Senior beleidsmedewerker omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 24-001
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van radioactieve straling. Daar zet jij je als beleidsmedewerker voor in. In deze verantwoordelijke functie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maak jij beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Zo buig je je onder andere over onze kernpunten als ''de vervuiler betaalt'' en zorg je voor draagvlak en inspraak binnen onze organisatie. Heb jij interesse? Lees dan snel meer over deze functie!

Hoe jij bijdraagt in je rol
We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s, voor 2 werkpakketten. Voor beide functies is geen speciale technische opleiding nodig. We zoeken mensen die hun beleidsvaardigheden graag inzetten in de context van veilig omgaan met kernenergie en radioactief afval.

In het eerste pakket ga je belangrijke financiële vraagstukken aanpakken. Je zorgt ervoor dat de financiële veiligheid van bijvoorbeeld een kerncentrale gewaarborgd is, ook in de toekomst als deze niet meer in gebruik is. Het zorgvuldig ontmantelen van installaties zoals een kerncentrale vereist aanzienlijke financiële middelen. Je onderzoekt of de huidige aanpak voor deze situaties toekomstbestendig is en doet suggesties voor verbeteringen. Hierbij hanteer je het principe dat de partij die verantwoordelijk is voor de vervuiling ook de kosten draagt. Je voert gesprekken met bedrijven, andere ministeries en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om dit te realiseren. Daarbij neem je ervaringen van andere landen mee in je aanbevelingen.

Het tweede pakket focust op participatie en inspraak, onmisbaar bij het gevoelige onderwerp van nucleaire veiligheid. Je verzekert dat niemand verrast wordt door nieuwe ontwikkelingen door de buitenwereld vanaf het begin goed te betrekken. Je onderzoekt naleving van internationale verplichtingen omtrent inspraak en milieueffectrapportages. Ook organiseer je bijeenkomsten met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Kernenergie staat nadrukkelijk in de belangstelling, er zijn allerlei nieuwe initiatieven. Jij vindt het leuk om in deze politiek-bestuurlijke omgeving te werken aan dit onderwerp waar veel verschillende belangen bijeenkomen. Je legt veel verschillende contacten en werkt samen met bedrijven, wetenschappers, NGO's en andere ministeries, waaronder de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hierbij fungeer je als verbinding tussen technische, juridische en bestuurlijke aspecten, waarbij je diverse belangen en perspectieven integreert in een gedragen visie.

In interdepartementaal overleg vertegenwoordig je ons ministerie en zorg je ervoor dat veiligheid goed wordt ingebed. Je bent goed in staat om complexe vraagstukken eenvoudig samen te vatten en voorstellen te maken waar de ambtelijke en politieke leiding mee kan beslissen. Het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten geeft jou veel energie. Je hebt aandacht voor de Europese en internationale aspecten van het Nederlandse beleid en begrijpt het belang van nadenken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid. In deze omgeving kun je je kennis delen en krijg je de ruimte om feedback toe te passen. Tot slot heb je een dynamische functie waar, in goed overleg, het takenpakket regelmatig regelmatig wordt aangepast voor een optimale mix tussen jouw sterke punten en ontwikkelingsdoelen.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Of ben je nieuwsgierig geworden en heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Jean-Paul de Maat, taakveldcoördinator, vertelt je met plezier meer over de functie. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-15359301. Ook kan je alvast kijken op Kernenergie | Tweede Kamer der Staten-Generaal naar de beleidsbrief van de Staatssecretaris van IenW.

 • je hebt aantoonbare ervaring met beleidswerk bij een overheidsorganisatie
 • je hebt een sterke overtuigingskracht, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels
 • je kunt politiek-beleidsmatige wensen richting technisch-inhoudelijke experts vertalen, en omgekeerd: het omzetten van de input van deskundigen in (stukken met) heldere beleidskeuzes
 • je kunt resultaatgericht verschillen overbruggen, wat inhoudt dat je vaardig bent om vanuit verschillende standpunten tot oplossingen en ideeën te komen die resultaten opleveren
 • je pakt vraagstukken analytisch aan door hoofd-en bijzaken goed te kunnen onderscheiden

Je herkent je in de volgende eigenschappen:
Jij hebt veel interesse in kwesties met betrekking tot het milieu, een gezonde en veilige leefomgeving, en/of het veilig omgaan met nucleaire activiteiten of radioactief afval. Daarnaast geniet je van samenwerken. Je begrijpt je eigen verantwoordelijkheid, hebt duidelijke beleidsdoelen voor ogen, en begrijpt tegelijkertijd waarom anderen verschillende standpunten kunnen innemen. Het geeft je voldoening om vanuit die diversiteit tot gezamenlijke beslissingen te komen, en je neemt graag het initiatief om dat te bereiken. Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling. Zowel zelfstandig werken als in teamverband gaat je goed af, en je ondersteunt graag (junior) collega's. Het is vanzelfsprekend voor jou om te schakelen met verschillende niveau's. Onder druk presteer je goed en je blijft daarbij oog hebben voor het werkplezier, zowel bij jezelf als je collega's. Je bent nieuwsgierig, geïnteresseerd in beleidskwesties buiten je eigen takenpakket, en je kijkt ernaar uit om je verder te ontwikkelen.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • omdat wij objectief willen werven en selecteren is een motivatiebrief niet nodig: wij zijn geïnteresseerd in jou als persoon en ontdekken jouw kwaliteiten en competenties graag in een gesprek
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • om bij de overheid te werken, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons vergoed
 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

IW: Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M)
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) zet zich met ruim 100 collega’s in om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. We richten ons hierbij op de bescherming van mens en milieu tegen risico’s op ongevallen en incidenten als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Onze hoofdthema’s zijn de zorg voor de veiligheid van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen, van gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven (en hun omgeving), van het vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen, van biotechnologie en de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Daarbij is de directie O&M verantwoordelijk voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We ontwikkelen het beleid bij diverse stakeholders, zoals andere overheden, maatschappelijke organisaties, NGO’s en bedrijfssectoren. Daarbij spelen we in op actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, en zoeken we de samenhang tussen lokaal, nationaal en internationaal optreden. Samen werken we aan een mooier Nederland en zetten we ons in voor een veilige, schone en gezonde samenleving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Joris van der Voet, managementteam-lid Environmental Safety and Risks

06-52595024

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Leslie Fraser, adviseur Werving en Selectie

06-35632702

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker juridische advisering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd