(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 21 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer GDGA20211229_11/12
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een toekomstbestendige landbouw die het hoofd kan bieden aan actuele uitdagingen als de stikstof- en klimaatcrisis; dat is een complexe maatschappelijke opgave die veel inzet vraagt van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We richten hiervoor een nieuw, hands-on, team op: het team Transitie Landelijk Gebied. Als (senior) beleidsmedewerker kun jij hier je feeling voor landbouw en natuur volop inzetten.

Als beleidsmedewerker schakel je tussen de beleidsdirecties van ons directoraat-generaal Agro en andere organisaties binnen en buiten ons ministerie die werken aan de transitieopgaven in het landelijk gebied. Die opgaven zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd en dus kan je werk dynamisch en hectisch zijn. Gelukkig ben jij flexibel genoeg om daar goed op in te spelen. Probleemloos vertaal je informatie en ontwikkelingen van buiten je directie naar binnen, en omgekeerd.

Samen met collega’s richt je je in elk geval op de volgende werkzaamheden:

 • Het zorgen voor inhoudelijke inbreng richting de collega’s die bezig zijn met het maken van het Nationaal Plan Landelijk Gebied en richting actoren in de gebieden waar de doelen rondom stikstof, waterkwaliteit en klimaat gehaald moeten worden.
 • Het ontwikkelen van nieuw of het wijzigen van bestaand instrumentarium dat ondersteunend is aan het realiseren van de doelen in de gebieden. Denk aan wet- en regelgeving en aan financiële instrumenten als het realiseren van subsidieregelingen.
 • Het bijdragen aan een constante dialoog met belanghebbenden van de transitie in de gebieden: de burgers en ondernemers, de regionale en lokale overheden en de betrokken branche- en maatschappelijke organisaties.
 • Het leveren van inhoudelijke en instrumentele expertise aan de gebieden, om zo bij te dragen aan het oplossen van casuïstiek en het vertalen van deze casuïstiek naar beleid(swijzigingen).

Het leuke aan deze functie? Je bouwt, samen met je collega’s, aan een nieuw team en hebt daarbij veel ruimte om zelf vorm en inhoud te kiezen. We stellen het team zo samen dat er verschillende kennis en competenties samenkomen. We zoeken dan ook nieuwe collega’s met kennis op juridisch vlak (wet- en regelgeving), financieel vlak (financiële instrumenten, fondsen, subsidies en regelingen), gebiedsgericht werken, procesmanagement, innovatie en de vertaling van casuïstiek naar beleid. Het team is hands-on en actie- en oplossingsgericht, en staat voor elkaar klaar wanneer nodig.

We richten ons op uitvoerbaarheid ‘in het veld’. We koppelen daarom elk teamlid aan één of meerdere regio’s en transities die primair binnen de al bestaande beleidsteams van de directie zijn belegd. Met het team als geheel bewaak je de integraliteit en gebiedsgerichte aanpak binnen de directie. Samen met je teamleden stel je je daarin ondersteunend aan de (transities binnen de) andere beleidsteams op. Daarnaast pakken jullie vragen vanuit de integrale transitie zelf op, vanzelfsprekend in goede afstemming met de bestaande teams.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) hoort tot het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De directie telt acht (en straks negen) beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Biogrondstoffen/Circulariteit/Regeldruk, Bodem/Instrumenten/Klimaatadaptatie, Klimaat en bio, Gewasbescherming en Fytosanitair.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob van de Laar, MT-lid PAV

06-11585034

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florien Brongers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29669548

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Duurzame Dierlijke Agro Ketens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmaleider Duurzame Dierlijke Agroketens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmaondersteuner en -secretaris Duurzame Dierlijke Agroketens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)