Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200174 (DMO)
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

75 jaar geleden kwam de Tweede Wereldoorlog tot een einde. Sindsdien leven we in vrijheid en weten ons beschermd in een democratische rechtsstaat, met het historisch besef van de verschrikkingen van toen: onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten en uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en Sinti. De slachtoffers en oorlogsgetroffenen van toen, in Europa en in voormalig Nederlands-Indië, blijven wij ook de komende jaren herdenken. Wij weten dat de waarden vrijheid, recht en democratie niet vanzelf spreken. Daarom is het belangrijk om het verhaal over de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen. Op een aansprekende manier, ook voor nieuwe generaties. VWS draagt daar aan bij, samen met andere departementen en organisaties in het land. Onder meer door een bijdrage te leveren aan educatie en onderzoek, de nationale herdenkingen, de herinneringscentra en de digitalisering en verbinding van oorlogsbronnen.

Geïnteresseerd in een baan waarin je meewerkt aan onze opgave om het verhaal over de Tweede Wereldoorlog levend te houden? Lees dan verder!

Cluster Oorlogsgetroffenen en Herdenking WOII

Het cluster Oorlogsgetroffenen en Herdenking WOII (OHW) werkt binnen de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) in een hectische context aan beleid gericht op de zorg voor en uitkeringen aan oorlogsgetroffenen, herdenken en vieren, kennis, educatie, musea en digitalisering, specifieke regelingen zoals die voor Indisch-Moluks Nederland en Sinti en Roma. We doen dat samen met tal van organisaties waaronder het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD, het Platform WOII, de herinneringscentra en oorlogsmusea en verschillende belangenorganisaties. Daarnaast nemen we namens Nederland deel aan drie internationale gremia. Verder werken we samen met andere departementen, zoals Algemene Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd besteedt het cluster een groot deel van de tijd aan het adviseren en ondersteunen van de ambtelijke leiding en de staatssecretaris en aan het onderhouden en beheren van een groot aantal (subidie-)relaties.

Functie-eisen

Het cluster OHW zoekt een enthousiaste, bevlogen nieuwe collega die zich gaat bezighouden met:

 • Het accounthouderschap van de vijf herinneringscentra en een aantal andere instellingen: subsidiebeheer en strategisch en inhoudelijk adviseren.
 • Het accounthouderschap van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
 • Meewerken aan de uitvoering van de collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland: strategisch en inhoudelijk adviseren over de voortgang van de drie programmalijnen (pleisterplaats Sophiahof, herdenken en contextgebonden zorg).
 • Een bijdrage leveren aan de internationale dossiers, waaronder de International Holocaust Remembrance Alliance.
 • Het beantwoorden van brieven van burgers die (kritische) vragen stellen over het beleid.

Wat vragen we van je?

 • Een opleiding op academisch niveau;
 • Interesse in het onderwerp en een gevoel van betrokkenheid bij de mensen en gemeenschappen die het raakt;
 • Ervaring als beleidsmedewerker bij een uitvoeringsorganisatie, een gemeente, een internationale organisatie of een departement. Ervaring met subsidiebeheer is daarbij een pré;
 • Ervaring met werken in een krachtenveld waarin mensen met verschillende belangen en wensen samenwerken en waarin je soms weerstand en soms juist energie ontmoet;
 • Een scherp analytisch vermogen om vraagstukken snel strategisch en operationeel te duiden;
 • Goede communicatievaardigheden, zowel verbaal als op schrift (afgestemd op de betreffende lezers);
 • Een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, organisatie-sensitiviteit en empathisch vermogen;
 • Het lef om initiatieven te nemen en de juiste mensen daarbij te betrekken;
 • De eigenschappen van een prettige en betrouwbare samenwerkingspartner;
 • Het vermogen om de balans te vinden tussen rennen en reflectie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200174 (DMO) richten aan: Tasnim van den Hoogen.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving. Dat is waar we als DMO aan werken. Een inclusieve samenleving waarin we ons realiseren wat het betekent om in vrijheid te leven. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed adviseren, zien wij als onze corebusiness.

Wij bieden:

 • Fijne collega’s, die ook in tijden van Corona, omzien naar elkaar en die samen resultaten willen boeken;
 • Naast salaris op schaal 12 een individueel keuzebudget;
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
 • Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tasnim van den Hoogen, MT-lid

06-46806170

Aaf Tiems, Clustercoördinator

06-50561412

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur bedrijfsvoering Digitale informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Primair Proces/ Hoofd Farmacotherapeutische groep bij het aCBG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)