Senior Beleidsmedewerker milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 1 jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-288
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleid ontwikkelen om de milieurisico’s te beperken rondom de productie en het gebruik van chemische stoffen. Dat is wat jij doet als Senior Beleidsmedewerker milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Je zet je kennis en ervaring in om onze leefomgeving optimaal te beschermen.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker milieu?
In deze functie zal je primair ingezet worden voor het nieuw te starten Impulsprogramma Chemische Stoffen (ICS 2023-2026). Je zult daarin vooral de rol vervullen van programmasecretaris en omgevingsmanager. Je bent dus de spin in het web, pakt signalen uit de omgeving op, bewaakt de koers, zonder daarbij te rigide op te treden. Je bent de bindende factor in het programmateam. Je hebt beschikt daarom zowel over inhoudelijke als organisatorische kwaliteiten en bent een kei in relaties leggen en onderhouden.

Het ICS wordt in 2022 in samenspraak met betrokken partijen inhoudelijk ingevuld en zal in 2023 van start gaan. In het ICS zullen een aantal urgente en dwarsdoorsnijdende thema’s in het beleid rond chemische stoffen opgepakt worden. Denk daarbij aan de problematiek rond cumulatie en normstelling van stoffen in de leefomgeving en bijvoorbeeld het beschikbaar en bruikbaar maken van kennis over risico’s van chemische stoffen in de keten (van productie tot gebruik in de circulaire economie) en bij andere overheden ten behoeve van bijvoorbeeld vergunningverlening.

Naast deze specifieke inzet op het Impulsprogramma verricht je taken die horen bij de functie van senior beleidsmedewerker, zoals adviseren van de bewindspersoon. Daarbij hoort ook het helpen bij de voorbereiding van debatten tussen bewindspersoon en Tweede Kamer en het opstellen van brieven aan de Tweede Kamer. Daarnaast adviseer je het management en beantwoord je vragen van bijvoorbeeld lokale overheden, het bedrijfsleven of burgers. Voor eventuele aanpassing van wet- en regelgeving werk je samen met onze juridische directie. Ook zal het regelmatig voorkomen dat je optreedt als opdrachtgever voor een externe partij, zoals een adviesbureau.

Je werk is sterk verbonden met het werk van collega’s binnen andere taakvelden en directies van IenW en collega’s bij andere departementen. Zij zetten zich in voor water- en bodemkwaliteit, circulaire economie, volksgezondheid, veiligheid van werknemers en innovatie. Daarnaast vindt jouw werk altijd plaats in de internationale context van het chemicaliënbeleid. Je hebt onder meer te maken met de Europese Chemicaliën Strategie en Europese wet- en regelgeving rond chemicaliën en biociden. Ook ga je regelmatig het gesprek aan met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere overheden, zoals milieudiensten, provincies en gemeenten. Steeds verplaats jij je in de drijfveren en belangen van andere partijen en kom je zo tot voorstellen die in de praktijk het verschil maken.

Hoe werken wij?
Binnen het taakveld Biociden en Stoffen (BeST) werk je samen met ongeveer twintig collega’s, waarvan een aantal ook bijdragen zullen leveren aan het ICS. Andere werkzaamheden binnen het taakveld worden pragmatisch verdeeld. Hierbij ben je in principe inzetbaar op zowel thema’s op het nationaal stoffenbeleid als het internationaal stoffenbeleid (inclusief biociden).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique Bosman, Coördinator Nationaal Stoffenbeleid

06–52740303

Kees Hoppener, MT-Lid

06-52050273

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Milieu (Omgevingsveiligheid en Vuurwerk)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Milieu (veilige leefomgeving)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)