Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 18 juli Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220519_12
 • Plaatsingsdatum 2 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord.

Respectievelijk de industrieroute electrificatie, de industrieroute waterstof of de instrumentenmix voor de transitie van de industrie zijn beleidsthema’s waarvoor jij als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk wordt. Voor deze beleidsthema's ben je het aanspreekpunt voor de beleidsontwikkeling en de implementatie van instrumenten en projecten in de industrie en ondersteun je de politieke en ambtelijke top. Je vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Goede samenwerking, andere standpunten respecteren en met creatieve oplossingen komen zijn hierbij belangrijk.

Jouw taken :

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het electrificatie-programma danwel het waterstofprogramma en/of de inzet van de nationale en europese (subsidie)instrumentenmix van belang voor de transitie van de industrie.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebt overzicht over de meest relevante (internationale) projecten op het vlak van het specifieke beleidsthema en fungeert voor deze onderwerpen als aanspreekpunt binnen de afdeling Verduurzaming Industrie.
 • Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende actielijnen van het industriebeleid rond verduurzaming, en je agendeert knelpunten en lost ze op.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top bij alle aan het beleidsthema gerelateerde zaken en dossiers.

Een beleidsmedewerker die alles op alles zet om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen; dat ben jij. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag ben jij de aanjager achter een klimaatneutrale én concurrerende industrie. Zo draag je bij aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

Dit alles doe je vanuit het team Strategie Industrie danwel het team Instrumentenmix als onderdeel van de afdeling Verduurzaming Industrie. En je werkt hierbij ook nauw samen met collega's van DG Klimaat en Energie van het Ministerie van EZK en andere departementen zoals het Ministerie van Financiën en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naast de industrie bestaat je externe netwerk uit diverse maatschappelijke organisaties waaronder de organisaties geliëerd aan de Europese Commissie.

Wat je precies gaat doen? Dat is afhankelijk van jouw kennis, ervaring én je wensen. Wat vast staat, is dat je in een zeer boeiende en relevante werkomgeving terecht komt.

Wij zijn op zoek naar 3 senior beleidsmedewerkes voor de volgende beleidsthema's:

 • Elektrificatie
 • Waterstof
 • Instrumentenmix

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team Strategie Industrie/Team Instrumentenmix

Op onze afdeling werken ongeveer twintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams team Instrumentenmix en team Strategie Industrie van ieder ongeveer 10 medewerkers. Jij komt in een van beide teams te werken. De onderlinge sfeer in de afdeling is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

De directie Topsectoren en Industriebeleid is dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid ten behoeve van het verdienvermogen van Nederland. Specifiek zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die daar spelen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid Topsectoren en Industriebeleid

06-11048770

Marian Hopman, Teammanager Verduurzaming Industrie

06-48161344

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanager maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)