Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchthavens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 23-072
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een cruciale rol spelen in de zorgvuldige afweging van het milieubelang bij de besluitvorming over luchthavens? Solliciteer dan nu als senior beleidsmedewerker bij de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie in Den Haag. Samen met diverse stakeholders borg je de kwaliteit van milieueffectrapportages die door luchthavens worden opgesteld en adviseer je over de doorwerking daarvan in de ambtelijke en politieke besluitvorming. Jouw bijdrage is onmisbaar in het complexe krachtenveld tussen verschillende partijen.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchthavens?
Besluitvorming over luchthavens vraagt om een zorgvuldige afweging van het milieubelang, waarbij naast veiligheid en klimaat, ook rekening wordt gehouden met de gezondheid van mensen en de natuur. De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie vervult de rol van bevoegd gezag voor milieueffectrapportage-procedures van Schiphol en andere luchthavens van nationaal belang. Met een team van experts borgen we de kwaliteit van het milieueffectrapport en adviseren we over de doorwerking daarvan in de (politieke) besluitvorming.

Je werkt nauw samen met diverse stakeholders zoals decentrale overheden, beleidsdirecties van verschillende ministeries, belangorganisaties, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. Binnen IenW en andere ministeries weet je de weg te vinden. Je vindt het een uitdaging om te werken aan Kamervragen en de voorbereiding van debatten. Je bent in staat om je staande te houden in een complex krachtenveld en legt actief verbanden met bredere thema's zoals klimaat, mobiliteit, industrie en stikstof.

Je werkt bij ons in een publicitair en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog kan oplopen. Daarin acteer je betrouwbaar, rolvast en alert. Je kunt snel een weloverwogen oordeel vormen en je kunt je mening ook goed voor het voetlicht brengen.
Tegelijkertijd ben je in staat de rust te bewaren en oog te houden voor alle verschillende belangen. Je houdt van dynamiek en complexiteit en beweegt soepel tussen proces, procedure en inhoud. Door je persoonlijkheid, houding, kennis en optreden ben jij een stevige en betrouwbare pijler voor de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en het directoraat-generaal.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding op het gebied van omgevingswetenschappen (planologie, r.o., milieu), of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau;
 • je hebt aantoonbare procedurele kennis en meerjarige ervaring van c.q. met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van m.e.r. (omgevingsrecht/milieurecht);
 • affiniteit op het terrein van luchtvaart strekt tot de aanbeveling.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je bent in staat om snel hoofdlijnen te zien en inhoud je snel eigen te maken;
 • jouw uitstekende verbindende kwaliteiten maken jou succesvol in het (samen)werken in projecten;
 • je beschikt over een goede organisatorische- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, en je weet om te gaan met tegenstrijdige belangen;
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • indien je momenteel al werkzaam bent bij de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zal dit niet wijzigen;
 • de eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 3 en 10 april 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Begin februari is het uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld, geluidhinder en luchtkwaliteit.

Daarnaast wil de DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Leefomgeving
De afdeling Leefomgeving geeft vorm aan het beleid op de terreinen luchtkwaliteit en geluid. Het gaat hier dan om het vaststellen van geluids- en luchtkwaliteitsnormen in wet- en regelgeving. En om het bevorderen van bronaanpak en het ontwikkelen van instrumentarium. Luchtkwaliteit en geluid staan sterk in de politieke belangstelling, niet in het minst in verband met de gezondheidseffecten die samenhangen met blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging en geluid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pieter Johannes Steenbergen, Senior Beleidsmedewerker

06–31970986

Jeroen van Bergenhenegouwen, Programmamanager

06–52412672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd