Senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 13 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD19/NCTV/190339
 • Plaatsingsdatum 3 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In de strijd tegen terrorisme is samenwerking in de keten van cruciaal belang. Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zorg jij als senior beleidsmedewerker dat de diverse partners optimaal samenwerken aan de aanpak van terrorisme en ben je gezaghebbend gesprekspartner voor de operationele diensten.

Jouw ruime werkervaring op het gebied van terrorismebestrijding is binnen het programma ‘Versterken contraterrorisme (CT) keten nationaal en internationaal’ van grote waarde. Het doel van dit programma is de samenwerking en verbinding van landelijke en internationale partners op het gebied van contraterrorisme te versterken en de integraliteit van de aanpak te bewaken. Dit doen we onder meer door de (effectiviteit van de) uitvoering van de benodigde maatregelen te volgen en deze waar nodig te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.

De focus van jouw inzet ligt op het vlak van de operationele samenwerking. Om precies te zijn ben je coördinator van het taakveld ‘Versterken operationele samenwerking’. Samen met collega’s richt en versterk je de (persoonsgerichte) inlichtingenmatige en strafrechtelijke aanpak van terrorisme en zorg je ervoor dat de activiteiten van de AIVD, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie optimaal aansluiten op die van de andere relevante CT-partners. Informatie-uitwisseling is daarbij cruciaal, evenals aansluiting op de CT-taken die worden uitgevoerd binnen de vreemdelingenketen.

Je hebt kennis van en inzicht in de rol van diverse partners in de aanpak van terrorisme en onderhoudt nauwe contacten met de operationele diensten. Met jouw uitstekende sociale en politiek-bestuurlijke antenne heb je geen moeite om met een scala aan verschillende partners samen te werken, en speel je in dit complexe veld een sterke verbindende rol. Als geen ander weet je knelpunten met voortvarendheid en charme op te pakken en op te lossen. Je hebt een heldere visie op de aanpak van terrorisme en bent een betrouwbare en gezaghebbende gesprekspartner. We zetten jouw kennis daarom ook graag in om bij te dragen aan parlementaire processen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je hebt ruime werkervaring het gebied van terrorismebestrijding.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met zowel operationele als beleidsvraagstukken.
 • Je bent proactief, doortastend en hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je kunt omgaan met onzekerheid en komt actief met verschillende alternatieven om de gewenste doelen te bereiken en handelt daarbij innovatief.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden en hebt ervaring met het coördineren van werkzaamheden.
 • Je bent gezaghebbend op eigen dossiers en weet wat er speelt binnen de organisatie en daarbuiten, met relevantie voor jouw vakgebied.
 • Je bent sociaal zeer vaardig, kunt goed samenwerken en bent sterk in plannen en organiseren.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief en klantgericht.
 • Je bent goed in staat een netwerk op te bouwen, te onderhouden en in te zetten om je doelen te bereiken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Bij de uitvoering van je werkzaamheden kun je in aanraking komen met vertrouwelijk informatie. Een verklaring voor geen bezwaar na een veiligheidsonderzoek B is daarom voorwaarde voor de aanstelling in deze functie.
 • In situaties van crisis of bij opschaling van incidenten verwachten we van je dat je 24/7 beschikbaar bent en in een rooster van onregelmatige diensten meedraait.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity en crisisbeheersing en dient de nationale veiligheid. Daarbij werken we samen met publieke en private partners, nationaal en internationaal: politie, Defensie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, veiligheidsregio’s, departementen, gemeenten, bedrijfsleven en wetenschap. We zijn een krachtige, invloedrijke en verbindende autoriteit die deze partijen verbindt en vraagt de juiste maatregelen te nemen.

Voor de komende jaren hebben we drie maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Met publieke en private partners werken we verder aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven: 

 • aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden;
 • Nederland digitaal veilig maken;
 • Nederland weerbaar maken tegen dreiging door statelijke actoren.

Deze maatschappelijke opgaven hebben ook hun vertaalslag naar de interne organisatie: focus, slagkracht en gericht op kennis. We ontwikkelen ons tot een compacte en wendbare organisatie met programma’s en projecten, goede samenwerking en zorg voor medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hoofd Versterken CT Keten

070-7512420

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hoofd Versterken CT Keten

070-7512420

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Wetenschappelijk medewerker digitale veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)