Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie cluster Zeeland

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directie Bedrijfsleven en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGBI_20221216_12
 • Plaatsingsdatum 17 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord én het Coalitieakkoord van het huidige Kabinet.
Onder grote politieke belangstelling werken we toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is. Een industrie als vliegwiel voor een duurzame klimaatneutrale samenleving!

Allereerst richt je je als accounthouder op de transitie van het industriecluster Zeeland. Hierbij begeleid je de bestaande industrie in dit cluster waaronder bijvoorbeeld Dow en Yara naar klimaatneutraliteit en stimuleer je daarnaast de opbouw van nieuwe duurzame industrie. Naast deze hoofdtaak zul je in de loop van de tijd ingezet worden op enkele meer algemene taken zoals bijvoorbeeld de versnelling van de vergunningverlening. Deze taken worden samen met jou nader bepaald.

Als accounthouder breng je alle betrokkenen bij elkaar: het bedrijf zelf, de overheden op alle niveaus, uitvoeringsinstanties en de stakeholders van het bedrijf en het industriecluster. Gaan de bedrijven in gesprek met de minister van EZK en soms ook andere leden van het Kabinet? Dan help jij de bewindslieden bij de voorbereiding van de gesprekken. Je zorgt dat wij onze instrumenten goed inzetten en houdt steeds rekening met de kaders die de EU stelt. Uiteraard informeer je op regelmatige basis de ambtelijke en politieke top over de vorderingen en je adviseert hen over het juiste beleid.
Je zet je in voor een goede samenwerking, respecteert andere standpunten en komt met creatieve oplossingen. En uiteraard houd je collega’s binnen het eigen ministerie, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën, decentrale overheden, partijen binnen de EU, het desbetreffende industriecluster en maatschappelijke en milieuorganisaties steeds aangehaakt. Zo pik je signalen en knelpunten voortijdig op, draag je oplossingen aan en zorg je voor actielijnen binnen het industriebeleid waarin iedereen zich kan vinden. Je vervult hiermee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Jouw taken :

 • Je bent verantwoordelijk voor het accountmanagement van de industrie in het industriecluster Zeeland.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor de basisindustrie en hebt overzicht over de meest relevante (internationale) projecten in relatie tot je account.
 • Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende actielijnen van het industriebeleid rond verduurzaming, je agendeert knelpunten en lost ze op.
 • Je bent verantwoordelijk voor een of meer algemene taken zoals de versnelling van de vergunningverlening.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top.

Een gedreven persoon die alles op alles zet om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen; dat ben jij. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag ben jij de aanjager achter een klimaatneutrale én concurrerende industrie. Zo draag je bij aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

Dit alles doe je vanuit het team Strategie Industrie als onderdeel van de afdeling Verduurzaming Industrie. En je werkt hierbij ook nauw samen met collega's van het DG Klimaat en Energie van het Ministerie van EZK, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere departementen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Naast de industrie bestaat je externe netwerk uit diverse maatschappelijke organisaties waaronder de organisaties gelieerd aan de Europese Commissie.

Wat je hiernaast precies gaat doen? Dat is afhankelijk van jouw kennis, ervaring én je wensen. Wat vast staat, is dat je in een zeer boeiende en maatschappelijk relevante werkomgeving terecht komt.

Je bent een pionier én een echte verbinder. Dankzij je uitstekende gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen ga je handig om met conflicterende belangen. Je bent een representatieve vertegenwoordiger van ons ministerie en een gewaardeerde sparringpartner voor andere betrokkenen. Je bent in staat om vanuit de rol van EZK netwerksturende verbindingen te leggen tussen verschillende overheden, investeerders en bedrijven. Je bent creatief, initiatiefrijk en een echte doorzetter. Moeiteloos schakel je tussen verschillende werkzaamheden en je hebt de overtuigingskracht om anderen mee te krijgen in jouw ideeën. Je komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang met interne en externe partijen. Je kent de regels en procedures, maar zoekt zo nodig (vaak bestaan de regels nog niet) de grenzen op van wat mogelijk is om doelen/planning te behalen. Je hebt een hands-on-mentaliteit en bent gericht op resultaat. In alles wat je doet, ga je recht op je doel af. Je bent hierbij in staat om snel te schakelen en vanuit eigen deskundigheid te werken in sterk wisselende omgevingen en teams. Met je talent voor plannen en organiseren houd je overzicht.

Verder heb je:

 • Een wo-diploma met bij voorkeur een technische/financieel-economische/bestuurskundige achtergrond
 • Meer dan 5 jaar werkervaring en gesprekspartner voor de industrie
 • Een heldere visie op de verduurzaming van industrie en op de manier waarop we deze gaan bereiken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Ervaring of affiniteit met de industriële of energiesector is een pré. Voldoe je misschien niet precies aan alle functie-eisen, maar geloof je dat je met jouw achtergrond, kennis en ervaring minstens net zo geschikt bent om deze functie te vervullen? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze vacature.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewust en gericht op samenwerking
 • Stressbestendig
 • Plannen en organiseren

Wij vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team Strategie Industrie

Op onze afdeling werken ongeveer vijfentwintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams, team Instrumentenmix en team Strategie Industrie. Jij komt in team Strategie Industrie te werken. De onderlinge sfeer in de afdeling is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directie Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

De directie Topsectoren en Industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid TOP

06-1104 8770

Marian Hopman, Teammanager Verduurzaming Industrie

06-4816 1344

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directie Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch beleidsadviseur Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker EU-coördinatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)