Senior Beleidsmedewerker/projectleider water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-402
 • Plaatsingsdatum 30 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Klimaatsignaal’21 van het KNMI laat zien hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert; een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen klimaatrisico’s voor Nederland. Deze risico’s hebben invloed op de duurzame economische groei van Nederland. Investeringen in innovaties, kennis en ingrepen in de fysieke infrastructuur zijn cruciaal voor een klimaatbestendig Nederland. Daarom zijn wij binnen de Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker/projectleider Nationaal Groeifonds met als standplaats Den Haag.

In 2020 is door de overheid het Nationaal Groeifonds (NGF) ingesteld. Met het NGF trekt het kabinet € 20 miljard uit voor projecten op het terrein van kennisontwikkeling (onderwijs), onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I) die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) zet in op het benutten van het NGF voor de doelstellingen van DGWB, voor een robuust en klimaatbestendig Nederland waarbij het verdienvermogen van ons land vergroot. Als senior beleidsmedewerker is het jouw rol om samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, consortia te begeleiden en voorstellen te ontwikkelen op het gebied van water en bodem.

Wat ga je doen
Je helpt mee nieuwe voorstellen te ontwikkelen samen met de dossierhouders die binnen de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) en de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor de betreffende thematiek. Je brengt je expertise in op het water- en bodemterrein, verkent nieuwe thema’s en je zorgt ervoor dat de voorstellen die ontwikkeld worden aansluiten bij beleid en uitvoering en bij de criteria van het NGF. Voorbeelden van eerder ingediende voorstellen spelen in op onderwerpen als Watertechnologie of Nature Based Solutions. Andere relevante onderwerpen voor toekomstige voorstellen zijn bijvoorbeeld; water en bodem sturend voor de ruimtelijke ontwikkeling, de 'zero pollution' ambitie of slimmere inzet van data binnen het water- en bodemdomein.

Je haalt ideeën voor voorstellen op t.b.v. strategische keuzes door directeuren en bewindspersonen en werkt voorstellen verder uit voor indiening bij het NGF. Je werkt daarbij samen met consortia bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Bij honorering van de ingediende voorstellen stuur je onderzoeksprogramma’s en -projecten aan en leg je verantwoorinding af richting fondsbeheerders. Je bent gesprekspartner voor de coördinerende directie Algemeen Strategisch Advies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Nationaal Groeifonds (NGF)-coördinatoren in andere DG’s van IenW, Rijkswaterstaat en andere bij NGF-voorstellen betrokken departementen. Met de coördinator binnen DGWB en de andere directoraten van IenW stem jij regelmatig af. Namens DGWB ben jij een goede gesprekspartner voor kennis- en onderwijsinstellingen, wetenschappers, bedrijven, beleidsmakers van ministeries en andere betrokkenen op dit terrein.

Wat bieden wij?
Wij bieden je de kans om een fundamentele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zeer actuele en relevante opgave op het gebied van water en bodem op nationaal niveau. Je komt te werken bij het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Als senior beleidsmedewerker werk je voor heel DGWB, daarbinnen ben je werkzaam voor de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM).

Je krijgt een hybride inwerkprogramma waarbij je kennis maakt met collega’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Natuurlijk sta je er niet alleen voor, collega’s en de coordinator Nationaal Groeifonds helpen je met al je vragen. Er is alle ruimte voor jouw initiatief en ideeën zolang deze het DG en ministerie helpen bij de reis naar de toekomst.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen DGWB is de directie WKB verantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumenten en de besluitvorming van het waterbeheer. Het team Strategie, Kennis & Innovatie is binnen DGWB de verbindende factor voor kennis en innovatie op het water- en bodemdomein. Het team is verantwoordelijk voor de Topsector Water en Maritiem, de Human Capital Agenda, Programmeerfunctie Kennis en Innovatie en de NGF voorstellen die raken aan het water- en bodemdomein.

Directie Water, Ondergrond en Marien
De directie WOM stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne-Marie Hitipeuw

06-15593662

Olga Clevering

06-15369468

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Management assistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd