Senior beleidsmedewerker Stelsel Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 28/20-01
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze functie ga je aan de slag als beleidsmedewerker binnen het team Stelsel, Toeslag en Kennis (STK) bij directie Kinderopvang. Dit team, bestaande uit ongeveer dertien mensen, is opgedeeld in het cluster Stelsel en Toegankelijkheid, het cluster Toeslag en Markt, en het cluster Kennis en Onderzoek. In het team zijn onder andere vraagstukken belegd rondom de financiering van kinderopvang (kinderopvangtoeslag), marktordening, de combinatie van arbeid en zorg, en de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs, en het evidence based maken van beleid.

Je maakt binnen het team onderdeel uit van het cluster Toeslag en Markt. Dit cluster richt zich op de financiering van de kinderopvang (kinderopvangtoeslag), de aansturing van de Belastingdienst als uitvoerder van de kinderopvangtoeslag, en het functioneren van de (arbeids)markt van kinderopvang. Met de andere collega’s uit het cluster werk je aan een voortdurende verbetering van de vormgeving van de kinderopvangtoeslag. Zo werken we intensief samen met de Belastingdienst om het aantal hoge terugvorderingen te verminderen. Hiermee draag je er zorg voor dat financiële drempels voor ouders om arbeid en zorg voor jonge kinderen te combineren, zo veel mogelijk weggenomen worden. Daarnaast draagt het cluster bij aan de randvoorwaarden om de markt goed te laten functioneren en zijn we met de sector in gesprek over oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvangsector. Ook het opdrachtgeverschap van de Belastingdienst heeft een centrale plek in het cluster Toeslag en Markt en zal de komende tijd verder worden doorontwikkeld. Als opdrachtgever voer je intensief overleg met de Belastingdienst om zorg te dragen voor een goede en rechtmatige uitvoering van de toeslag. Binnen het cluster kun je ingezet worden op diverse dossiers die hier belegd zijn.

Verder werk je samen met andere collega’s uit het team aan beleid gericht op een toekomstgericht en houdbaar stelsel van kinderopvang en diens financiering. Ook de samenhang met ander beleid op SZW-terrein speelt hierin een rol, zoals beleid op het terrein van verlofregelingen. Daarnaast is in het cluster Stelsel en Toegankelijkheid recent een groot interdepartementaal traject gestart om de kinderopvang in Caribisch Nederland naar een hoger niveau te tillen. Ook hierop kun je worden ingezet.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker en je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je bent analytisch sterk en komt snel tot de kern van het probleem.
 • Je hebt gevoel voor cijfers en je kunt jouw cijfermatige analyses helder vertalen naar beleidsinformatie.
 • Je staat stevig in je schoenen, ook in samenwerking met externe partijen.
 • Je bent resultaatgericht, in staat prioriteiten te stellen en waar nodig grenzen te stellen.
 • Je bent stressbestending en weet de rust te bewaren in werkzaamheden met korte deadlines.
 • Je bent collegiaal en hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Ervaring met uitvoeringsvraagstukken is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5671,10 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Financiën, Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zijn de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Stichting voor Werkende Ouders en de vakbonden belangrijke gesprekspartners.

De directie KO is een kleine, dynamische directie met ongeveer dertig medewerkers. Onze directie bestaat uit twee teams en een project: het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht, het team Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis, en het project Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De directie kent een goede, veilige werksfeer, een platte structuur en medewerkers die zeer betrokken, zowel op de inhoud als bij elkaar. De medewerkers werken graag bij KO, zijn tevreden over de mensgerichte stijl van leidinggeven en geven hoge cijfers voor werkplezier, samenwerking en de mate van invloed op hun eigen werkzaamheden.

Omdat SZW hecht aan flexibel en breed inzetbare medewerkers plaatsen we hen niet specifiek binnen een directie of afdeling, maar op het niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal. Zo kunnen zij gemakkelijker aan de slag bij andere SZW-directies of –projecten binnen hun eigen organisatieonderdeel.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator strategie, arbeidsmarkt, stelsels en regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior onderzoeker Inspectie SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd