Senior beleidsmedewerker spoorgoederenvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur N.T.B.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 4 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-165
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veilig en betrouwbaar spoorgoederenvervoer in Nederland en Europa. Dat is een van de doelen van de directie Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker ben je essentieel bij het waarmaken van die ambitie.

Het vervoer van goederen over het spoor wordt gezien als een duurzaam en veilig alternatief voor, met name, het internationale vervoer over de weg. Met de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord is dit onderwerp nog actueler geworden. Het spoorgoederenvervoer moet meer ruimte krijgen op een spoornetwerk dat al zeer intensief wordt benut en dwars door stedelijke gebieden gaat. Jij speelt een grote rol bij het oplossen van deze tegenstelling.

Hoe kunnen we de Betuweroute optimaal benutten? Waar op het spoorwegennet kunnen we bestaande capaciteit behouden en waar valt nieuwe capaciteit te creëren? Hoe houden we de kostenontwikkeling in de hand? En hoe verminderen we omgevingseffecten als geluid en trillingen én vergroten we het draagvlak bij omwonenden? Het zijn de vragen die jij beantwoordt. Dat je dit doet binnen een complex speelveld met private en publieke partijen als vervoerders, havens, terminals, en regionale overheden én met een breed spectrum aan belangen schrikt jou niet af.

De dossiers die jij oppakt krijgen veel media-aandacht. Zo geef je mede uitvoering aan het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en begeleid je infrastructuurprojecten als Rail Gent-Terneuzen, Rail Terminal Gelderland en Emplacement Moerdijk. Je ziet erop toe dat het spoorgoederenvervoer goed geborgd is in de rijksagenda Toekomstbeeld OV en in de Integrale Mobiliteitsanalyse (voorheen NMCA). Jouw projecten liggen ook politiek gevoelig en dus ben je regelmatig bezig met het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten. Steeds weer kijk jij met een gezond kritische blik naar de economische en maatschappelijke belangen en maak je de juiste afweging. Je neemt stelling op basis van inhoud en feiten en houdt tegelijkertijd rekening met de politiek-bestuurlijke context.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het begeleiden van infraprojecten.
 • Je hebt affiniteit met goederenvervoer over spoor.
 • Je bent creatief, enthousiast, analytisch ingesteld en een echte verbinder.
 • Je bent oplossings- en resultaatgericht, bijt je graag vast in de materie en bent in staat hier de beleidsrelevantie en handelingsperspectieven uit te halen.
 • Je hebt een vlotte pen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur N.T.B.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Openbaar Vervoer en Spoor, afdeling Veiligheid en Goederen
De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook is OVS nauw betrokken bij de uitwerking van het Toekomstbeeld OV, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen. De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:

 • de afdeling OV en Stations
 • de afdeling Rijksinfrastructuur
 • de afdeling Beleid en Omgeving
 • de afdeling Veiligheid en Goederen
 • de afdeling Aansturing NS en ProRail

De afdeling Veiligheid & Goederen bestaat uit ca. 20 medewerkers die in 4 clusters werken (Veiligheid, Internationaal, Regelgeving en Spoorgoederen). De afdeling werkt aan de nationale en internationale randvoorwaarden voor veilig spoorverkeer (met reizigers en goederen) en een concurrerend en duurzaam vervoer van goederen gericht op modal shift van weg naar spoor. Je komt te werken in het Cluster Spoorgoederen

Cluster Spoorgoederen
Het cluster Spoorgoederen zet zich in voor een aantrekkelijk, concurrerend spoorgoederenvervoer. En geeft met de sector uitvoering aan het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer om de groeiambitie te realiseren. Het gaat dan o.a. om voldoende capaciteit op het spoor nu en in de toekomst, verbeteren van de havenlogistiek, kostenbeheersing, het faciliteren van het rijden van 740m lange treinen. En waarbij we goed rekening houden met de omgevingsaspecten zoals externe veiligheid, trillingen en geluid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. J.P. Hondebrink

06-11377056

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Omvorming ProRail tot zbo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker zbo-vorming van Prorail

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd