(Senior) beleidsmedewerker strategie en governance sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 26 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 36/20-01
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleid voor sociale zekerheid staat of valt met een goede uitvoering. Gelukkig geef jij als (senior) beleidsmedewerker vanuit Den Haag mede vorm aan de strategie en governance op dit terrein. De ambtelijke én politieke top van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen bij jou rekenen op doordachte analyses en goed onderbouwde adviezen.

Jouw bijzondere aandacht gaat uit naar de wisselwerking van taken, rollen en verantwoordelijkheden van uitvoeringsorganisaties onderling en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Het werk van uitvoeringsorganisaties als het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst is essentieel voor een goede uitvoering van het beleid. De vraag die centraal staat in jouw werk is dan ook: Hoe kun je de governance met betrekking tot de uitvoering adequaat regelen en versterken waar mogelijk? Daarbij heb je oog voor hoe het beleid in de praktijk uitpakt voor de burger, de bedoeling van het beleid en de (veranderende) maatschappelijke context.

Deze vacature is ontstaan door uitbreiding van het team. Jouw exacte takenpakket bepalen we gaandeweg in overleg. Je gaat je in ieder geval in beleid én uitvoering verdiepen. In je functie werk je veel zelfstandig, maar maak je ook maximaal gebruik van je kwaliteiten als teamspeler om alle partijen goed te betrekken. Met gevoel voor je omgeving en een gezonde dosis zelfreflectie maak jij je sterk voor een effectief stelsel van sociale zekerheid, nu en in de toekomst.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt kennis van vraagstukken op het terrein van strategie en governance.
 • Je hebt kennis over de samenhang tussen ketens en onderlinge samenwerking tussen organisaties.
 • Je hebt gevoel voor de wisselwerking tussen politiek, beleid en uitvoering en bent daar nieuwsgierig naar.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en je kunt strategisch opereren.
 • Je bent goed in netwerken en het verbinden van mensen en van verschillen in uitgangspunten.
 • Je herkent je in de volgende kernwoorden: ondernemend, pragmatisch en gedreven.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5671,10 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via hrmwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft twee beleidsdirectoraten: het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het directoraat-generaal Werk. Daarnaast is er een inspectie SZW, een secretaris-generaal en een plaatsvervangend secretaris-generaalkolom (staf en bedrijfsvoering). Het DG SZI bestaat uit vijf organisatieonderdelen en vier beleidsdirecties: Samenleving en Integratie, Stelsel en Volksverzekeringen, Participatie en Decentrale Voorzieningen en Werknemersregelingen. Daarnaast is er een afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI.

Het DG SZI werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan arbeidsactivering en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat doen we door middel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandsverstrekkingen en WW- en AOW-uitkeringen. Daarnaast werken we aan en sociaal stabiele samenleving.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen De directie is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen, de Wet op het kindgebonden budget en andere door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgevoerde regelingen. Maar ook voor handhaving en gegevensuitwisseling. Daarnaast ondersteunt de directie de secretaris-generaal in haar rol als eigenaar van het UWV en de SVB en is de directie verantwoordelijk voor strategie-, visie- en kennisontwikkeling met betrekking tot het stelsel van sociale zekerheid.

Werkzaamheden worden waar mogelijk projectmatig opgepakt. De directie besteedt veel aandacht aan gezond en vitaal werken en zorgt met gezamenlijke activiteiten voor de nodige ontspanning.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne van den Berg aanspreekpunt t/m 20-02

06 299 78 205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06- 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Volksverzekeringen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Stelsel Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)