Senior beleidsmedewerker Ontwikkelingskansen en het Jonge Kind

 • Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51633, Plaatsingsdatum: 17 mei 2024

De meeste kinderen in ons land hebben een goede start in het onderwijs. Helaas is dit niet voor alle kinderen het geval; soms starten ze met een achterstand of lopen ze hierop een extra risico. Door het aanbieden van voorschoolse educatie binnen de kinderopvang en programma’s voor vroegschoolse educatie in het basisonderwijs weten we dit te voorkomen of in te lopen. Kom jij bijdragen aan effectieve beleidsmaatregelen voor deze doelgroep? Wij hebben een leuke en uitdagende functie beschikbaar!
 

Als senior beleidsmedewerker ontwikkelingskansen en het jonge kind heb je een seniorrol op een aantal grotere onderwerpen binnen het team Ontwikkelingskansen en het Jonge Kind (OJK). Het is een hecht en collegiaal team dat bestaat uit acht collega’s. In het team wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen. Het regelt onder andere dat scholen en gemeenten extra ondersteuning bieden aan kinderen die door hun thuisomgeving een extra risico lopen op een onderwijsachterstand. De wijze van toezichthouden op de benodigde kaders en ontwikkelingen hierbij is binnen het team belegd. Ook de doorgaande lijn voor jonge kinderen (0-6 jaar) van kinderopvang naar school is een dossier binnen dit team. Samen met SZW, VWS en BZK wordt vanuit team OJK de kwaliteit van de kinderopvang en voorschoolse educatie in Caribisch Nederland versterkt. Ook de coordinatie van verschillende vraagstukken in het sociaal domein is belegd binnen dit team. 
 

Jouw taken richten zich op het dossier toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie en op het versterken van de kwaliteit van kinderopvang op Caribisch Nederland middels het programma BES(t) 4 Kids. Het precieze takenpakket wordt bij je start nader bepaald op basis van de actuele stand van zaken en jouw ontwikkelwensen. 
 

Wat vragen we van jou? 
Wij zoeken een collega die in staat is om vlot mee te draaien in ons team en binnen het ministerie van OCW. Ruime ervaring met beleidswerk is een pre. Kennis van de beleidsterreinen is gewenst, maar niet noodzakelijk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je snel contact kunt leggen en dat je politiek-bestuurlijk sensitief bent. Zowel binnen het team, maar ook met de vele partners en belanghebbenden waarmee we nauw samenwerken – onder andere met de partners op Caribisch Nederland.
 

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ongeveer 1,5 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan elke dag naar de basisschool. Dat is bijna 10% van de Nederlandse bevolking. De sector primair onderwijs (inclusief de scholen voor speciaal onderwijs) bestaat uit meer dan 6.500 onderwijsinstellingen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen en hebben een grote mate van autonomie. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de doelmatigheid, kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel.
 

De directie OPO zet zich in voor het verbeteren van de onderwijsprestaties in het funderend onderwijs. Tevens is zij verantwoordelijk voor het OCW-beleid t.a.v. burgerschap, het onderwijs in het buitenland en de departementale inbreng ten aanzien van het minderheden- en asielzoekersbeleid.
 

De openstaande vacature is in het team Ontwikkelingskansen en het Jonge Kind (OJK), onderdeel van de afdeling OPO5/Nieuwkomersonderwijs en het Jonge Kind, waarin in totaal 25 collega’s werken. Naast het team OJK valt ook het team Nieuwkomersonderwijs in deze afdeling. 
 

OPO5/Nieuwkomersonderwijs en het Jonge Kind

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva Firet (wnd. MT-lid)

06-15038220

Astrid Zwinkels (teamleider)

06-46849288

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Kansengelijkheid funderend onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerkers gespecialiseerd en inclusiever onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)