(Senior) beleidsmedewerker publieke gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS200123(PG)
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De algehele gezondheidstoestand in Nederland bevorderen en ziekten voorkomen. Daar richt de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag zich onder meer op. Daarom zijn we nauw betrokken bij de aanpak van de coronacrisis. De gevolgen van deze uitbraak voor het beleid zijn naar verwachting nog jaren voelbaar. Werk aan de winkel dus voor jou als beleidsmedewerker.

Je bent een van de versterkingen van de directie Publieke Gezondheid als beleidsmedewerker op schaal 11 of 12. Want door de coronacrisis zijn we flink in beweging. De aanpak van de crisis is sterk verweven met de andere opgaven van de directie, zoals infectieziektebestrijding en de openbare gezondheidszorg. Daarnaast vraagt de aanpak om nauwe samenwerking binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met andere departementen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Ook huisvesten we het departementaal crisiscentrum.

Jij bent in staat om conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. De soms technisch-inhoudelijke materie en uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld, kun je snel vertalen in handelingsopties in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Door kennis en signalen op te halen, gericht actie te ondernemen en goede argumenten met gezag aan te dragen, bereik jij resultaten. Daarbij heb je steeds oog voor politieke gevoeligheden en risico’s.

In de hectiek neem je ook tijd voor reflectie, blijf je je eigen werkwijze evalueren en signaleer je kansen voor verbetering en verandering. En omdat je net als je collega’s snel kunt schakelen tussen verschillende zaken, kunnen we bij ieder dossier naast een primaire behandelaar ook zorgen voor een achtervang. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op jouw wensen en ontwikkelmogelijkheden, ontwikkelingen op de beleidsthema’s en inhoudelijke prioritering door de bewindspersonen.

Functie-eisen

Functie-eisen schaal 11:

 • Je hebt academisch niveau en bij voorkeur kennis van infectieziektebestrijding of de organisaties en praktijk van de gezondheidszorg.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent je bewust van wat er in je omgeving speelt en kent je rol in de organisatie.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en complexe zaken inzichtelijk maken.
 • Je kunt goed samenwerken en gemakkelijk contacten onderhouden.
 • Je kunt je eigen werk goed plannen en organiseren, overzicht houden en prioriteren en de rust bewaren bij hoge werkdruk.
 • Je neemt graag het initiatief en werkt met enthousiasme en oog voor het resultaat.

Aanvullende functie-eisen schaal 12:

 • Je hebt enkele jaren ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je bent in staat om informatie en analyses te gebruiken om een oordeel te vormen en anderen te overtuigen van jouw ideeën.
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers en bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken met grote complexiteit of belangentegenstellingen.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200123 (PG) aan mevrouw Gerie Jonk.
 • Heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Geef in je sollicitatie aan of je solliciteert op de schaal 12- of schaal 11-vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Publieke Gezondheid houdt zich bezig met de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Wij richten ons op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Belangrijke dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg, lokaal gezondheidsbeleid, bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's, preventie, de aanpak van antibioticaresistentie, de aanpak van (gezondheids)crises en rampen, infectieziektebestrijding, vaccinatiebeleid en medisch-ethische onderwerpen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, het actieprogramma Kansrijke Start, het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen en de nota Medische Ethiek.

De directie is ingedeeld in drie afdelingen: Openbare en Jeugdgezondheidszorg, Crisisbeheersing en Infectieziekten, en Financieel Beleid en Ethiek. Op dit moment werken er zo’n zestig mensen binnen de directie. Naar aanleiding van de coronacrisis wordt de directie mogelijk anders ingedeeld.

Bij de directie Publieke Gezondheid werken we aan onderwerpen die mensen raken en die vaak in de belangstelling staan. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid verliezen we niet uit het oog. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerie Jonk

06-25682108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend directeur Directie Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)