Senior Beleidsmedewerker Natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 23 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGNV20230308_12
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We staan de komende jaren voor een historische uitdaging om de natuur te versterken. Natuur is de basis van ons bestaan. Voor gezond leven op aarde en een gezonde economie is het versterken van de biodiversiteit cruciaal. Om dit te bereiken is er beleid nodig dat binnen en ook buiten natuurgebieden de condities op orde brengt. Als Senior Beleidsmedewerker Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verbind je de opgaven die Nederland heeft voor de Vogel- en Habitatrichtlijn met opgaven voor klimaat en water.

LNV wil via een gebiedsgerichte aanpak de grote opgaven voor onze leefomgeving, zoals stikstofreductie, klimaat, waterkwaliteit en natuur, in samenhang aanpakken. Je werkt daarom volop mee aan het ontwikkelen van deze aanpak om de transitie van het landelijk gebied mogelijk te maken. Jouw rol is daarbij te zorgen dat de natuurdoelen via die aanpak kunnen worden gerealiseerd. Je hebt verstand van natuur en maakt gebruik van je kennis en kunde van natuurregelgeving. Daarbij weet je de ruimte voor maatwerk te vinden, maar ook de beperkingen aan te geven. Je werkt intensief samen met de collega’s die het gebiedsgericht werken vormgeven en weet de landelijke natuurdoelen in die aanpak te vertalen naar integrale opgaven voor regio's. Je vervult daarbij een brugfunctie tussen verschillende organisatieonderdelen en bewaakt daarbij de rollen en verantwoordelijkheden, zoals de verhouding met taken van provincies.

Jouw taken:

 • Je brengt expertise over Natura 2000 en de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn in bij de aanpak van gebiedsgericht werken bij LNV.
 • Je bent de schakel tussen de beleidsdirectie en de teams die werken aan de gebiedsgerichte transities in het landelijk gebied; jouw focus daarbij is op de omgeving van Natura 2000-gebieden.
 • Je legt daarbij de verbinding met provincies en de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied om te zorgen voor een samenhangende aanpak.
 • Je werkt mee aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarin je zorgt voor de doorvertaling van landelijke natuurdoelen naar regionale opgaven.
 • Je bewaakt de geschiktheid en de juridische houdbaarheid van de aanpak in het licht van de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Je werkt aan een boeiend dossier, in een tijd waarin je echt het verschil kunt maken. Je treft een politiek-bestuurlijk dynamische omgeving en een breed en divers veld met betrokken partijen. Denk aan collega’s van andere ministeries, provincies, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties. Door jouw kennis te delen met al deze partijen en door op een creatieve manier bij te dragen aan het oplossen van tegengestelde belangen of knelpunten, sla je een brug tussen uitvoering en beleid. Zo breng jij de natuurdoelen stap voor stap dichterbij.

Als generalist maak jij je nieuwe kennis snel eigen. Je schakelt makkelijk tussen onderwerpen en gesprekspartners op allerlei niveaus en komt snel tot de kern van vraagstukken. Samenwerken doe je graag en goed. Net als contacten leggen en onderhouden. Bovendien werk je zorgvuldig én gaat plannen en organiseren je meer dan goed af.

Hiervoor breng je het volgende mee:

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je bent verbindend naar belanghebbenden en bent in staat de samenwerking te versterken.
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief.
 • Je kunt resultaatgericht werken en organiseren.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen rond natuurbeleid, beleid voor de fysieke leefomgeving en/of beleid gericht op maatschappelijke transities.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Portefeuille Natuur

De portefeuille Natuur werkt vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.

We werken in ons natuurbeleid langs twee sporen:

 • We werken aan meer en betere natuur. Dat gaat om natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
 • We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds een verbetering van het gedrag en de structuren.

Kenmerkend voor het team waarin je komt te werken? We vormen een mooie mix van specialisten en generalisten en voelen ons allemaal sterk verbonden met ons werk en de natuur. We hebben veel inhoudelijke kennis en staan daarnaast altijd open voor nieuwe inzichten. De onderlinge sfeer is informeel en ontspannen. Hierbij treffen we elkaar regelmatig op kantoor in Den Haag, daarnaast werken we vanuit huis.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Natuur en Visserij

Het directoraat-generaal Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn, waarbij wij nauw samenwerken met andere overheids- en niet-overheidspartners.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hindrik-Jan Knot, interim MT-lid Natuur

06-4858 8205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-5002 5825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur en Visserij
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)