(senior) beleidsmedewerker (schaal 11/12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlening tot eind 2024
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGRR/210106
 • Plaatsingsdatum 9 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand zijn we op zoek naar een ervaren beleidsmedewerker met een juridische achtergrond en affiniteit met rechtsbijstand.

Als beleidsmedewerker bij het programma zal je werken aan politieke en beleidsmatige opdrachten en nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de opgaven op het gebied van rechtsbijstand, vooral ten aanzien van het strafrecht.

Het werk omvat onder andere:

 • het doorontwikkelen van de aanpak op het terrein van strafrecht;
 • het begeleiden van pilots op het terrein van strafrecht en verbinding leggen met andere lopende pilots en initiatieven;
 • het beantwoorden van Kamervragen en opstellen van Kamerbrieven;
 • het opstellen van beleidsnota’s en adviezen;
 • het adviseren over politieke, maatschappelijke en organisatorische aspecten van beleid;
 • het nauw samenwerken met o.a. andere departementen en uitvoeringsorganisaties;
 • het monitoren van de voortgang van uitvoeringsactiviteiten.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid;
 • Ervaring op het gebied van straf(proces)recht is een pré;
 • Affiniteit met of interesse in het rechtsbestel;
 • Proactief en initiatiefrijk, in staat om zelfstandig resultaten te bereiken;
 • Een uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en inzicht in politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Bereid om projectmatig/programmatisch te werken.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Proactiviteit
 • Samenwerken
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • Stressbestendigheid
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar, met mogelijkheid tot verlening tot eind 2024
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal met een verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en implementatie. Je komt te werken bij het Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).
DGRR opereert in het netwerk van organisaties belast met rechtspleging en rechtshandhaving zoals de rechterlijke macht (Openbaar ministerie, Rechtspraak), opsporingsdiensten (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol, Koninklijke Marechaussee), de wereld van de juridische beroepen (notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders) en gefinancierde rechtsbijstand en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit. De manier van werken wordt gekarakteriseerd door multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiek gevoelige incidenten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het regeerakkoord is de opdracht opgenomen om het stelsel van rechtsbijstand te herzien. Dit langs de lijnen van de rapportages van de commissies Wolfsen en Van der Meer. Deze commissies hebben zich gebogen over respectievelijk het stelsel en de bekostiging van de advocatuur. In november 2018 is er een brief naar de Tweede Kamer gezonden waarin de contouren worden geschetst van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze contouren vormen het kader waarbinnen het kabinet de opdracht tot herziening van het stelsel verder vormgeeft. Samen met de belangrijkste samenwerkingspartners en belanghebbenden worden op dit moment de contouren uitgewerkt worden tot een werkend stelsel. Vanwege de complexiteit van de opgave en transitie is een stevig en duidelijk gepositioneerd programmateam ingericht. Binnen de programmaorganisatie wordt een aantal activiteiten in onderlinge samenhang ontwikkeld. De werkzaamheden hebben een sterk programma- en projectmatig karakter onder aansturing van de programmamanager. Een van de onderdelen van het programma is de rechtsbijstand in het strafrecht. Voor de aanpak strafrecht zoekt het programma nu versterking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Renee van Eijl

06-52877378

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cecille van den Akker

06-50157225

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris Internationale Aangelegenheden

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programma-/Projectsecretaris

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend woordvoerder asiel en migratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)