Senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD19/NCTV/190300
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Extremisme en terrorisme vormen een serieuze bedreiging voor onze samenleving. De bestrijding, gericht op de bescherming van burgers en de democratische rechtsorde, vraagt om een toekomstbestendige aanpak. Jij kunt daar mede vorm aan geven door je als senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding in te zetten voor de veiligheid van Nederland.

Als beleidsmedewerker terrorismebestrijding bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Den Haag draag je bij aan een belangrijke maatschappelijke opgave. Namelijk: het voorkomen van aanslagen en bestrijden van extremisme en terrorisme.

De terroristische dreiging is complex, veranderlijk en structureel. Dat vraagt om een toekomstbestendige aanpak, waarin continuïteit van beleid en het vermogen om in te blijven spelen op steeds andere dreigingen cruciaal zijn. Diverse contraterrorisme-partners werken hierin samen. De NCTV heeft een coördinerende verantwoordelijkheid.

Op dit moment vinden in Brussel onderhandelingen plaats over de Europese Verordening Terroristische Content. Zodra de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, moet Nederland de verordening implementeren. Dat betekent dat we een nieuwe autoriteit gaan oprichten, al of niet ingebed in een bestaande organisatie, die onder meer verwijderbevelen kan uitvaardigen en opvolgen.

Jouw werkzaamheden als beleidsmedewerker hebben betrekking op de voorbereiding van de besluitvorming hierover. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld het gewenste sturingsmodel, de inrichtingsprincipes en de kaders waarbinnen de toekomstige autoriteit gaat werken. Ook werk je mee aan de feitelijke oprichting. Je belangrijkste taken zijn:

 • beleidsvoorstellen opstellen, in samenspraak met andere onderdelen van het ministerie;
 • een implementatievoorstel schrijven;
 • uitvoering geven aan de plannen, in samenhang met relevante ketenpartners van binnen en buiten het ministerie;
 • mede vormgeven aan governance/overlegcycli, indien mogelijk;
 • financieringsafspraken inregelen en monitoren;
 • vormgeven van een evaluatiecyclus;
 • bijdragen aan het dossier Europese Verordening Terroristische Content.

Om uitvoering te geven aan de verordening ben je ook betrokken bij de totstandkoming van wetgeving in Nederland. Daarnaast geef je invulling aan de meer beleidsmatige en politiek-bestuurlijke activiteiten, zoals het schrijven van nota’s en de behandeling van de verordening en alles wat daarmee samenhangt in de Tweede en Eerste Kamer.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt affiniteit met en ervaring binnen de veiligheidsketen, specifiek het taakveld terrorisme en de online wereld.
 • Je hebt meerjarige ervaring met werkzaamheden op het snijvlak van beleid en uitvoering.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk.
 • Je bent nieuwsgierig en komt actief met alternatieven om de gewenste doelen te bereiken.
 • Je kunt laten zien dat je aantoonbaar succesvol bent geweest in beleidsvraagstukken, waarin samenwerking in een complexe omgeving een cruciaal element was.
 • Je bent een vaardige netwerker die verschillende belangen goed afweegt en bij elkaar brengt.
 • Je hebt aantoonbare analyserende en coördinerende vaardigheden en hecht aan een prettige, resultaatgerichte werksfeer.
 • Je legt gemakkelijk contacten en brengt je visie in heldere taal over, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beweegt je gemakkelijk in een internationale omgeving en werkt op alle niveaus goed samen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Tijdens je werk kun je in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Daarom is een verklaring van geen bezwaar na een veiligheidsonderzoek B een voorwaarde voor aanstelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Aanpak Contraterrorisme beziet in hoeverre veranderingen in de dreiging vragen om aanpassing van de landelijke contraterrorisme-aanpak. Ons doel is beleid te ontwikkelen op prioritaire contraterrorisme-thema’s binnen de aanpak. Deze thema’s komen voort uit een afweging tussen dreiging en weerbaarheid. Voor 2019 zijn de volgende prioritaire thema’s benoemd:

 • aanwas voorkomen;
 • online extremisme en terrorisme;
 • versterken deradicalisering en re-integratie;
 • versterken kennis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity en crisisbeheersing en dient de nationale veiligheid. Daarbij werken we samen met publieke en private partners, nationaal en internationaal: politie, Defensie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, veiligheidsregio’s, departementen, gemeenten, bedrijfsleven en wetenschap. We zijn een krachtige, invloedrijke en verbindende autoriteit die deze partijen verbindt en vraagt de juiste maatregelen te nemen.

Voor de komende jaren hebben we drie maatschappelijke opgaven gedefinieerd. Met publieke en private partners werken we verder aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven: 

 • aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden;
 • Nederland digitaal veilig maken;
 • Nederland weerbaar maken tegen dreiging door statelijke actoren.

Deze maatschappelijke opgaven hebben ook hun vertaalslag naar de interne organisatie: focus, slagkracht en gericht op kennis. We ontwikkelen ons tot een compacte en wendbare organisatie met programma’s en projecten, goede samenwerking en zorg voor medewerkers.

De maatschappelijke opgaven van de NCTV zijn meerjarig tijdelijk van aard. Daarom is het belangrijk dat je als medewerker de kwaliteiten hebt om in de volle breedte van het NCTV-werkveld te werken. Jaarlijks matchen we de beschikbare capaciteit en competenties aan de behoeftes in een jaarplan. Daarbij vragen we je elk jaar om jouw voorkeur op te geven voor een programma binnen de NCTV.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Programmamanager Aanpak CT

070-7515183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

HRM-adviseur

06-50079606

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker criminaliteitsbestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker/projectleider ondermijnende criminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)