Senior beleidsmedewerker Veilige Energietransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 19 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-185
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij ervoor zorgen dat de energietransitie nu en in de toekomst veilig verloopt? Ben je klaar voor een uitdaging die zowel beleidsmatig, politiek-bestuurlijk, als technisch-inhoudelijke vraagstukken kent? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de internationale klimaatdoelen van Parijs (VN) en aan het nationale Klimaatakkoord. De komende jaren zal daardoor de energiehuishouding veranderen. De energietransitie is een dynamische proces en brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee ten aanzien van de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Het ministerie van EZK is verantwoordelijk voor de energietransitie, het ministerie van IenW heeft een verantwoordelijkheid waar dit de externe veiligheid raakt of milieurisico’s met zich meebrengt. IenW streeft ernaar dat met de energietransitie de energiehuishouding minimaal zo veilig blijft als nu, en dat het waar mogelijk nog veiliger wordt. Daar zal jij je mee bezig houden.

De energietransitie zet veranderingen in gang die in bepaalde gevallen ook aanpassing van beleid en wet- en regelgeving behoeven. Juist als innovaties snel gaan, is sensitiviteit voor ontwikkelingen en flexibiliteit nodig, in combinatie met een visie op wat dit betekent voor de rol van de Rijksoverheid op het gebied van externe veiligheid. Voor jou wordt dit vooral concreet op het deelterrein van “waterstof”.

Jouw taak is het om de beleidsontwikkeling en coördinatie op het gebied van waterstof in relatie tot de externe veiligheid vorm te geven. Er moet gewerkt worden aan veiligheidseisen voor de opslag van waterstof, het veilig vervoer van waterstof bijvoorbeeld per buisleiding of het veilig gebruik van waterstof als brandstof voor het vervoer. Dat betekent dat je hiervoor een strategie opstelt, beleidsthema’s oppakt en verder brengt, in- en extern contacten onderhoudt en binnen de directie het waterstofdossier coördineert. Jij bent het gezicht van IenW voor de externe veiligheid van waterstof en schakelt met andere ministeries, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Daarnaast leg je de verbinding met relevante andere, soms al opgestarte beleidsinitiatieven binnen IenW, zoals waterstof door bestaande aardgasleidingen en werk je samen met die directies binnen het ministerie. Ook ben je sparringpartner voor collega’s op andere gerelateerde thema’s, zoals bij het onderwerp multifuel tankstations.

We werken binnen het taakveld Veiligheid Energietransitie zo samen dat waar mogelijk rekening wordt houden met ieders wensen qua takenpakket. Affiniteit met andere deelaspecten op het gebied van de veiligheid van de energietransitie, is daarom welkom. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen nu en in de toekomst leiden tot nieuwe prioriteiten en kan inzet op een ander onderwerp van belang zijn. Dat kunnen ook onderwerpen buiten dit taakveld zijn.

Functie-eisen

 • Je hebt uit opleiding of ervaring aantoonbare affiniteit met beleidsonderwerpen met een technische karakter en kunt daardoor op niveau meepraten over technische ontwikkelingen, zoals rond waterstof.
 • Je bent in staat boven de technische discussie uit te stijgen en dit te vertalen naar uitvoerbare voorstellen die politiek draagvlak hebben.
 • Je bent in staat strategisch te denken, hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en je kunt brede doelen ook vertalen naar praktische maatregelen.
 • Je durft verantwoordelijkheid te nemen, kunt goed zelfstandig werken en bent initiatiefrijk.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je bent een verbinder (zowel intern als extern) en kunt goed in een team samenwerken.
 • Kennis van energiebronnen en –dragers en/of kennis van het terrein van externe veiligheid is een pré.

Wij kijken breed naar relevante werkervaring. Dus of je nu ervaring hebt opgedaan bij de overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstelling of non-profitorganisatie: als jij je herkent in bovenstaande, kijken we uit naar je reactie, zolang jij ons kunt toelichten hoe dit bijdraagt aan jouw invulling van je nieuwe baan bij ons.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt deel van het taakveld Veiligheid Energietransitie. Een open en betrokken taakveld, waarbij eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is en onderling sparren wordt gezien als manier om samen verder te komen. Je werkt met gedreven collega’s, in een taakveld met een open karakter.

Het taakveld Veiligheid Energietransitie is – vanuit het veiligheidsbelang – enerzijds een verbindend schakelpunt tussen diverse organisatie-onderdelen die met de energietransitie bezig zijn, en richt zich anderzijds ook zelf op een aantal concrete onderwerpen. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld waterstof door aardgastransportleidingen (en indien opportuun andere vormen van transport van energiedragers), lithium-ion energiedragers (en indien opportuun andere opslagsystemen), windturbines bij risicobedrijven, multifuel tankstations, vervoer (basisnet), en overkoepelende aanpak voor externe veiligheid van de energietransitie. Vaak zijn dit onderwerpen waar ook elders in het ministerie aan wordt gewerkt, zodat per onderwerp wordt bezien waar de meerwaarde van onze betrokkenheid ligt. Afhankelijk van ontwikkelingen binnen de energietransitie en mogelijke risico’s daarvan ten aanzien van de externe veiligheid, is het evenwel denkbaar dat in de toekomst ook andere onderwerpen aandacht behoeven. Zo zijn er mogelijk ook vraagstukken ten aanzien van externe veiligheid rondom geothermie, biomassa en zonne-energie.

Het taakveld komt regelmatig bijeen, onder leiding van de taakveldcoördinator, en is gewoon om actief informatie uit te wisselen. Ieder heeft zijn eigen taken, maar niemand staat er alleen voor. De bereidheid om nieuwe onderwerpen op te pakken en flexibel te zijn waar zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, is groot. In het team wordt in gezamenlijkheid besproken voor welke doelen het taakveld zich inzet en welke concrete vraagstukken opgepakt worden om die doelen te behalen. Een goede onderlinge sfeer is daarbij essentieel.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. S. Morassi

06-11690176

De heer mr. J.M. van der Voet

06-52595024

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06-11585158

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker en projectleider milieucriminaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)