(Senior) beleidsmedewerker ramingen en financiering van de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-778(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het team van Ramingen en Financiering is het financieel economische geweten van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Vind jij het uitdagend om te stoeien met cijfers en kan jij vanuit cijfermatige informatie de verbinding leggen naar beleid? Het team van Ramingen en Financiering is het financieel economische geweten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat ga je doen als beleidsmedewerker ramingen en financiering van de zorg?
Als beleidsmedewerker ga je aan de slag om met het bestaand instrumentarium, goede ramingen en analyses van de financiering van de zorg te maken en dit instrumentarium verder te ontwikkelen. Deze cijfers staan altijd ten dienste van het beleid. Jij gaat die vertaalslag maken. Je werkt regelmatig samen met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en met externe partijen zoals zorgverzekeraars.

Belangrijk onderdeel van het team Ramingen en Financiering is het inschatten van de effecten van beleidsmaatregelen op de zorgvraag en wat het financiële effect hiervan is op het zorgstelsel. Hierbij kun je denken aan de hoogte van de eigen betalingen, het effect op de collectieve uitgaven en de verdeling tussen beide. Daarnaast worden nog tal van andere financiële effecten ingeschat, denk aan Zorgkeuzes in Kaart. Bij het team Ramingen en Financiering komen ook fiscale vragen op het gebied van gezondheid en zorg terecht, zowel voor de raming van de effecten van fiscale maatregelen als de uitleg van de implicaties van fiscale wetten voor de zorg. Voorbeelden van trajecten zijn: het ramen van de zorgpremie en zorgtoeslag, het vormgeven van een nieuw systeem voor eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, in beeld brengen van het fiscaal en koopkrachtbeleid op de eigen bijdrages in de zorg en het effect van de maatregelen voor individuele burgers, het doorrekenen van nieuwe beleidsopties voor het nieuwe kabinet zoals in Zorgkeuzes in Kaart, het meedenken over ‘goed (financieel) zorgbeleid’ in de studiegroep begrotingsruimte en het ramen van de geldstromen op macroniveau, zoals bijvoorbeeld de verwachte totale uitgaven in de Zorgverzekeringwet (Zvw).,

Het team bestaat uit 6 professionals. De collega’s hebben ieder ruime ervaring in financiële, economische en fiscale analyses van de zorg. Zij ramen de zorguitgaven per domein, de eigen betalingen in zowel de curatieve als langdurige zorg en de Zvw-premie. Deze ramingen hebben grote invloed op het VWS-beleid en op de koopkrachtbesluitvorming van het kabinet. Je nieuwe collega’s zoeken een teamgenoot met kennis van de financiering van de zorg en zorgramingen en iemand die het leuk vindt om vanuit een creatieve invalshoek aan financiële discussies deel te nemen.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
Je werkt bij de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) nooit alleen aan een vraagstuk. Je wordt namelijk de eerste maanden goed ingewerkt door de collega’s waarmee je inhoudelijk raakvlakken hebt. Zo raak je op een praktische manier snel bekend met de inhoud. Je krijgt een buddy waarbij je terecht kunt voor allerlei praktische vragen over het werken bij VWS.

 • Je hebt een economische opleiding afgerond; financiële of fiscale kennis is een pre;
 • Je hebt werkervaring als beleidsmedewerker of onderzoeker;
 • Je haalt energie uit het analyseren van cijfers;
 • Je bent in staat om cijfermatige analyse in heldere en duidelijke taal aan collega’s van beleidsdirecties uit te leggen;
 • Je functioneert goed in een bestuurlijke en politieke omgeving en je bent in staat om daarin zelfstandig te opereren.

Herken jij je zelf hierin?
Je beweegt je makkelijk binnen een organisatie, spreekt en spart met iedereen en overtuigt op basis van je professionaliteit. Je kunt zelfstandig en cijfermatig analyses doen en wilt de stap naar beleid maken. Je werkt samen met de professionals in je team, laat los waar het kan en bent er waar nodig.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Albert van der Horst, Manager;
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews op maandag 12 december te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s);
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) is ervoor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan worden. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende gekwalificeerd personeel), en om de financiering van de zorg (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Hiertoe beschikken we over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie en kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken). Wij kennen een open en flexibele cultuur. Van medewerkers vragen we strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen is essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Deze kennis proberen we op een toegankelijke en andere manier voor het voetlicht te brengen.

Bij MEVA werken ruim tachtig medewerkers. De directie kent vier beleidsafdelingen: Algemeen Economisch Beleid, Beroepen, Arbeidsmarkt en Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën. Kennis, kunde en ontwikkelingsmogelijkheden zijn leidend bij de inzet van medewerkers. De directie MEVA werkt voor alle onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Organisatorisch valt MEVA onder de secretaris-generaal.

Binnen de directie formuleert de afdeling Algemeen Economisch Beleid strategische vraagstukken op het gebied van de zorg en werkt deze uit. De afdeling bestaat uit twee clusters: Ramingen & Financiering en Strategie & Kennis.

Je werkt bij MEVA nooit alleen aan een vraagstuk. Je wordt namelijk de eerste maanden goed ingewerkt door de collega’s waarmee je inhoudelijk raakvlakken hebt. Zo raak je op een praktische manier snel bekend met de inhoud. Je krijgt een buddy waarbij je terecht kunt voor allerlei praktische vragen over het werken bij VWS.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rafael Lizanzu, (Senior) Beleidsmedewerker

06-31753234

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Duurzame Zorg (internationaal/ wet- en regelgeving)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Green Deal Duurzame Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Duurzame Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd