Gebied en Stikstof van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) coördineert de nationale stikstofaanpak. In deze functie bij EZK zoek je een balans tussen het volgen van het DG Landelijk Gebied en Stikstof en het opkomen voor het EZK-belang. Uiteraard zorg je altijd voor afstemming met andere departementen. Hiervoor werk je nauw samen met het kernteam Stikstof.

In deze functie vervul je primair 2 rollen:

 1. Je bent programmasecretaris/rechterhand van de coördinator kernteam Stikstof en denkt mee over het reilen en zeilen van het team EZK breed en
 2. Daarnaast draag je bij aan onze inzet van de stikstof- en CO2-reductie van de industrie, zowel gebiedsgericht als generiek.

Samen staan we binnen EZK voor de economische ontwikkeling van Nederland, de innovatie en verduurzaming van de industrie en de klimaatopgave. Tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor stikstofreductie in de industrie. Je zorgt dus voor oplossingen waar het economisch en klimaatbeleid het meest bij gebaat zijn. Als medewerker neem deel aan verschillende werkgroepen, bereid je de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie voor op politieke besluitvorming, en vertegenwoordig je het ministerie bij verschillende (interdepartementale) overlegorganen. Zo bouw je binnen EZK, op interdepartementaal niveau en daarbuiten, direct een groot netwerk op. Dat maakt deze afwisselende en dynamische functie met beleidsmatige en uitvoerende aspecten zo bijzonder. Net als jouw bijdrage aan een duurzaam Nederland.

Jouw taken:

 • Je adviseert over gebiedsspecifieke aspecten van de stikstofproblematiek voor de industrie en hun verduurzaming en fungeert als liaison tussen relevante directies binnen EZK, andere ministeries en interbestuurlijk.
 • Je coördineert de voorbereiding van de ambtelijke en politieke top op de diverse overleg- en besluitvormingsgremia.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top bij alle aan het beleids(sub)thema gerelateerde zaken en dossiers.
 • Je ondersteunt het kernteam Stikstof procesmatig (o.a. agendering teamoverleg, signaleren kansen en knelpunten, programmaplanning en ordening informatie).
 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding of aantoonbaar werkervaring op unversitair denkniveau.
 • Beleidservaring op het gebied van energietransitie, industrie of stikstof is een pré.
 • Je hebt goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Dit betekent dat je een sterke antenne hebt voor belangen van de diverse actoren en de bestuurlijke verhoudingen en effectief kan samenwerken met de verschillende actoren.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en weet het verhaal achter de regels en cijfers in korte tijd te verwerken in een toegankelijke tekst.
 • Je beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen en kan gemakkelijk verbindingen leggen.
 • Tenslotte werk je in een dynamische en politieke omgeving, die vraagt om een flexibele en stressbestendige instelling die rust brengt.
 • Je bent een teamplayer en bent betrokken bij je collega's.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht

Wij vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Verduurzaming Industrie:
Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team Strategie Industrie:
Op onze afdeling werken ongeveer vijfentwintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams, team Instrumentenmix en team Strategie Industrie. Jij komt in team Strategie Industrie te werken. De onderlinge sfeer in de afdeling is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

De directie Topsectoren en Industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei

06 11 04 87 70

Sonja van der Poel

06 11 37 63 58

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Pionier voor vergunningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Matchmaker Energie voor Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)