Senior Beleidsmedewerker toegankelijke Culturele- en Mediasector

 • Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Cultureel / taalkundig, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 51996, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

OCW werkt aan een toegankelijke cultuur- en mediasector van en voor iedereen en overal in Nederland. Doel is daarbij het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media-, cultuur- en informatieaanbod, dat toegankelijk is en blijft voor alle lagen van de bevolking. 
Toegankelijkheid wordt hier breed opgevat en betekent zowel fysiek toegankelijk, maar ook sociaal toegankelijk, betaalbaar, met een herkenbaar en aanspreekbaar aanbod dat diverse groepen aanspreekt. Een sector waarin iedereen een deel van zichzelf kan herkennen en waar iedereen zich welkom voelt. 

 

Projectteam Toegankelijkheid en inclusie
Je komt te werken in het team toegankelijkheid en inclusie. Het Rijk heeft een belangrijke rol om de culturele en media sector toegankelijk te houden en om gelijke toegang te waarborgen. Een sterke (toegankelijke, inclusieve en veilige) culturele en mediasector draagt bij aan tal van maatschappelijke waarden zoals vrijheid van expressie, vrijheid van meningsuiting, toegang tot een verscheidenheid aan perspectieven, verhalen en informatie. Een aantal cross-sectorale vraagstukken die hierbij komen kijken pakt het team op zoals het stimuleren van talent, het bevorderen van projecten die zijn gericht op deze brede toegankelijkheid, en het opzetten van een onderzoeksstructuur waarmee deze toegankelijkheid in zich wordt gebracht. 

 

Het team werkt directieoverstijgend, wat wil zeggen dat je voor de twee beleidsdirecties binnen het DG Cultuur en Media werkt: Media en Creatieve industrie, en Erfgoed en Kunsten. Je wordt geplaatst in de directie Media en Creatieve Industrie.


Wat wordt er van je verwacht?
Je gaat in deze functie actief aan de slag met het verder ontwikkelen van het beleid rond toegankelijkheid voor de komende BIS-subsidieperiode (2025-2028), maar ook voor daarna. Het wordt een interessante tijd, want de komende periode wordt het hele cultuurbestel vernieuwd. Dat nieuwe bestel moet ingaan vanaf 2029. Het ontwikkelen ervan gaat de komende periode van start. Je werkt daarin nauw samen met het kernteam dat verantwoordelijk is voor de stelselherziening, en adviseert hierin over hoe toegankelijkheid en inclusie gestimuleerd en gewaarborgd kan worden.

 

Voor de komende BIS-periode (vanaf 2025) gaat OCW uit van vertrouwen in de sector. Daarbij gaan wij de sector zo goed mogelijk ondersteunen om stappen te kunnen zetten voor een toegankelijke en inclusieve sector. Jij gaat samen met verschillende partners kijken wat daarvoor nodig is. 

 

Andere klussen waar je bij betrokken zult zijn, zijn onder andere talentontwikkeling en het gezamenlijk vormgeven van de beleidsvisie op deze thematiek binnen het toekomstige kabinet. 
 

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie M&C is verantwoordelijk voor het beleid over de volle breedte van het medialandschap (radio, kranten, journalistieke en culturele uitingen via internet en uiteraard televisie), met specifieke aandacht voor de publieke omroep op nationale, regionale en lokale schaal en voor journalistiek. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de creatieve industrie (ontwerp en ontwerpend onderzoek), cultureel audiovisueel aanbod (films, series en documentaires), letteren (inclusief boekenmarkt, leesbevordering en de Nederlandse en Friese taal), bibliotheken en archieven. Ook de verantwoordelijkheid voor thema’s die hier nauw mee verbonden zijn: digitalisering en auteursrechten.

 

Doel van de directie is het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media-, cultuur- en informatieaanbod, dat toegankelijk is en blijft voor alle lagen van de bevolking. Daarnaast is het stimuleren van een florerende film- en creatieve industrie, die ontwerpers en contentmakers in staat stelt vernieuwende producten en diensten te maken, een doel van de activiteiten van de directie. De directie M&C is onderdeel van het directoraat-generaal Cultuur en Media (DGCM) en bestaat uit de afdelingen informatie- en bibliotheekbeleid, mediabeleid en financiën & control. 
De medewerkers van de directie M&C zijn gedreven professionals die een grote bereidheid laten zien om elkaar te helpen. De directie kent een open en informele sfeer, met leidinggevenden die zeer toegankelijk zijn. Tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken maken onderdeel uit van de manier van (samen)werken binnen de directie.

Media en Creatieve Industrie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Jan Olieslagers (Coördinator)

06-11038718

Suzanne Hafidi (MT-lid Directie Media en Creatieve Industrie)

06-52595551

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Informatieprocessen/ Informatiebeveiliging

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Beleidsmedewerker Cultureel AV-aanbod en Ontwerp

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Den Haag
 • Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Onderzoekscoördinator cultuur en media

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Den haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)