Senior beleidsmedewerker Pandemische Paraatheid - Directie Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-694(LZ)
 • Plaatsingsdatum 19 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met andere onderdelen binnen VWS, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Bijna 300.000 mensen met een beperking, ouderen of mensen met een psychische stoornis hebben langdurig zorg nodig. Dát is de focus van de directie Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn. De Coronacrisis heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. De gevolgen van deze pandemie zijn nog dagelijks merkbaar. In april 2022 presenteerde het kabinet een lange termijnstrategie COVID-19 en een beleidsagenda pandemische paraatheid, die erop gericht is Nederland voor te bereiden op een toekomstige pandemie. Daarbinnen is er veel aandacht voor de langdurige zorg. Ook partijen in de langdurige zorg, zoals artsenorganisatie Verenso en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, hebben een agenda opgesteld om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Zij beschrijven hoe op een gestructureerde manier kan worden omgegaan met COVID-19 met betrekking tot het leven in de instellingen voor langdurige zorg. Kabinet en partijen trekken samen op om structurele verbeteringen door te voeren zodat we kwetsbare mensen zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

Wil jij bijdragen aan het realiseren van deze ambitie, dan hebben wij een interessante baan voor jou!

Wat ga je doen?
“Het gaat in de langdurige zorg over heel kwetsbare en heel afhankelijke mensen. Juist bij een pandemie heb ik geleerd hoe waardevol wij kunnen zijn. Luisteren naar het veld en duidelijkheid bieden. Beleid maken dat helpt om goed te zorgen voor deze kwetsbare mensen. Het is dankbaar werk wat je nooit meer vergeet! Kom meedoen!” – Anno Pomp

Als senior beleidsmedewerker draag je met anderen bij om de langdurige zorg goed voor te bereiden op een toekomstige (pandemische) uitbraak. Je werkt eraan mee om de hygiëne- en infectiepreventie in de langdurige zorg op een hoger niveau te krijgen. De ambities daarvoor zijn fors. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat plannen worden ontworpen en uitgevoerd waardoor zorgaanbieders beter voorbereid zijn en professionals op de werkvloer beter zijn toegerust. Ook draag je eraan bij dat we het stelsel zo inrichten dat de langdurige zorg goed is gepositioneerd en is aangesloten op de landelijke en regionale crisisstructuur. Hierbij is de doelstelling van het beleid duidelijk maar de weg ernaar toe moet nog worden uitgewerkt waarbij voortdurend (vaak tegenstrijdige) belangen moeten worden afgewogen. Voor andere onderdelen van de pandemische paraatheidsagenda, die elders binnen het ministerie van VWS worden uitgevoerd, draag je bij aan de juiste contacten en samenwerking met partijen in de langdurige zorg. Je zorgt er door jouw alertheid voor dat ook intern de belangen van de langdurige zorg in beeld blijven.

Je maakt onderdeel uit van het team Corona/Pandemische paraatheid van onze directie. Daarbinnen ben je inzetbaar als actuele ontwikkelingen in de (lange termijn) aanpak van COVID-19 erom vragen. Je collega’s in het team zijn net als jij sterk gemotiveerd om de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren. Met elkaar meedenken is een vanzelfsprekendheid. Naast professioneel samenwerken is er binnen het team en de directie veel aandacht voor de collega als mens.

In deze functie weet jij te verbinden met alle betrokken partijen zonder je eigen koers uit het oog te verliezen. Samenwerken is van essentieel belang om goed beleid te ontwikkelen. Je bent ook een bruggenbouwer binnen je eigen directie Langdurige Zorg: je werkt samen met andere teams en zorgt er op die manier voor dat het beleid met betrekking tot pandemische paraatheid ingepast wordt in het bredere beleid dat we bij VWS voeren.

In het zoeken naar oplossingen werk je natuurlijk ook samen met andere directies van VWS, collega-departementen en brancheorganisaties in de langdurige zorg. Als beleidsmedewerker zorg je voor een goed netwerk waardoor je snel op de hoogte bent van ontwikkelingen die van invloed zijn op je beleidsdossiers. Je formuleert adviezen voor de bewindspersonen, schrijft Kamerbrieven, bereidt werkbezoeken voor, werkt mee aan Kamerdebatten en beantwoordt Kamervragen. Je bent een doorzetter en ziet de uitdaging in het bedenken van oplossingen voor taaie vraagstukken.

Daarbij geldt dat we flexibiliteit van je verwachten: soms wisselen we takenpakketten en zo nodig ben je breder inzetbaar binnen de directie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdeling overstijgende projecten en programma’s. Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ard van Briemen

06-53109920

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager bij de directie Langdurige Zorg, met de optie plv. directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)