(Senior) beleidsmedewerker reductie stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 28 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-024
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Neem jij ons als Senior Beleidsmedewerker reductie stikstof bij de hand om een weg te vinden binnen de ingewikkelde materie rondom stikstof?

Waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft”
“Stikstofregels raken 18.000 projecten”
“Stikstofnorm nekt verbreding A27 Utrecht”

Deze nieuwsberichten geven aan dat er in Nederland op dit moment een grote uitdaging ligt op het terrein van het terugdringen van stikstof. Een uitspraak van de Raad van State heeft namelijk grote gevolgen voor de projecten die aan dit beleid moeten worden getoetst. Dit betreft met name de wegenprojecten zoals de uitspraak over de verbreding van de A27 laat zien en de invoering van de snelheid naar 100 km/u overdag. Daarom ga jij als (senior) beleidsmedeweker onze organisatie helpen. De belangrijkste hulpvraag is wat we kunnen doen op de korte termijn om wegenaanleg toch mogelijk te maken, binnen de natuurkaders? Voor jou als Senior Beleidsmedewerker is dit uiteraard een uitdaging!

Wat ga je precies doen
Je gaat adviseren over de toekomst van wegverkeer, weginfrastructuur in Nederland en over de wijze waarop mobiliteit de komende jaren duurzamer kan worden. Kennis, beleid en uitvoering bij jij elkaar en je gaat samenwerken met collega’s en stakeholders binnen en buiten IenW zoals LNV, EZK en BZK. Ook werk je samen met  vertegenwoordigers van provincies, want het stikstofbeleid betreft ook andere beleidsterreinen en andere overheden. Daarnaast vind je het interessant om externe ontwikkelingen op de voet te volgen en deze betrek je in je werk. Adviezen en beslisnota’s over strategische keuzes stel je op voor onze minister. Kortom: een veelzijdige baan middenin de politieke actualiteit.

Als Senior Beleidsmedewerker kom je te werken in een divers team met verschillende onderwerpen. Onderwerpen die je regelmatig online, in de krant of het journaal tegenkomt. Je krijgt veel verantwoordelijkheden en eigen ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ben je in staat te functioneren in een dynamische omgeving? Vind je het uitdagend om te anticiperen en te improviseren. Dan moet je snel met ons komen praten over jouw nieuwe toekomst bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid! Wij willen jou graag als senior beleidsmedewerker verwelkomen binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Functie-eisen

Taken
- Je bent bedreven in het schrijven van beleidsstukken (zoals plannen, nota’s en kamerbrieven), het organiseren en voorzitten van overleggen, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek en het beoordelen van voorstellen van interne of externe partijen.
- Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
- Je bent politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief.
- Je bent in staat om de standpunten van IenW/DGMo op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
- Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
- Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
- Je bent initiatiefrijk en pro-actief.
- Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
- Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent creatief en flexibel.
- Ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, mobiliteit, natuurbeleid en/of duurzaamheid is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. De directie WV heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen, rekening houdend met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit vier afdelingen:
1. Programmering Rijkswegen
2. Wegverkeersbeleid en Wegvervoer
3. Verkeersveiligheid
4. Unit Smart Mobility

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Programmering Rijkswegen adviseert de minister over de te leveren prestaties van het hoofdwegennet met het bijbehorende (financiële) kader en verzorgt de opdrachtverlening voor de uitbreiding en de instandhouding van het wegennet aan Rijkswaterstaat. Hierbij wordt inhoud gegeven aan een stevig opdrachtgeverschap met afspraken over te leveren prestaties van het netwerk (doorstroming, veiligheid en duurzaamheid), gericht op het huidige en het toekomstige gebruik van de infrastructuur, met ruimte voor innovatie en binnen de beschikbare financiële middelen.

De afdeling is ongeveer 25 medewerkers groot en werkt met 3 clusters met globaal de volgende onderwerpen en taken. Bijna alle medewerkers werken aan verschillende projecten en klussen in meer dan 1 cluster.
- Het aanlegprogramma (MIRT); advisering over de aanpak van knelpunten in het hoofdwegennet, het (doen) uitvoeren van bereikbaarheidsonderzoeken voor bereikbaarheidsknelpunten, het begeleiden van MIRT-onderzoeken en –Verkenningen.
- Het cluster Financiën en Infrastructuurfonds; voorbereiding van de jaarlijkse begroting voor het Infrastructuurfonds, advisering daarover aan de ambtelijke top en de bewindspersonen, adviseren over nieuwe investeringsprojecten.
- Het cluster Instandhouding; Opdrachtgever voor Rijkswaterstaat voor de planning en uitvoering  van de instandhoudingsopgave hoofdwegennet  en, advisering en opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie.

De afdeling is de afgelopen tijd fors vernieuwd, een aantal mensen is met pensioen gegaan en het takenpakket is en wordt verder uitgebreid. Het is een jong team met evenveel mannen als vrouwen. Kennisoverdracht en het opdoen van vaardigheden vinden we belangrijk en daarom wordt zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s gewerkt. De omgangsvormen zijn informeel, de houding is professioneel en resultaatgericht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06 - 52 59 51 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Smart Mobility

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd