Senior Beleidsmedewerker / Secretaris Topsector Logistiek

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 6 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGLM 2020-078
 • Plaatsingsdatum 21 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk jij graag op het grensvlak van binnen en buiten het ministerie? Zie je het als uitdaging om verschillende invalshoeken en belangen met elkaar te verbinden? Als secretaris van de Topsector Logistiek ben je dan op je plek! Je legt verbindingen tussen beleidsdossiers en de wetenschap en het bedrijfsleven. Daarin vind je het leuk om met collega’s binnen het ministerie en daarbuiten na te denken hoe je synergie bereikt tussen verschillende initiatieven op het gebied van duurzame en slimme logistiek.

Er zijn stevige ambities en uitdagingen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Met de Goederenvervoeragenda zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in op een samenhangende aanpak van het goederenvervoerbeleid op het terrein van digitalisering, verduurzaming en een efficiënter gebruik van het gehele infrastructuurnetwerk en transport- en logistieke systeem. Daarbij ligt de focus op maatregelen en acties op nationaal niveau, in de stedelijke omgeving en binnen de (inter)nationale goederenvervoercorridors via de prioriteiten:

 • Digitaal transport
 • Duurzaam goederenvervoer en logistiek
 • Duurzame en efficiënte stadslogistiek
 • Integrale goederenvervoercorridors

Deze prioriteiten brengt het ministerie van IenW ook in binnen de Topsector Logistiek. Nederland kent sinds het kabinet Rutte-I negen Topsectoren. In de Topsectoren werken rijksoverheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan economische verdienkansen van maatschappelijke vraagstukken. De coördinatie van het Topsectorenbeleid ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie van IenW is als vakdepartement verantwoordelijk voor de Topsector Logistiek. In de Topsector Logistiek besluiten de partners in het Topteam Logistiek en de stuurgroepen over de programmering van innovatieprojecten op het gebied van duurzaamheid en digitalisering van de logistiek en logistieke ketens. Binnen het Programmabureau van de Topsector Logistiek begeleiden de netwerkorganisatie Connekt en het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog de voorbereiding, uitvoering en opschaling van de resultaten van deze projecten.

Het secretariaat van de Topsector Logistiek wordt ingevuld door drie secretarissen. Als secretaris vanuit het ministerie van IenW ben je daarvan onderdeel en werk je nauw samen met de secretaris van het ministerie van EZK en de secretaris vanuit Connekt. Samen ondersteunen jullie het Boegbeeld Logistiek (de voorzitter van het Topteam) en bereiden jullie de overleggen van het Topteam Logistiek voor. Als secretaris vanuit het ministerie van IenW zorg je daarnaast dat de inzet vanuit het departement binnen de Topsector zo goed mogelijk verloopt. Goederenvervoer en logistiek is bij veel verschillende onderdelen van het ministerie belegd. Verschillende IenW-collega’s werken op hun eigen dossiers binnen de Topsector of nemen plaats in de stuurgroepen. Jij behoudt het overzicht, kijkt waar nieuwe of andere verbindingen nodig zijn en onderzoekt samen met jouw IenW-collega’s op welke thema’s voor het departement de focus ligt. Je zorgt er daarnaast voor dat de DG LM als lid van het Topteam Logistiek geadviseerd wordt en dat resultaten van de Topsector Logistiek zichtbaar zijn op de juiste plekken binnen het ministerie.

Functie-eisen

 • Je bent samenwerkingsgericht, verbindend en staat stevig in je schoenen;
 • Je beweegt je makkelijk in een complexe omgeving waarin verschillende partijen samenwerken;
 • Je kunt de weg vinden en overzicht houden binnen een grote ambtelijke organisatie;
 • Je kunt een (nieuw) netwerk opbouwen en dat op het juiste moment benutten. Je betrekt actief relevante partijen en deelt relevante kennis om het gezamenlijke resultaat te verbeteren;
 • Je herkent kansen en verbetermogelijkheden en pakt deze actief op;
 • Je hebt gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenspel en politiek gevoelige onderwerpen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Maritieme Zaken maakt deel uit van het DG Luchtvaart en Maritieme Zaken

De werkzaamheden van de directie Maritieme Zaken zijn verdeeld over drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen en Zeehavens. Daarnaast is directie verantwoordelijk voor de IenW brede coördinatie op het goederenvervoer – en logistieke beleid. Dit is ondergebracht binnen de afdeling Zeehavens. Bij de afdeling Zeehavens staat daarnaast het zeehavenbeleid centraal, naast aansturing van infrastructurele projecten gericht op maritieme toegang van de zeehavens.

De afdeling bestaat uit de clusters Zeehavens en Safety/security en het programma Goederenvervoer en digitaal transport. De rol van secretaris van de Topsector Logistiek is belegd binnen het programma Goederenvervoer en Digitaal transport. Dit programma bestaat uit ca. 10 medewerkers en is verantwoordelijk voor:

 • Een samenhangend goederenvervoer- en logistieke beleidsontwikkeling binnen het ministerie van IenW via de prioritaire thema’s uit de Goederenvervoeragenda;
 • De uitwerking van de acties op het terrein van digitaal transport, het efficiënter gebruik van het gehele infrastructuurnetwerk en transport- en logistieke systeem;
 • De invulling van de secretariaatsrol van de Topsector Logistiek vanuit het ministerie van IenW.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. A. Zeillemaker

06-15038460

De heer drs. S. Halbesma

06-54388140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06-11585018

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch inkoopadviseur / accountmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur IV/ICT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)