Senior beleidsmedewerker Omvorming ProRail tot zbo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 12 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-179
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een van de meest actuele politieke topics van dit moment is de relatie tussen beleid, uitvoering en politiek. Dit is precies het onderwerp dat centraal staat in het programma Publieke Omvorming ProRail. Het programma gaat na de zomer een cruciale fase in: het wetsvoorstel, waarmee ProRail wordt omgevormd tot een zbo zal dan in de Tweede Kamer behandeld worden. Ondertussen bereiden we ons bij ProRail en IenW voor op de nieuwe manier van samenwerken, zowel financieel en juridisch als qua gedrag/cultuur. Lijkt het je leuk om ons programmateam in deze spannende fase te komen versterken? Reageer dan vooral op deze vacature!

ProRail beheert en onderhoudt in Nederland het spoor en legt nieuw spoor aan. Zij doen dit als monopolist en worden jaarlijks bekostigd met €2 miljard publiek geld. ProRail is op dit moment een besloten vennootschap (bv); de staat is 100% aandeelhouder. Het kabinet heeft echter het beleid dat publieke taken die met publiek geld gefinancierd worden ook publiek georganiseerd moeten zijn. Daarom wordt ProRail omgevormd tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). We hebben daarvoor een wetsvoorstel gemaakt, waarover dit najaar hopelijk het plenaire debat gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer. We grijpen dit traject ook aan om de samenwerking tussen ProRail en IenW te versterken: de sturingslijnen worden vereenvoudigd, we maken duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan als er iets mis gaat, we versterken de adviesrol van ProRail zodat hun kennis en kunde beter worden benut bij het maken van beleid en we gaan als IenW onze rollen als opdrachtgever en eigenaar van onze uitvoeringsorganisatie verder ontwikkelen.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten?
Als senior beleidsmedewerker zorg je ervoor dat de wetgevingsbehandeling soepel verloopt, dat de lagere regelgeving wordt afgerond, dat de afstemming met andere beleidstrajecten en Kamerdebatten goed loopt. Naast de voorbereiding van de omvorming zal je ook in de aansturing van ProRail een aantal realisatieprojecten onder je hoede krijgen. Op deze manier ervaar je ook zelf hoe het over en weer verloopt.

Wij hebben een leuke en afwisselende functie beschikbaar voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker die de verbinding kan leggen tussen uitvoering, beleid en politiek! Je werkt bij ons in een team samen met andere collega’s van de beleidsdirectie Openbaar Vervoer en Spoor, de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken en het Bureau Eigenaarsadvisering. Ook met andere directies binnen IenW werken we nauw samen zoals de directie Communicatie en de directie Financieel Economische Zaken. En natuurlijk met onze collega’s van ProRail.

Wie ben jij?
Je schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en toetst of er draagvlak is voor ideeën en beslissingen. Je volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op jouw eigen werkterrein. Deze externe ontwikkelingen en omstandigheden vertaal je naar het eigen werkterrein. Je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en eventueel anderen. Je weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af en je denkt na over financiële consequenties van plannen en acties. Je werkt planmatig en je geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever. Je bent creatief en bent in staat om binnen het eigen team en organisatie kennisontwikkeling te initiëren en te stimuleren. Tot slot herken je ontwikkelingen en gevoeligheden binnen jouw eigen en andere organisatieonderdelen en je handelt daarnaar.

Functie-eisen

 • WO-niveau werk– en denk niveau en je hebt affiniteit met de relatie tussen beleid en uitvoering;
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met het parlementaire proces en het opleveren van kwalitatief goed geschreven teksten daarvoor;
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent proactief, verbindend, hebt inlevingsvermogen en neemt initiatief om obstakels weg te nemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats eind augustus.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je hoofdtaken zullen komen te liggen in het Programma Omvorming ProRail. Je zult daarnaast ook werkzaamheden verrichten voor de afdeling Rijksinfrastructuur.

Programma Omvorming ProRail

 • Het programma werkt aan de omvorming van ProRail BV tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). De omvorming heeft tot doel de organisatie van ProRail vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert, de aansturing te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publiek geld (jaarlijks ruim €2 miljard) te versterken. De afronding van de omvorming van ProRail tot zbo is randvoorwaardelijk voor het borgen van de publieke belangen en het aangaan van de toekomstige opgaven van het vitale spoorproces.
 • IenW en ProRail voeren het programma gezamenlijk uit. Naast het wet- en regelgevingstraject wordt met een multidisciplinair team vanuit verschillende directies ook gewerkt aan implementatie in de organisatie, procedures en producten van de betrokken organisatieonderdelen.

Afdeling Rijksinfrastructuur
Deze is verantwoordelijk voor het investeringsbeleid spoor en voor de verandering en vernieuwing van het Nederlandse hoofdrailnet. Rijksinfrastructuur vervult de opdrachtgeversrol richting ProRail voor (grote) infrastructuurprojecten die door het Rijk zijn geïnitieerd. Denk bijvoorbeeld aan het Programma Hoogfrequent Spoor welke als doel heeft op de drukste corridors van Nederland hoogfrequent spoorvervoer mogelijk te maken en ruimte te bieden om het groeiende aantal reizigers en goederentreinen op te vangen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. H.S. Schröter

06-15879300

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker zbo-vorming van Prorail

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker spoorgoederenvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker MIRT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd