Senior beleidsmedewerker toezicht zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 38/20-05
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zet jij je tanden graag in sturings-, toezicht- en risicovraagstukken en kun je daarin scherp analyseren en adviseren? Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geef je als senior beleidsmedewerker toezicht zbo's mede vorm aan het toezichtbeleid, de invulling van het toezicht, en adviseer je de ambtelijke en politieke leiding op bedrijfseconomische thema’s. Jouw werk draagt bij aan het op koers houden van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie.

Als senior beleidsmedewerker toezicht zbo's ondersteun je, samen met de andere leden van het team, de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) als ‘eigenaar’ van de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) van het ministerie. Het UWV en de Sociale Verzekeringsbank voeren samen een groot aantal taken uit op het gebied van sociale zekerheid. De pSG ziet toe op de taakuitvoering, de toekomstbestendigheid en continuïteit van deze organisaties, en zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie tussen het departement en de zbo’s. Binnen het taakveld eigenaarschap zbo’s geef jij vanuit jouw expertise invulling aan het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden rondom het toezicht.

Jouw werkzaamheden bestrijken een breed terrein, waarvan de nadruk ligt op het toezicht en onderzoek op bredere bedrijfseconomische thema’s met betrekking tot de zbo's. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging, personeelsbeleid, sturing of risicomanagement. Je bent hierbij aanspreekpunt voor de accountant- en auditdiensten van de zbo's en werkt aan het continu verbeteren van het systeem van toezicht. Je agendeert, initieert, begeleidt en werkt mee aan onderzoeken. Op basis van jouw resultaten, rapporten en inzichten worden verbeteringen in gang gezet en gevolgd. Hoe jouw takenpakket er precies uit komt te zien, bespreken we in onderling overleg en is mede afhankelijk van de actualiteiten.

In deze functie werk je zelfstandig en maak je maximaal gebruik van je kwaliteiten als teamspeler om alle partijen goed te betrekken, bij te dragen aan de opbouw van het team en als team resultaten neer te zetten. Je werkt daarbij samen met de collega’s van de uitvoeringsorganisaties, de collega’s in de afdeling en directie, de medewerkers van de opdrachtgevers en de collega’s van de CIO-office, de directie Financieel-Economische Zaken en andere ministeries. Het is dan ook belangrijk dat je in korte tijd een goed netwerk opbouwt.

Functie-eisen

 • Je combineert een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit met uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), waardoor je helder en scherp kunt adviseren op complexe dossiers.
 • Je bent resultaatgericht, enthousiast en gericht op samenwerking.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, weet mensen mee te krijgen en gaat voor draagvlak, maar weet ook wanneer escalatie noodzakelijk is.
 • Je neemt initiatief, denkt vooruit, pakt zaken snel op en bent gericht op ontwikkeling en innovatie in de werkwijze en producten.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en hebt snel de kern van de zaak te pakken.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, hebt een zakelijke instelling en werkt projectmatig en secuur.
 • Je bent in staat om, naast je eigen dossiers, goed overzicht te houden op de actuele zaken die spelen met betrekking tot de uitvoering.
 • Je hebt een passie voor de uitvoering. Bij voorkeur heb je ook nog ervaring met uitvoeringsorganisaties en/of het werkterrein van de directie Stelsel en Volksverzekeringen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5671,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een VWNW kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onder aan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan een sociaal stabiele samenleving met inkomensbescherming voor mensen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het directoraat doet dit in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties en zó dat mensen zo veel mogelijk meedoen en dat zonder belemmeringen ook kunnen. Het uitgangspunt is dat mensen in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen zich thuis voelt ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen
De directie Stelsel en Volksverzekeringen draagt integrale systeemverantwoordelijkheid voor de onderlinge samenhang van de verschillende domeinen in het sociale zekerheidsstelsel. De directie richt haar beleid op:

DG SZI-brede visieontwikkeling;

 • kennisverspreiding van en onderzoek naar het stelsel van werk en inkomen;
 • handhavings- en fraudebeleid;
 • gegevensuitwisseling en regeldruk;
 • het eigenaarschap van de zbo’s (zelfstandige bestuursorganen);
 • het opdrachtgeverschap van de Sociale Verzekeringsbank.

De directie heeft een integrale systeemverantwoordelijkheid voor de onderlinge samenhang van de verschillende domeinen in het sociale zekerheidsstelsel. De directie is eerst verantwoordelijke voor de beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen, Wet op het kindgebonden budget en andere door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgevoerde regelingen, maar ook voor handhaving en fraude en gegevensuitwisseling. Daarnaast ondersteunt de directie de secretaris-generaal in haar rol als eigenaar van het UWV en de SVB. Onderwerpen die binnen de directie Stelsel en Volksverzekeringen zijn belegd: strategie, visie en kennis met betrekking tot het stelsel van sociale zekerheid, kindregelingen Algemene Kinderbijslagwet en Wet op het kindgebonden budget, AOW, de Algemene nabestaandenwet, toeslagen, opdrachtgeverschap SVB, ondersteuning eigenaar SVB en UWV, handhaving, fraudebeleid, gegevensuitwisseling en regeldruk. De directie besteedt veel aandacht aan gezond en vitaal werken en zorgt met gezamenlijke activiteiten voor de nodige ontspanning.

Taakveld eigenaarschap zbo's
Het taakveld Eigenaarschap zbo’s ondersteunt de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW in haar rol als ‘eigenaar’ van de uitvoeringsorganisaties. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle aspecten die de continuïteit, kwaliteit en stabiliteit van de uitvoeringsorganisaties raken. In dat kader draagt de eigenaar verantwoordelijkheid voor zowel afzonderlijke organisatieaspecten, zoals huisvesting, ICT, personeel, budget en verantwoording, als voor het integrale functioneren van de uitvoeringsorganisaties. Verschillende onderdelen binnen het departement zijn betrokken bij de aansturing van de zbo’s. Met het oog op een integrale aansturing zorgt het taakveld ook voor de verbinding in de driehoek eigenaar, opdrachtgever en uitvoering.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Derk von Hinke Kessler Scholder

06-11051488

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur evaluaties en beleidsinformatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsinspecteur arbeidsomstandigheden regio Den Haag/Rotterdam

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd